Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vize Sabriny Fox

24. 5. 2009

Jak bude vypadat svět, až všichni uvidí své anděly (vize Sabriny Fox)

Poznáme, že všechno je energie. Energie, která Obrazekneochvějně proudí. Každá myšlenka, každé slovo, každý čin je energie, která proudí a my budeme odpovídajícím způsobem jednat. Začíná to naší stravou. Budeme jíst jen to, co bude přirozeně vypěstováno a chováno. Budeme vědět, že zvířata, která žijí ve strachu a bolesti, tuto špatnou energii drží v sobě. Jejich strach a jejich bolesti přijímáme s jejich masem také my. Strach nezničíme tím, že maso osmahneme. Když nastane čas zvířata zabít, bude se konat obřad a my budeme jejich oběť přijímat s vděčností a láskou. Moje přítelkyně Samanta potkala jednoho chovatele ovcí, který své ovce před tím, než je zabije, líbá a žehná jim. A na rozdíl od ostatních ovcí umírají ty jeho v absolutní tichosti. Žádný křik, žádný strach.

Budeme se učit, že energie přichází také z jiných zdrojů. Tím pádem ztratí samotné jídlo, které přijímáme na hodnotě. Důležitou energii pro naše tělo budeme získávat také ze země. Budeme chodit hodně bosi, abychom přijímali minerální látky skrze chodidla přímo do našeho těla. Budeme častěji spát pod širým nebem, abychom přijímali energii ze světla planet a hvězd. Budeme vyrůstat v prostředí bez stresu, které nám nebude energii odčerpávat, ale bude nám ji dodávat. Budeme žít na venkově, mimo velká města, neboť víme, že některé oblasti odebírají člověku více energie než jiné. Města se stanou centry komunikace, kde žije málokdo.Budeme bydlet v bytech a domech, které rozvíjejí naše těla a duše. Naučíme se obklopovat věcmi, které nás těší. Budeme schopni poznávat moc barev, vůně rostlin a kamenů. Naučíme se nic nehromadit.V našich skříních budou věci, které nosíme, naše byty budou naplněny věcmi, které máme rádi.Víme, že naše myšlenky tvoří naši realitu, náš život a proto dáváme pozor na to, co si myslíme. Budeme učit své děti ctít Zemi a všechno živé.bude to pro ně úplně přirozené, jelikož budou mít příklad v nás. Budou se učit, že člověk je dobrotivý a dobrý. Budeme se utvrzovat v tom, že láska a blaho nejsou limitovány jako koláč, na kterém je omezený počet kousků. Poznáme, o kolik lépe se cítíme, když žijeme spolu a ne proti sobě.Budeme všichni vědět, že každý máme mnoho životů a že každý život je zde proto, abychom se zlepšovali. Budeme spolu všichni telepaticky komunikovat, neboť už nebudeme muset skrývat své myšlenky. Naše myšlenky budou plny respektu a lásky. Nikdo nebude dělat nic, co mu nečiní radost. Práce jako taková již nebude. Naše zaměstnání budou našimi koníčky. A každá minuta, po kterou budeme pracovat, bude pro nás radostí. Naučíme se, že všechno, co je vyrobeno bez lásky, v sobě nese nudu a zoufalství. Nikdo nebude takové produkty chtít, a proto už nebudou vyráběny.Budeme mít vše, co opravdu chceme, neboť budeme žít v souladu s přírodou a s ostatními lidmi. Budeme s větším porozuměním hledět do vlastní minulosti a poznáme, že jsme dříve svůj život plnili nepotřebnými věcmi, jak jsme se cítili osamoceni, sami a nejistí. Stejně tak málo budeme potřebovat symboly svého postavení, nudné párty, stresující zaměstnání, jelikož náš život bude vyplněn radostí, produktivitou a spokojeností. Naopak se budeme podporovat a nově vyměňovat své schopnosti a výrobky. Pojišťovny, vězení a nudné školy budou, včetně mnoha jiných věcí, zrušeny.

Protože jsme se naučili, jak cenný je každý novorozený člověk, nebudeme mít děti jenom proto, že je náš život prázdný a my potřebujeme každého, kdo nás miluje takové, jací jsme. Budeme mít děti, abychom pomáhali znovuzrozeným duším dále se vyvíjet. Víme, že Bůh nám dal možnost volby a tato volba zahrnuje také to, kolik dětí přivedeme na svět. Budeme moci kontrolovat tak svá těla, že pouhá myšlenka bude naší kontrolou porodnosti. A protože se jejich výchově a vzdělávání budeme věnovat více než dříve, budeme na svět přivádět mnohem méně dětí.Budeme umět sytit své tělo, svou duši a svůj rozum čistým světlem a energií. Budeme mít nové obřady během různých fází měsíce. Budeme vědět, že je jednoduší rozloučit se se starým, když měsíc ubývá a lehčí přijímat nové, když měsíc přibývá. Budeme během dne trávit dlouhá období absolutního klidu a budeme jednat z pozice svého vyššího já.Nemoci se stanou příběhy z minulosti. Každý bude rozumět svému tělu, a protože budeme žít bez znečisťování životního prostředí, budou to mít naše těla mnohem lehčí. Budeme všichni vědět, jak se léčit svýma rukama, svým dechem a pomocí živlů. Rozpoznáme a budeme chápat první symptomy nemocí jako varovný signál. Neboť tyto varovné signály byly vytvořeny naším tělem, aby nás upozornily na to, že ve svém životním stylu musíme něco změnit. Místo nemocnic budeme mít léčebná centra. Doktoři tam opět budou, kým vlastně jsou: léčiteli. Budou mít čas a budou spolupracovat s ostatními léčiteli. Tato centra budou oázami lásky: úžasná hudba, nádherné vůně, dotyky, masáže, cvičení, rozhovory a modlitby, klid a tanec.Nebudeme se milovat proto, že jsme osamoceni a sami, nýbrž proto, že si sebe naopak vážíme. Poznáme, že energie proudí také skrz sexuální styk a my si budeme tuto energii vyměňovat jen v lásce. Tak nebudou spojena jen naše těla, nýbrž i duše.Budeme komunikovat se všemi živočichy na této zemi, s vílami, anděly, rodinami skřítků a s královstvím zvířat. Budeme tyto lehčí živé tvory vidět a také my budeme lehčí. Kromě toho budeme všichni schopni stát se viditelnými nebo neviditelnými. Budeme cestovat bez letadel, jelikož se budeme sami umět přesunout z jednoho konce světa n druhý. Budeme pěstovat libovolné kontakty s našimi bratry a sestrami kdekoliv v naší sluneční soustavě. Tito návštěvníci budou schopni žít mezi námi, neboť díky zvýšení našich vibrací budeme moci přijímat jejich vibrace.Budeme vědět, že vše co přijímáme, každý šum, každý obraz, každý dotyk, každé sousto, každý nápoj, každá myšlenka a každý nádech - má účinek na náš dobrý pocit. Budeme poslouchat, pozorovat, jíst, pít, myslet a dýchat jen to, co nás podporuje v našem dobrém pocitu a naší harmonii. Posuneme vývoj lidstva o krok dále a budeme se stále dál vyvíjet.

Nádherné rozvíjet takovou vizi. Potěšilo by mě, dovědět se o vašich. Ptám se sama sebe, co se stane s našimi strážnými anděly. Přirozeně je budeme vidět, ale asi s nimi splyneme. Když naši strážní andělé v sobě nesou naši vizi, co se stane, když se staneme touto vizí?  Poslala jsem svou vizi faxem a Niki mi druhý den telefonoval: "Je to všechno krásné a dobré, ale věřit tomu nemohu.""Jednou bude náš svět takový. A čím víc proto každý z nás učiní, tím rychleji budeme v takovém nádherném světě žít."Na druhém konci telefonu slyším Nikoho smích: "No jo, tvůj svět je každopádně krásnější než ten, který každý den vídám.""Jsi srdečně zván," odpovídám mu.Pamatuji si, jak mi jeho poslední věta zněla v uších. Tvoříme si svoji vlastní realitu. Kdyby nás samotné bohatství, krása a zdraví dělali šťastnými, pak by každý, kdo je bohatý, zdravý a krásný, byl šťastný. Víme ale, že to není pravda. Co mě dělá šťastnou? To, že mohu být taková, jaká jsem. Že mohu vědět, že jsem dobrá a plná lásky, protože žiji v harmonii se sebou, s Bohem a se světem. A je to den ode dne lepší.V posledních letech jsem poznala, že andělé nás bez "kdyby" a "ale" milují. Rozpoznají v nás přání a touhu po lásce a klidu. A varují nás, utěšují, navštěvují, ochraňují a uzdravují. Čekají pouze na otevřené srdce, aby nám ukázali cestu.Když zavřeme oči a ptáme se na naše anděly, budeme cítit jejich lásku. Máme volbu, zda chceme otevřít okno do světa andělů, a prý je to zatím jenom malá štěrbina. Díky lásce andělů a díky našemu úsilí se bude tato štěrbina zvětšovat a zvětšovat, až to okno bude prudce otevřeno a jednou úplně zmizí. Mým největším přáním je, abych vám směla dát naději a důvěru nebo vás dokonce utvrdit v tom, že náš andělský svět je reálný. Tak opravdový, jako láska, kterou cítíme.Zdroj: Jak nás milují andělé - Sabrina Fox

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář