Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čištění a aktivování vyšších čaker

11. 2. 2010

Vyšší centra fungují jako přímá spojení mezi fyzickou hybnou silou a jemnohmotnými (neboli nefyzickými těly)

Jako taková bychom je mohli nazvat transpersonální centra. Vyšší centra mohou dobře fungovat pouze tehdy, když elektromagnetické energie nižších center byly zpracovány a převedeny na vyšší vibrační úroveň. Naše spojení s nefyzickými hybnými silami je v důsledku boji s konflikty a dojmy uchovanými v nižších centrech oslabeno. Proto jsou tyto spojení prozatímní a nejistá a růst vyšších úrovní je zpomalen. Pouze důsledná práce na rozvoji nižší center může uvolnit energii nezbytnou k aktivaci vyšších center a vědomě, jako ozvěna, může osnovat vazby mezi jemnohmotnými těly a fyzickou hybnou silou. Vyšší centra představují oblasti související s rozvojem transpersonální vůle:

  • vůle tvořit – krční
  • vůle vést – čelní
  • vůle sloužit – korunní

 

Srdeční čakra funguje jako základní centrum

Transformuje energie z úrovně personální na úroveň transpersonální. Z psychologického hlediska představuje srdeční centrum vůli milovat, usilovat o rozšiřování bytí a spojení s vyššími úrovněmi.

Harmonická funkce čtvrté čakry

Je-li tvoje čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváš se prostředníkem božské lásky. Vibrace tvého srdce dokážou přeměnit tvůj svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v tvém okolí. Vyzařuješ přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro tebe samozřejmostí. Tvé pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů od pochybování a nejistoty. Žiješ kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bys za to něco očekával. Cítíš se všude bezpečně a „doma“. Ve všem, co děláš, jsi srdcem přítomen. Láska v tvém srdci zjemňuje také tvé vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváš kosmickou hru dělení a nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Sám jsi prožil, že z oddělení od vesmírného, božského aspektu života a z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovusjednocení s božstvím, a že teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená. S takovou moudrostí srdce pozoruješ dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v tvém srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohluvují. Poznáváš, že veškerý život Stvoření žije v tvém srdci. Už nepovažuješ život jako něco od tebe odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást tebe samotného. Pocit „živosti“ je v tobě tak výrazný, že teprve teď skutečně víš, co „život“ ve své nezfalšované původní podobě znamená – stále trvající projev božské lásky a blaženosti.

Disharmonická funkce čtvrté čakry

Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem: např.: rád bys dával a byl tu vždycky pro druhé, nejsi však spojený ze zdrojem lásky. Uvnitř – možná aniž bys o tom věděl, aniž by sis to připouštěl – očekáváš za tuto všechnu „lásku“ uznání a jsi zklamaný, když všechno tvoje snažení není dostatečné hodnoceno. Nebo se cítíš být mocný a silný a dáváš tuto sílu jiným, ale nejsi schopný sám přijímat lásku, otevřít se, abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkáš si možná, že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s „nadutým“ hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku.

Nedostatečná funkce čtvrté čakry

Nedostatečná funkce čakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti ostatních. Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvlášť když jsi možná zase jednou měl tu odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti. Možná se pokoušíš kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluješ spíše neosobním způsobem stejnou měrou vše aniž by však došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno „tvé srdce“, vyhneš se nebo se uzavřeš ze strachu před možným zklamáním. Je-li tvoje čakra srdce zcela uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezůčastněnosti vedoucí až k bezcitnost. Abys mohl vůbec něco cítit, potřebuješ silnou vnější stimulaci. Jsi nevyrovnaný a trpíš depresemi. 

Možnosti čištění a aktivování čtvrté čakry

Účinky přírody: každá tichá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrze čtvrtou čakru celou naši bytost. Každý květ přináší poselství lásky a nevinné radosti a nechává kvést stejné vlastnosti v našem srdce. Obzvlášť vhodné k jemnénu oživení a ozdravení energií čtvrté čakry jsou řůžové květy. Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce. Nech se krásou a jemností barev i tvarů těchto nebeských obrázků zaplavit a unášet.

Účinky zvuků

každá klasická hudba, hudba new age nebo sakrální hudba východní i západní tradice, která povznáší a roztančí tvé srdce s životem, probouzí sílu lásky v tvé čtvrté makře, oživuje ji a harmonizuje. Totéž platí o sakrálních nebo meditativních tancích, které svými pohyby vyjadřují harmonii a radost Stvoření.

Vokál

čakře srdce přináleží vokál „a“, zpívaný tónem F, „A“ symbolizuje stav bezprostřednosti srdce, tak jak je vyjádřena i v našem zvolání „ach“. Je to nejotevřenější ze všech zvuků a reprezentuje největší možnou plnost vyjádření lidského hlasu. V „a“ je obsaženo bezpředsudkové přijímání všeho z čeho vyrůstá láska. Je to také vokál, který nemluvňata, jejichž intelekt ještě neumí rozlišovat mezi „dobrým“ a „špatným“, nejčastěji užívají, když „komentují“ svoje zážitky. Mantra: YAM.

Účinky barev

zelená barva luk a lesů naší planety poskytuje harmonii a soucit, ladí nás smířlivě, navozuje pocit sympatie a pocit míru. Také působí regeneračně na tělo, ducha i duši a dodává nové energie. Jemné, něžné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v srdci. Vzbuzují pocity lásky a něhy a obdarovávají dětským pocitem štěstí. Také povzbuzují tvůrčí činnost.

Účinky drahokamů - čakry

Růžový křemen: něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu a lásku. Obklopuje tvoji duši láskyplnými vibracemi které léčí všechny rán srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí a nepozorností. Tvá duše se může stále více lásce otevírat a více lásku dávat. Růžový křemen tě učí sebe sama přijímat a milovat, otvírá tvé srdce projetým lásky a měkkosti v tobě, v ostatních a v celém stvoření. Umožní ti vnímat krásu hudby, poezie malířství a ostatních umění a oživuje tvoji fantazii a sílu výrazu. Turmalín: růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příliš zúžených pocitových struktur, otvírá a rozšiřuje ti srdce. Otvírá tvé vědomí radosti plynoucí z lásky. Spojuje tě se ženským projevem božské lásky, který je vyjádřen v kráse stvoření, přirozené veselosti, tanci a hře. Tak spojuje různé výrazové formy světské i božské lásky. Obzvlášť vhodné pro čakru srdce jsou růžové turmalíny se zeleným okrajem, které se často prodávají nařezané na plátky. Zde jsou kvality růžovo-červeného turmalínu v léčivých harmonizujících vibracích zelené. Kuncit: v kuncitu se spojuje něžná růžová vyšší lásky s fialovou barvou čakry temene hlavy, a podporuje tak sjednocení s božstvím. Kunci tak otvírá tvou čakru srdce pro božskou lásku. Pomáhá růstu tvojí nesobecké a dokonalé lásky. Podporuje přímočarost a přivádí tě stále znovu na tuto cestu. Smaragd: smaragd je kámen všeobjímající lásky, protože posiluje a prohlubuje lásku na všech úrovních. Dodává klid a harmonii a uvádí tě do souladu se silami přírody. Také to vyzývá, aby ses podobal jeho zářivému světlu, a ukazuje ti oblasti, kde tomu tak ještě není. Smaragd přitahuje léčivé energie z kosmu na Zemi. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje. Nefrit (jadeit): mekké, zelené světlo nefritu přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost a skromnost. Nefrit uvolňuje a uklidňuje srdce, nechá ti odhalit a prožít krásu všeho stvořeného, a podporuje tak tvou úctu a lásku ke Stvoření. Pomáhá při neklidu a uspěchanosti, podporuje klidný spánek a příjemné sny. Účinky vůní: Růžový olej – žádná jiná vůně nepůsobí tak harmonizujícím způsoben na celou naši bytost jako vzácný růžový olej. Jeho něžné, láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce. Vzbuzují vnímavost pro projevy lásky, krásy a harmonie v celém Stvoření. V srdci se zabydlí hluboká radost a ochota k odevzdanosti. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti a podporuje zároveň jejich transformaci k nadosobní lásce.

Druhy jógy, ovlivňující přednostně čtvrtou čakru Bhaktijóga

bhaktijóga je cesta, která prostřednictvím lásky a oddanosti k Bohu vede k božské seberealizaci. Adept bhaktijógy prohlubuje zintenzivňuje své pocity a nasměrovává je k Bohu. Vztahu e k němu všechno, vidí ho ve všech věcech a povznáší se v lásce k němu.

Harmonická funkce páté čakry

Úplně otevřenou krční čarou vyjadřuješ otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsi také schopen přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Tvá vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje i v přímosti tvého jednání. Máš schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíš právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máš také dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Tvoje řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá ti působivým způsobem plnit tvá přání. Tvůj hlas je plný a příjemné znějící. Tváří v tvář těžkostem a překážkám zůstáváš sám sobě věrný a umíš také říci „ne“. Nenecháváš se příliš ovlivňovat nebo „předělávat“ jinými lidmi, zachováváš si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Tvoje nepředsudkovost a vnitřní šíře tě otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáš řadu informací, které ti pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíš s důvěrou. Poznáváš, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí ti o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeš vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblastí bytí, a poznání, které při tomzáskáš, předáváš kdykoli je to potřebné ostatním, aniž by ses bál jejich soudu. Všechny tvořivé vyjadřovací prostředky, které užíváš, mají schopnost vypovídat uváženě a pravdivě. Z tvé vnitřní nezávislosti a ze svobodného projevu celé tvé bytosti ti vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.

Disharmonická funkce páté čakry

Když jsou blokovány energie tvé krční čakry, je rušeno porozumění mezi „hlavou“ a „tělem“. To se projevuje dvojím způsobem. Buď ti přijde zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevuješ své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeš ve své intelektualitě a racionalismu, upíráš svému pocitovému světu právo n existenci a připustíš si jen zcela určité pocity, které proniknou filtrem tvé vlastní sebeprojekce a nenaráží na soudu ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu ti zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsi a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se poušíš je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrýváš svoji skutečnou podstatu. Tvoje řeč je buď neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Možná, že i koktáš. Tvůj hlas je poměrně silný, tvá slova nemají hlubší obsah. Nesneseš, abys působil dojmem slabocha, a pokoušíš se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostáváš svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na tvých bedrech spočine často víc, než dokážeš unést. Výsledek je ten, že se schováš do krunýře, vystrčís ramena a zastrčíš hlavu mezi ně, aby ses tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým „útokem“. Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblastí. Existuje však také možnost, že máš hluboké vnitřní poznání, avšak neodvažuješ se ze strachu před soudem ostatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknou básně, obrazy atd., které však ostatním ukazuješ jen nerad. Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich transformační síla přístup k tvým emocím a energie spodních čaker naopak nezásobí horní čakry potřebou prosazovací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v tvém životě projevila. 

Nedostatečná funkce páté čakry

Při nedostatečné funkci páté čakry upadáš do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíš se zpátky, jsi spíš plachý, tichý, uzavřený nebo mluvíš jen o nedůležitých věcech z tvého života. Když však přesto musíš projevit něco ze svého nitra, máš hned „knedlík“ v krku a tvůj hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsi vůči ostatním nejistý a obáváš se jejich soudu. Proto se orientuješ silně na jejich mínění a často nevíš, co opravdu chceš. Nemáš přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové „ztuhnutí“. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíš svůj život a vyjadřuješ svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považuješ vnější svět.

Možnosti čištění a aktivování páté čakry

Účinky přírody: Jasná a průhledná modrá bezmračného nebe vyvolává rezonanci v tvé krční čakře. Abys to mohl plně vnímat lehni si uvolněn ve volné přírodě a otevři své nitro nekonečné šířce nebeské klenby. Pocítíš očistu a projasnění ducha, všechny tvoje úzkosti a fixace se postupně v tvé krční čakře a její dosahu uvolní. Budeš potom vnitřně připraven přijímat „nebeská poselství“. Zrcadlení modrého nebe na čisté průzračné vodní hladině působí na tvé pocity mocně osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln přináší poselství tvých skrytých emocí a dojmů do tvého vědomí. Jestliže se necháš prostoupit paprsky energie nebe a vody, spojí se tvůj duch s pocity do jedné stále se doplňující mohutnosti.

Účinky zvuků

hudba a zpěv bohaté na horní harmonické tóny, sakrální a meditativní zpěv působí na krční čakru obzvlášť oživujícím způsobem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má klidná hudba new age s dozvukem (ozvěnou). Přináší osvobození a šířku a otvírá „vnitřní ucho“.

Vokál

krční čakru oživuje vokál „e“, zpívaný tónem G. Přecházíš-li hlasem pomalu z „a“ k „i“ , zazní v určitém okamžiku „e“. Jako je krk spojovacím článkem mezi hlavou a ostatním tělem, spojuje toto „e“ srdce s rozumem, otevřené „a“ s „i“, a vyjevuje jejich síly navenek. Při zpívání „e“ zjistíš, že vyžaduje největší sílu hlasu. Souvisí to se silou, kterou dává tvému výrazu v tvé páté čakře. Mantra: HAM.

Účinky barev

krční čakře přináleží jasná světle modrá. Tato barva dává klid a šířku a otvírá tě duchovní inspiraci.

Účinky drahokamů

Akvamarín: světle modrá barva akvamarínu je jako moře, ve kterém se zrcadlí čisté nebe. Tak pomáhá akvamarín duší, aby se stala zrcadlem nekonečné šířky ducha. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno i do nejzapadlejšího koutku duše. Jeho vlny dodávají duší čistotu, svobodu, svobodu a šířku, takže se otvírá vizionářským schopnostem a intuitivnímu porozumění a pomáhá ho svobodně a tvořivě vyjadřovat. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly. Tyrkys: Tyrkys, v jehož barvě se spojuje modrá nebe se zelenou Země, spojuje vysoké duchovní ideály s původní vitální silou naší planety. Pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duší před negativními vlivy. Chalcedon: Bělomodrý chalcedon působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující a vyrovnávací účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otvírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebevýrazu slovem i písmem.

Účinky vůní

Šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuchliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe. Eukalyptus - čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

Druhy jógy, ovlivňující přednostně pátou čakru Mantrajóga

Mantry jsou meditační slabiky, které zrcadlí ve svých specifických vibracích určité aspekty božství. Při praktikování mantrajógy jsou tyto slabiky nepřetržitě opakovány, hlasitě recitovány a zpívány přitom promění vibrace mantry postupně myšlení a pocity cvičícího a převedou je na vibrace kosmické božské síly, která se v mantře manifestuje. Výjimkou je transcendentální meditace. Při této meditaci se používá technika, při které se mantra vnímá ve stále jemnějších rovinách vědomí, až meditující překročí i ten nejjemnější aspekt mantry, transcenduje a dospěje k zážitku čirého bytí. Tento proces se opakuje vícekrát během každé meditace.

Harmonická funkce šesté čakry

V současnosti je málo lidí, jejichž „třetí oko“ je dokonale otevřené, protože jeho otevírání jde v ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např.: poznání hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznáváš stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem ,ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Tvé myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují. Čím více je tvá čestá čakra vyvinuta, tím více spočívá tvé myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvíjet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např.: jasnovidění a – cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu. Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás však není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Přesto bychom ti ale chtěli poskytnout všeobecný přehled o tom, co tě při zcela otevřené šesté čakře čeká. Předně začneš vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonáš hranice svého racionálního rozumu. Tvé myšlení je holografické, spontánně přibíráš při poznávání informace, které k tobě přicházejí z různých oblastí Stvoření. Materiální svět se ti „zprůhlední“. Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je tvé vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Tvé mimosmyslové vnímání je tak jasné, že můžeš přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, jsi schopen tyto síly vědomě ovládat nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přesto přitom podléháš určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůžeš překročit, aby byl dodržen Řád. Tvá intuice a tvé vnitřní vidění ti otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečností. Poznáš, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůžnějšími bytostmi. Před tvým vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a rovin skutečnosti. Hluvoká úcta tě naplní při pohledu na velikost této božské hry.

Disharmonická funkce šesté čakry

Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je „zatížení hlavou“. Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíš řídit vše rozumem, prlatí pro tebe jen takové pravdy, kterési zprostředkovává tvé racionální myšlení. Tvé intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat, avšak chybí ti celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti. Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to , co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání. Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví ,je-li narušena první čakra(a tím i „uzemnění“) a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s tvými vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní , že je považuješ za jedinou skutečnost, promítáš je do vnějšího světa a zrácíš vztah k realitě.

Nedostatečná funkce šesté čakry

Je-li tok energií šestou čarou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavé a neužitečné, silné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích ztrácíš pak lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem. V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.

Možnosti čištění a aktivování šesté čakry

Účinky přírody: šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční nebeské klenby plné hvězd. Tento zážitek otvírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření a bezpočtem jeho mnohotvárných forem a dává nám tušit jemné síly, struktury a zákonitosti, reprezentované nebeskými tělesy a jejich kosmickým tancem v hlubinách prostoru, působící i za vnějšími projevy našeho života na Zemi.

Účinky zvuků

všechny zvuky, které otvírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky, jsou velmi vhodné k oživení a harmonizaci šesté čakry. Nejsnáze nalezneš takové skladby v hudbě new age. Tímto způsobem ale působí i některá klasická hudební díla Východu i Západu, obzvláště např. od J.S.Bacha. Vokál: čakra čela je aktivována vokálem „i“, zpívaným tónem A.

Vokál

„i“ uvolňuje pohyb vzhůru. Reprezentuje sílu inspirace, která tě vede ke stále novým poznatkům. Mantra: KŠAM. Účinky barev: otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temná modrá (indigo). Dává duchu vnitřní klid, jasnost a hloubku. Posiluje a uzdravuje smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání.

Účinky drahokamů

Lapis lazuli: Do tmavomodré barvy lapis lazuli jsou jako hvězdy do noční oblohy rozeseta zlatá zrnka pyritu. Zprostředkovává duši zážitek bezpečí v kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede tvého ducha do nitra umocňuje jeho sílu a dopomáhá mu k poznání vyšších souvislostí. Podporováním intuice a vnitřního vidění nechává poznat skrytý smysl věcí a síly za nimi působící. Navíc ti dává hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru. Indigově modrý safír: Jasný průsvitný safír otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám. Jeho vibrace očišťují, proměňují a obnovují duši i ducha. Vytváří most mezi konečným a nekonečným a nechává vědomí plynout s proudem božské lásky a poznání. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě. Sodalit: Tmavě modrý sodalit zjasňuje rozum a vede ho k hlubokým myšlenkám. Jeho klidné záření dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá také odstraňovat zafixované způsoby myšlení. Přidává důvěru a sílu zastávat vlastní stanoviska a přenášet ideje a poznatky do běžného života.

Účinky vůní

Máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblastí šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Obdarovává našeho ducha jasností a živostí a podporuje sílu koncentrace. Jasmín – jemnou květinovou vůni jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

Druhy jógy, ovlivňující přednostně šestou čakru Džňánajóga

Džňánajóga je cesta poznání, postavená na vývoji duchovních schopností rozlišování skutečného a neskutečného, věčného a pomíjejícího. Džňána-jogín poznává, že existuje jen jedna neměnná, nepomíjející a věčná skutečnost – Bůh. Ve své meditaci se obrací sám pomocí svoji rozlišovací schopnosti přímo k absolutnu bez vlastností, neprojevenému aspektu Boha, až s ním jako duch splyne. Jantrajóga: Jantary jsou z geometrických tvarů vytvořené obrazce, které symbolizují božské Bytí, jeho síly a aspekty. Jsou pomocnými prostředky vizualizace. Meditující se pohrouží do zobrazených aspektů božství a zpřítomňuje si je ve svém vnitřním zření.

Harmonická funkce sedmé čakry

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otvírat, bude zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Tvé vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako všudypřítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupným rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jsi-li pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již „propadnout“ zpět. Máš pocit, že ses probudil z dlouhého snu a že teprve teď žiješ ve skutečnosti. Během cesty ses stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí. Víš teď, že toto je tvá vlastní podstata, jediná trvalá realita. Tvé individuální „já“ se stane „Já“ Universa. Svým jednáním uskutečňuješ úmysl Stvořitele, a světlo, které vyzařuješ, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chceš nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti tvého vlastního vědomí. Poznáš, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsi považoval za realitu, se tím stává iluzí. Prožíváš největší prázdnotu avšak tato prázdnota, je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost. V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváš šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se ti dosud nezdála možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu ti v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do tvé božské podstaty a vyvolat v tobě zážitky jednoty. Měl bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř. Připadá nám v této souvislosti pozoruhodné, že fontanely kojenců jsou v prvních devíti až dvacetičtyřech měsících ještě otevřené. Malé děti žijí v prvním období své pozemské existence ještě ve vědomí nedílné jednoty.

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry

Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem. Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeš duchovním pravdám můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že se máš obrátit víc dovnitř. Možná pocítíš i určitou nemyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti. Zkusíš možná potlačit tyto nepříjemné pocity „útěkem“ do mnoha různých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, aby dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stadiu „přitáhnou“ nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšís-li tato poselství, zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním „já“.

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

Účinky přírody: Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života, které prožiješ na osamoceném vrcholu nějaké velmi vysoké hory, nejvíce podpoří otevření tvé korunní čakry.

Účinky zvuků

hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je naše celá bytost výjimečně bdělá a vnímavá pro božské tóny, znějící v celém Stvoření a vytvářející sílu lásky a harmonie ve všech projevených formách. Vhodná je ale každá hudba, která tě k tomuto tichu vede a na ně připravuje.

Vokál

korunní čakru otvírá hláska „m“, v Indii považovaná za vokál, zpívaná tónem H. Je to trvalé bzučení bez hranic a struktury. Tak reprezentuje nedílnou jednotu, čisté neohraničené vědomí bez formy, v němž jsou všechny formy latentně obsaženy. Mantra: ÓM. Účinky barev: Korunní čakru otvírají a rozšiřují fialová a bílá. Fialová způsobuje transformaci ducha i duše a otvírá je duchovním dimenzím. Ruší ohraničenost a může tě vést k zážitku kosmické jednoty. Bílá v sobě obsahuje spektrum všech barev. Integruje různé roviny života do vyššího celku a otvírá duši božskému světlu, poznání a uzdravení.

Účinky drahokamů

Ametyst: Červený oheň aktivity a modré světlo otevřenosti, ticho a šíře se spojují v ametystu v novou sílu. Ametyst dává „živý klid“, ve kterým zanikají všechny strachy a disharmonie, a budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Vede ducha k věčnosti, podporuje meditaci a inspiraci. Křišťál: Vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonický sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo duchu i duši a podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády ochraňuje a dává novou energii.

Účinky vůní

Kadidlo – Ne náhodou je kadidlo, získávané z pryskyřice kadidlovníku (Olibanum), klasickým vykuřovacím prostředkem při náboženských obřadech. Jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry a vyzvedává duši na úroveň, ke se může stát nádobou na boží světlo. Lotos – Lotosový květ je na Východě symbolem krásy a duchovní dokonalosti. Koření v bahně a zvedá se svým květem vysoko vzhůru. Právě tak dokonalý člověk žije ve světě jeho pravá podstata však zůstává světem nedotčena a je v jednotě s Bohem. Vyzařují z něj světlo a harmonie šířící do světa lásku, radost a poznání. Vůně lotosu nese v sobě toto poselství. Vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.


© A.R.X. - Noetika - JanDy, zpracováno ze zdrojů: Základní kniha o čakrách, Bodo J. Baginski a Shalila Sharamon, další vedlejší zdroje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář