Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytosti přírody a léčení Země

30. 3. 2009

"Bytosti přírody nám napovídají, co máme dělat: je jen jeden život, jedna příroda. Co dělá člověk stromům, vodě, … dělá sám sobě. V každém listu rostliny můžeme najít svou tvář." Margot Ruis

Na Zemi v současné době převládá chybné dvojí rozdělení:

1) jednak přesvědčení, že Já (člověk) a příroda jsou dvě věci
2) my lidé vnímáme jen a jen lidské bytosti. Přírodu mnohdy doslova nevidíme  několik dní. Ve městech, v průběhu svých každodenních starostí přírodu vůbec nevnímáme a nechodíme do ní.

Severoameričtí Indiáni byli mistři ve spojení s přírodou. Země byla doslova jejich Matkou, které nemohli a nechtěli nijak ubližovat (orat půdu, kosit trávu,…) . Jejich úcta a láska k přírodě byla součástí jejich bytí a každodenního života.

Bytosti přírody nám napovídají, co máme dělat: je jen jeden život, jedna příroda. Co dělá člověk stromům, vodě, … dělá sám sobě. V každém listu rostliny můžeme najít svou tvář.

Život v průmyslových zemích je prostoupen škodlivými vibracemi, na které si naše fyzické tělo zvyklo. Jsou to strojové vibrace (auta, televize, rádio, elektro-smog, mobilní telefony, … Člověk je považuje za normální, ale jsou to vibrace oslabující. Oslabují všechno. Např. vodu. Nejen v přírodě, ale i v lidském organismu. Voda je velmi vnímavá. To co se nám jeví jako čistá voda, je pro BP (Bytosti přírody) zamořeno negativními vibracemi (všudypřítomné vlny z vysílačů). Rozvoj mobilních telefonů je pro vzdušné bytosti vnímán jako exploze. Podobně tyto vlny vnímají bytosti vody a rostlin. Země to ještě chvíli vydrží.

Např. Dvě staré lípy v Alpách, ke kterým Margot občas chodila, najednou nebyly šťastné. Při nacítění se do jejich vnímání, dříve vnímala svobodu, možnost rozpínání se do obrovské výšky a do širokého okolí. Vnímala, že tyto stromy jsou důležitým a silným harmonizujícím prvkem pro okolní krajinu. Najednou se něco stalo a stromy byly jako v kleci. Energie nemohla stoupat nahotu, ani se rozpínat do okolí. Příčinou byly dva vysílače postavené přesně na východní straně od těchto stromů. Jejich tvrdé vibrace, byly pro stromy absolutně neprostupné. Východ slunce je pro elfy velmi důležitý. Margot namítla, že slunce se během roku posouvá a tak snad vysílače nebudou vždy v dráze východu slunce. Bylo jí však ukázáno, že stojí přesně v místě kde vychází slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti, což jsou dny pro elfy opravdu velmi důležité.

I voda je takto znečistěná a rostliny ji vnímají jako nepříjemnou. Z vyprávění vodní elfky Margot pochopila, že ani prameny už nejsou jako dříve. Při koloběhu vody v přírodě se voda při prostupu půdou a horninami do podzemních vod mechanicky čistí. Avšak informace, které cestou, jako velmi vnímavý nosič posbírá v ní zůstávají.

BP žijí déle než lidé a tuto změnu vnímají. Dříve byla voda znečištěna hlavně hrubohmotně, což se dalo ještě řešit. Dnes je znečištěna vibracemi, o kterých spousta lidí vůbec neví. Celý svět je obestřen vlnami. (Až odložíš mobil, máš dát paní Ruis vědět. Tyto zprávy ji moc těší, ale zatím zná jen 1 paní a její děti).

Pomocí kineziologického testu testovali na semináři účinky hudby na lidský organismus. Hudba Mozarta, Bacha, valčíky, … jsou vesměs pro organizmus posilující. Pop, rock, heavy metal, … je hudba silně oslabující. Od BP víme, že to co posloucháme, co si zpíváme nosíme s sebou ve své auře a některá hudba je jako nepropustný pancíř.. I to, co děláme přes den, jak jednáme, mluvíme, co vyzařujeme do okolí je viditelné v auře a pro BP čitelné.

Člověk je velmi silný vysílač. Na Zemi více než 6 mld lidí vysílá nějaké vibrace. Pro BP je to "Rámus bez konce. Slyší jej na vrcholcích hor i na dně moří." Je lidskou zodpovědností co každý vysílá do okolí. Je to osobní úkol pro každého. Když se k tomu připojí televize, rádio, … horory, filmy plné násilí a strachu, hrůzy, je to reálně existující energie. Osvobodit Zemi od těchto zatížení je těžké a je to úkol pro každého. BP to samy nezvládnou. To co člověk produkuje jsou pro ně vibrace příliš těžké a oni je nedokáží zpracovávat. Je to úkol pro člověka.

Jak a co můžeme dělat? Každý večer si projít, co jsem přes den vysílala a snažit se, aby to bylo stále lepší. BP si přejí, abychom pracovali ve svém vědomí na tom, aby naše vibrace, naše vyzařování bylo co nejčistší. Vyvíjet pozornost k okolí, pěstovat sílu lásky. Země potřebuje Lásku člověka. Srdce je důležité - bezpodmínečná láska. S tím vším pracovat ve vědomí. To je očišťující energie. Také všem elfům a BP posílat lásku. Nebo myslet na nějaké místo v přírodě a poslat lásku tam.

Dříve to lidé věděli. BP byly uctívány, dostávali od člověka dary, … bylo mezi nimi pozitivní energetické spojení - vzájemná pomoc. Tato pomoc nyní elfům chybí. Svět byl stvořen ke spolupráci člověka a BP a je třeba toto spojení obnovit.

Vděčnost: měli bychom vědět, odkud pochází voda a vodním bytostem děkovat za vodu. Ony ji dělají živou. Vodu pijeme, myjeme se a voda potřebuje naši vděčnost, aby se mohly zvyšovat její vibrace.

Můžeme děkovat i za vzduch, který dýcháme. Je tak důležitý a potřebujeme jej stále. Nad městy vznikají nedobré vzdušné bytosti a i ty dobré se začínají měnit. Se vzduchem a bytostmi vzduchu je situace velmi kritická. Můžeme se za ně modlit a děkovat jim. Člověk tato znečištění vibracemi svým fyzickým tělem nevnímá, ale jeho jemnohmotná těla to vnímají a zhoršování zdraví tomu napovídá (alergie, …). V jemnohmotném světě je toto znečištění viditelné. Pro bytosti vzduchu je to asi jako kdybychom my dýchali zvířený prach na prašné cestě.

Náš pohodlný svět nás neposiluje, ale oslabuje. Se vzduchem je situace nejhorší. Pak následuje znečištění vody a půda je na 3. místě.

Ticho. V našem světě nemá ticho žádnou hodnotu. Stále někde něco hraje, hlučí. Někteří lidé ticho ani nesnesou. BP jsou vděčné za každé vypnuté rádio, televizi. Měli bychom se naučit pěstovat vnější i vnitřní ticho. Pěstovat vnitřní ticho se musí cvičit. Např. u potoka lze poslouchat zpěv vody, lze se tak stát potokem. Takové ticho BP přiláká, je jim příjemné. Láká je i zpěv člověka. Zpěv, který jde ze srdce a je pro ně. Všechny BP milují zpěv a zvlášť vodní víly jsou jím okouzleny. Snad proto, že i voda v potoce zpívá. Pokusme se zařadit do svého života Chvíli ticha každý den.

Pro severoamerické indiány je ticho velmi důležité a učí od malička své děti chvíli sedět v tichu jen sám se sebou. Děti, které to nedokáží jsou považovány za opožděné ve vývoji.

Hudba v obchodech je někdy opravdu nesnesitelná (i v Rakousku). Já spotřebitel nemusím poslouchat hudbu v obchodě a měla bych se i ozvat. I prodavačky někdy přiznají, že jsou z té hudby unavené.

V Rakousku (?) je hora (působil na ní sv. František z Asii, když se u něj objevila Kristova stigmata) a na ní působí světlá andělská bytost. Margot se jí ptala, co je třeba udělat pro pomoc Zemi a dostala následující poselství. Byl jí ukázán veliký strom s mnoha a mnoha listy. Každý list je jedna bolest BP … chemie v zemědělství, výfukové plyny, GMO, … znečistění vody, …tisíce listů, tisíce špatných úvah a vývojových cest a všechny z jednoho kořene. Budeme-li pracovat na jednotlivých listech nic moc se nezmění a budou dorůstat listy stále nové. Musíme se koncentrovat na kořen stromu, pak můžeme mít úspěch. Poselství strážce hory bylo jednoznačné: "Všechny výdobytky naší současné civilizace jsou špatné! Před dlouhou dobou byly výhybky vývoje nastaveny špatně. Kdyby byly nastaveny jinak, existovaly by dnes jiné vynálezy, jiná "technika", byla by jiná kvalita života. Chybou je základní postoj člověka - vládnout bez služby, brát bez dávání, Země patří mně."

Kniha Ericha Froma - Být nebo mít (je to kniha o 2 způsobech bytí - život s vlastněním a život s bytím).

Kořen stromu to je život člověka s vlastněním (vlastnictví, zisk, konzum, kariéra, …) z toho vyplývající vykořisťování, etické hodnoty zatlačeny do pozadí. Člověka to pohltí a chce mít víc a víc a žije s přesvědčením, že čím více má, tím více znamená pro ostatní. Chtivost a žádostivost je motorem lidského jednání. Chtít mít věci.

Život z bytí (nevím, zda je to správně přeloženo) je postaven na úplně jiných hodnotách jako je životnost, spontánnost, spojení, láska, dávání, sdílení, … Z toho pak plyne i jiný vztah k okolí, i k přírodě. Je tam vděčnost a člověk chce i dávat. U některých přírodních národů, je tento způsob života patrný i dnes. Tito lidé si jsou vědomi, že na nich závisí další vývoj Země. (Některé kmeny v horách v Kolumbii samy sebe chápou jako ochránce Země. Bílí lidé jsou pro ně mladší, hloupější bratři, kteří nic nechápou a ničemu nerozumí. Starší bratři dělají rituály - setkají se 4 kmeny a každý má v ruce něco z přírody. Pak sedí 4 hodiny, modlí se a posílají sílu skrze tyto předměty přírodě. Šaman pak jde s těmito předměty do hor k jezeru a nabízí je Bytostem přírody s prosbami, aby se vše vracelo do rovnováhy).

Zpět ke stromu - Uzdravení je možné, kdyby se mnoho lidí rozhodlo a přešlo k existenci z bytí - vitalita, spontanita, láska ke všem bytostem, dávání, sdílení. Když lidé tomuto přizpůsobí svůj život, situace se změní.

Energetická pole (jestliže se 2% opic naučí loupat banán, energetické pole se rozšíří a ejhle najednou umí loupat banán opice na celém světě. Podobných případů je více). Jestliže se dokáže změnit 2% lidí a žít životem z bytí, je reálná naděje, že se změní i toto energetické pole a změní se smýšlení i ostatních lidí a tím kvalita života na Zemi.

Žije-li někdo životem z bytí, je šťastnější a spokojenější. Má méně strachu, není tak důležité, co si myslí jiní lidé, ale co si myslím já. Není tak důležité kolik vlastníme, jsme svobodnější, nesvazováni chtěním a touhou po vlastnění. Jestliže se podaří toto energetické pole změnit, objeví se i nové technologie. Je třeba vyjít z této slepé uličky. Tyto nové technologie se nemohou v současné době manifestovat, i když v jemnohmotnu již existují. Některé se už v podobě vynálezů projevily, ale odpor okolí je tak silný (koncerny, loby průmyslu…), že se nemůžou prosadit. Lidem, kteří na těchto objevech a vynálezech, nových šetrných technologiích pracují, můžeme posílat ochranu a prosbu o ochranu. BP říkají, že by se to mělo stát rychle, protože je málo času. Kolem Země je hustá síť vibrací, které brzdí pronikání jemných vibrací v podobě těchto nových technologií z jemnohmotnosti.

My sami jsme sice nevynalezli motory, ale používáme je a tak máme i povinnost hledat jiná řešení.

Jednoduchost, prostota, radost ze života, to je velmi účinná kvalita. Krása vody, vzduchu, lesa, moře, hor, rostlin, … co chtít více? Rodíme se nazí a nepotřebujeme zas až tak moc navíc, abychom splnili úkol, který tady na Zemi máme. Technické hračky nepotřebujeme. Větší a větší a ještě větší televizory, …konzument si myslí, že bude šťastnější. Některé technické pomůcky potřebujeme, ale mělo by to být s mírou. Je to jen prozatímní řešení z nouze. Hledejme a pracujme k tomu, že bude něco lepšího. Měli bychom vědět, že přijdou nové jemné technologie, které nebudou vyžadovat ničení přírody, újmu BP - technologie, které budou v harmonii s přírodou. Je to naše možná pomoc při výstavbě nového energetického pole. Pracujme ve svém vědomí na přijetí těchto možností. Radujme se z jednoduchosti života, z toho, že jsme součástí něčeho velkého, krásného.

BP jsou i léčitelé. Stromové bytosti mohou čistit auru, vodní víly umí člověka relaxovat a rády se smějí (kde čemu, hlavně lidskému životu - je to k popukání).

BP říkají, že bude třeba vybudovat spousty očistných míst. Stará svatá místa stavěná často na kopcích mívají čistící funkci v krajině. Nové stožáry (vysílače) jsou postaveny na vrcholcích kopců právě na těchto očistných místech a tím tato místa znehodnocují, celkově jich ubývá a jejich funkce jsou oslabovány.

Dříve se v klášterech mniši hodiny modlili a tím také zvyšovali vibrace okolo Země. Byla to veliká síla. Dnes je i těchto míst málo. I člověk sám, který vysílá dobrý program pomáhá zvedat vibrace. Musí do okolí vyzařovat mír a lásku. Je to soustavná práce na sobě a pak i domov takového člověka se může stát místem uzdravování. Radost a mír je uvnitř každého člověka. Margot hledá lidi dobré vůle!, kteří se chtějí stát očistným místem nebo chtějí třeba doma takové místo vybudovat. V pokoji, který by byl takovým místem, by se měli dít jen věci zvyšující vibrace. Mohou tam probíhat meditace, modlení, zpěv, četba duchovní literatury, … Mohou tam být odpovídající obrázky, vystavěný šamanský kruh (4 světové strany, předměty, které manifestují 4 živly). Neměly by se tam číst noviny (jsou plné negativních vibrací). Vyloučit oslabující hudbu, nemělo by se tam jíst, hlavně ne maso (max. jablíčko, …), nekouřit (rituální dýmka ano). Zde je pak možno vykonávat spirituální praxi zvyšující vibrace - ticho, mír, láska, ...

Pozor na ego! (nejsem velký léčitel Země). Jen mít vůli ke službě. Být ve vděčnosti a lásce k matce Zemi. Je to služba nepoznaná a lidmi nedoceněná. Nečekat odměnu.

BP říkají, že máme velikou sílu, ale používáme ji jako kouzelný meč na otvírání plechovky fazolí. Nejsme malí, slabí, kteří nic nezmůžou a nedokážou!

Vzdušné bytosti říkají, že pomocí je vizualizace vzdušného prostoru a nechat ho prostoupit zlatým světlem. Pak nechat celý prostor takto zářit. Pro vodu si můžeme představit pramen a také ho nechat prostoupit zlatým světlem a nechat zářit. Zdá se, že BP milují zlaté světlo.

BP si přejí obnovení spojení s lidmi. Prostota a vyzařování lásky k nim je přitahuje. Předávat informace o nich druhým lidem. BP neznají mzdu ani odměnu za svou práci. Slouží, protože je to podstata jejich bytí.

Pro následující sdělení nemá hodně lidí Margot moc rádo. Považuje však za důležité tyto informace předávat dál: Vzdát se masa! Každý den jsou miliony zvířat zabíjeny. Ve strachu a hrozných podmínkách. Tento strach zvířat vysílá velmi těžké vibrace. I jejich život je hrozný - v koncentračních táborech, bez přirozené potravy, bez přirozeného vzduchu, bez pohybu, život vázaný na ventilátory, … ve strachu, … jsou to velmi zatěžující energie. I to máme ve svých rukou.

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.cez-okno.net
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář