Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie a čarodějnictví

Příspěvky

LAPAČ SNŮ A JEHO LEGENDY

23. 8. 2016

| Komentářů: 1

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Lapač snů podle legendy pochází od indiánského kmene Siouxu. Siouxové dodnes v lapači snů vidí síť života – dobré sny zůstávají v síti života a ty zlé propadají dírou uprostřed. S tímto vynálezem se také pojí indiánská legenda, vlastně je jich trochu víc.

 

Šamani

24. 1. 2011

| Komentářů: 14

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

 

 ,,O šamanech se hovoří v souvislosti s dalekými exotickými kraji jako je Amerika, Sibiř anebo Afrika. Málokdo si ale uvědomí, že šamany má Tibet, Tichomoří, Čína, Indie, že šamani byli a jsou doposud i v Evropě a mají zde též svoji tradici. Již zapomenutá tradice pochází od Keltů, neboť jejich duchovní vůdci druidi byli vlastně šamani, byť na vysokém stupni civilizačního vývoje. Je tomu tak proto, že chápali svět mnohorozměrně.

 

Duševní hygiena a chyby vnímání druhých

9. 11. 2010

| Komentářů: 18

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Duševní hygiena – duševní stav. Důvody praktikování duševní hygieny. Jak se pozná nevyrovnaný člověk? Duševní zdraví - definice. Hygiena duševní práce. Stresory v práci. Životospráva z hlediska duševní hygieny. Správné dýchání.
 

Exorcismus

8. 5. 2010

| Komentářů: 0

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

( z řeckého exorkismós= vyhánění, vymítání ), tajemné slovo, které navozuje nepříjemný pocit v souvislosti s inkvizičními soudy. Mnozí jej považují za dávno překonanou pověru, nemající reálný základ, a sama křesťanská církev je v názoru na vyhánění zlých duchů z lidí, zvířat či věcí nejednotná.

 

Teória živlov

25. 7. 2009

| Komentářů: 21

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Metafyzické živly predstavujú štyri základné formy univerzálnej energie. Všetky povstali z vesmírnej prapodstaty - Éteru, ktorý sa nazýva aj piatym živlom - kvintesenciou.

Náuka o štvoritej podstate všetkých hmotných vecí, o štyroch aspektoch existencie hmoty alebo o štyroch živloch sa prvýkrát v Európe objavuje v starovekom Grécku. Empedoklés z Akragantu (* ~493, + 433 p.n.l) hovorí o štyroch koreňoch vecí : Slnku (oheň), Zemi (zem), Mori (voda) a Nebi (vzduch). Vznik a zánik vecí se podľa neho deje zlučovaním (Láskou) a rozlučovaním (Svárom) týchto živlov v určitých kvantitativnych pomeroch.

 

Magie rostlin

7. 5. 2009

| Komentářů: 19

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Každá rostlina - stejně jako člověk nebo živočich nebo kámen - vysílá neviditelnou energii.

Ta může mít pozitivní anebo negativní účinek.

 

 

Ezoterika starých Slovanů

13. 3. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Kultura starých Slovanů z doby předkřesťanské jest jedním z nejméně známých a nejméně probádaných esoterismů a kultů. Některé z hlavních důvodů, proč otázka staroslovanského esoterismu a vnitřních prvků staroslovanské kultury doby pohanské jest v tolika bodech nezodpověditelnou je nedostatek písemných dokladů a památek, neucelenost slovanské rasy a její roztříštěnost s hlediska zeměpisného.

 

Legendy,pohádky a bytosti z astrálních sfér

27. 2. 2009

| Komentářů: 1

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Ten kdo se opravdu začal zabývat světem kolem nás, a to rozhodně nemyslím jen na naší fyzické úrovni, tak musel při mnohém svém přemýšlení dospět k různým názorům na věci, kterými dříve opovrhoval a které dřív dával stranou. Pokud jste četli mystickou a okultní literaturu z různých částí světa, jistě jste si nemohli nepovšimnout určité podobnosti. Mnozí z vás již slyšeli např. o čakrách, ale neslyšeli například o keltech, druidech, indiánech a šamanech, kteří tyto centra energie znali po tisíciletí, jen s tím rozdílem, že je nazívali jinak.

 

Aura jako magický orgán

27. 2. 2009

| Komentářů: 16

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Každý živý organismus je obklopen vrstvou aury, která tvoří jakýsi jeho ochranný energetický obal. Lze říci, že organismus svou aurou „přečnívá“ do astrálu. Vzhledem k tomu, že magie chápe pojem život jinak než biologie, nepřekvapuje, že auru mají nejen lidé, zvířata a rostliny, ale i minerály. Přestože auru vnímají zvláště jasnovidci a senzibilové (ale reagují na ní i zvířata, zvláště kočky), dokáže více či méně každý člověk, za určitých okolností, tento fenomén pozorovat. Auru je dnes dokonce možné i fotografovat pomocí tzv. Kirlianovy metody. Stav lidské aury úzce souvisí se zdravotním a duševním stavem člověka, což dobře vědí léčitelé. Aura bývá někdy označována za jakýsi magický orgán člověka.

 

Kabalská magie

27. 2. 2009

| Komentářů: 0

| Rubrika: Magie a čarodějnictví

Božská jména. — Tetragram a jeho čtyři formy. — Jediné slovo ve všech proměnách. — Ztracené a nalezeno Klíče Šalamounovy. — Řetěz duchů. — Tabernákl a chrám. — Starý had. — Svět duchů dle Zoharu. — Kteří duchové se zjevují. — O možnosti dáti si sloužiti živelnými duchy.