Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak poznáme indigové dítě...

28. 7. 2011
...podle charakteristických znaků prezentace osobnosti

Indigové děti se začaly inkarnovat a tedy rodit na naší Modré planetě již po 2. světové válce. Cíleně jsou obdařeny nevšedními schopnostmi, které pro mnohé lidi dodnes představují něco nepochopitelného a proto i neuvěřitelného. Přicházejí na Zem, aby nám "otevřeli oči". Proč?
Všemi dimenzemi Univerza se, v souladu se záměry Zdroje, šíří Světlo* a míří také k nám. Mnozí lidé to vědí, jiní to jen tuší, ale většina ještě stále konzervativně setrvává na vlastní potřebě neměnnosti dosavadního temného uspořádání světa, ať už ze strachu před změnami nebo v rámci boje o udržení své moci a potřebě ovládat druhé. Indigové děti jsou předvojem Světla a jsou zde proto, aby nám pomohli připravit se na jeho příchod. Protože až se Světlo rozzáří ve své plné síle, mohly by mnozí z nás "oslepnout"....

(* předpokládám, že není třeba vysvětlovat význam slova Světlo).


Pokud Vás zaujaly úvodní věty, vězte, že jde o volné navázání na článek
"Rouškou tajemství zahalené Indigové děti ukazují svou tvář", který zde byl zveřejněn před několika měsíci. Onu základní či úvodní informaci chceme nyní rozšířit o prezentaci vybraných skupin "indigáčků"...

Vybraných proto, že se zaměříme zejména na ty, které se rodí i ve střední Evropě, tedy v Česku a na Slovensku...

Celkově na Zemi existuje 12 skupin Indigových dětí a věříme, že vás zaujme i jejich pojmenování. Proto, že názvy jsou uvedeny ve světelném jazyku Anuhazi, který je komunikačním prostředkem společenství vyšších inteligencí - Guardian Alliance. Jde o Interdimenzionální Sdružení Svobodných Světů, které vzniklo před 568 milióny let po mezihvězdném konfliktu, tzv. Andělských válkách. Jeho úkolem je chránit a zajišťovat vývoj různých biologických druhů v Univerzu a snaží se i o to, aby se také lidské bytosti dostalo pravdivého pohledu na události tohoto světa a vše, co s nimi souvisí...

 • IZUTU ESHEAU (výskyt na území Venezuely, Brazílie, Hondurasu, Portorika, první jednotlivci se začali inkarnovat v r. 1965, jejich počet se odhaduje na více než 16 000)
 • MAHALI BRUEA (první inkarnační vlna ztotožněná s prostředím Indie, ale především Srí Lanky, dále žijí na území Iráku, Iránu a v podkavkazských republikách, a to od r. 1982, nyní v počtu více než 4,5 miliónu)
 • AMÉKÁSAN ÉTUR (nalezneme je v Řecku, na Krétě a Kypru, v Egyptě a částečně na Sicílii, Sardínii i Korsice a také v Maroku, Tunisu, Libyi, kdy první vlna proběhla v období 1989 - 1991. Co do počtu, k dnešku se jedná o více než 850 000 jedinců)
 • NUAGU HALI (žijí v oblastech Sumatry, Filipín, Thajska, Laosu, částečně v severní Austrálii, a to počínaje r. 1973. K dnešku se jejich počet pohybuje nad půl miliónu bytostí)
 • IONATU ETILAH (od první poloviny 50. let je jejich výskyt registrován v Irsku, Skotsku, Anglii, na Islandu, v Norsku a Dánsku. Počet již překročil hranici 6 miliónů jednotlivců)
 • MAHÁTA AGRAH (vyskytují se na území Severoamerického kontinentu, kdy se první inkarnační vlna uskutečnila v období 1965 - 1970 a v současnosti hovoříme o více než 250 000 ID)
 • CHIA ZUN ZAN (již samotný název napovídá, že se jedná o území Číny, kdy počáteční inkarnace směřují do let 1982 - 1985 a v současnosti se odhaduje více než 750 000 zde žijících jedinců)
 • YUN ZU XEN (i v tomto případě registrujeme výskyt zástupců uvedené skupiny v Číně, dále v Japonsku, Korei, Mongolsku a na Kamčatce. První vlna proběhla v letech 1970 - 75 a počet ID představuje číselnou hodnotu nad 1,7 miliónu)
 • MAHUNTA (do inkarnace vstoupili poprvé v období 1958 - 1962, a to na území Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Ameriky, kde je nyní registrujeme v počtu nad 5 miliónů ID)
"Dvanáctku" doplníme třemi skupinami, a to RAMAJÁNA SHRIDVETA, ZEFAR DUR ÁTUR a AREAH AZURTA, tedy Indigovými dětmi, které se inkarnovaly také ve střední Evropě a žijí i působí v Čechách a na Slovensku. Jaké jsou jejich charakteristické znaky?


Ramajána Shridveta:

Počet: více než 1,25 miliónu jedinců v Střední Evropě, Finsku, Indii, Pákistanu a na Cejlonu.

Kosmické genetické těžiště (původ): hvězda POLUX v souhvězdí Blíženců

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: Tento genotyp vytváří tzv. citově-emocionální mosty mezi jedinci. Skrze svoji úžasnou schopnost vciťovat se do nitra lidí, plní své poslání spojovat, podle okolností na srdeční úrovni 2 a více lidí navzájem. Prohlubují jednotu mezi lidmi. Archetypálně se jedná o tzv. VČELY ENERGIE LÁSKY

Silné stránky: pochopení druhého, hluboký aspekt soucítění.

Slabé stránky: přebírání utrpení jiného člověka do své aury. Občasné zkratovité jednání.

Fyzická typologie: velmi variabilní, ale významným parametrem je citlivá pokožka a oči.

IQ: 230 - 245

Imunita: výborná, jinak sklony k psychicko-nervovým onemocněním

Způsob myšlení: permanentně budují vnitřní svět spravedlivých principů a zákonů, jehož prvky se snaží přenášet do této reality.

Emoce: jejich psychika nabývá formální hlubokou harmonii, ale uvnitř může vznikat až extrémní rozkmitání. Proto u nich může docházet k náhlým výbuchům emocí po dlouhodobém stavu klidu.


Zefar Dur Átur:

Počet: 2,5 - 2,8 miliónu v střední Evropě, Francii, Německu, Rusku a Španělsku

Kosmické genetické těžiště: planetární systémy okolo hvězdy CAPELLA v souhvězdí Vozky

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: realizovat energetickou syntézu základních mentálních a psychických vztahů v lidské rodině - HARMONIZÉR JEMNÝCH ENERGIÍ

Silné stránky: mentální a fyzická flexibilita, adaptabilita, schopnost inspirovat a nadchnout okolí, v komunikaci má schopnost registrovat podprahové mentální a citově-emoční vjemy

Slabé stránky: emoční a citově vjemová rozkolísanost, nestabilita v oblasti určitého záměru

Fyzická typologie: často vyšší postava, světle hnědé vlasy, tělesná rozlehlost, tendence k nevyrovnanému hospodaření s energií, poruchy lymfatického, ledvinového systému

IQ: 185 - 210

Imunita: vcelku stabilní, ale s nárazovými výpadky v algorytmu 5-10 let

Způsob myšlení: vysoká dynamika mentální energie s extrémní schopností představivosti, vysoká míra analýzy a myšlenkové improvizace, barvitý způsob komunikace, smysl pro fantazii. Někdy sklony k pesimismu, ale v náhlých impulsech poměrně vysoká emoční úroveň, tendence k izolaci

Emoce: výkyvy v nadšení a entuziasmu, střídá se se stavem vnitřního smutku a nejistoty


Areah Azurta:

Počet: více než 500 000 ve Střední Evropě, Kanada, Rusko, severské státy

Kosmické genetické těžiště: planetární systémy okolo hvězdy POLÁRKA

Duchovní poslání a předurčení pro rok 2012: Stimulace a indikování energie lásky v lidské rodině – NOSITEL ENERGIE LÁSKY

Silné stránky: přirozený, silný projev laskavé energie s vysokou mírou soucítění, evokuji v lidech až živošičnou přitažlivost - velké charisma

Slabé stránky: sklony k depresivnímu jednání, pesimistickému uvažování (z komára velbloud)

Fyzická typologie: plavé vlasy, zelené oči, vysoké štíhlé tělo, jakoby zasněný pohled. Jinak tendence k onemocnění srdce a endokrimního systému

IQ: 280 - 300

Imunita: velmi dobrá

Způsob myšlení: brilantní úsudek především v oblasti typologie osobnosti s důrazem na anlýzu chování. Mají schopnost vytvářet v druhých lidech silnou citovou závislost na jejich osobě

Emoce: Extrémně magnetický projev se silnými čisticími účinky. Na druhé straně občas velmi trpí, což skrývají za své charisma


Co se týká fyzické typologie, i přes velmi dobrou celkovou imunitu, ID mají v lidském těle sklon k různým typům onemocněním. Mnohdy jim nepomáhá při léčení zdravotních problémů klasická medicína, ale je možné jim pomoci použitím tzv. rezonátorů.


Uvedli jsme dosud, řekněme, základní rozčlenění charakteristických osobnostních znaků u tří vybraných skupin ID. Nyní, již všeobecně, je chceme ještě rozšířit o další (doplňující) "povahové" rysy, které lze klasifikovat ve čtyřech podskupinách, a to HUMANISTA, KONCEPCIONALISTA, UMĚLEC a INTERDIMENZIONALISTA...


HUMANISTA má až extrémně vyvinuté sociální cítění, ale pro navázání intimnějších vztahů mu stačí jen několik nejbližších přátel. Velmi rád diskutuje s každým a stále a přitom zapomíná na čas i své povinnosti. Jeho náladovost souvisí s hypokativitou a nebo naopak hyperaktivitou - jednou nebetyčně jásá a za moment je skleslý či zarmoucený. Rychle "přeskakuje" z myšlenky na myšlenku a často zapomene, co chtěl dělat.

Je citlivý a trápí ho veškeré "nepravosti", i proto má sklon k bolestem hlavy. Mnohdy se cítí nepochopený a neuznaný. Můžeme ho nazvat i tzv. knihomolem, občas vyznává samotu nebo je zapálený do práce s počítačem...

Humanista touží, aby vše kolem bylo v harmonii a souladu a sám se snaží pro to dělat maximum. Co se týká materiálních záležitostí a věcí, mají pro něj minimální význam. Je šťastný pokud lidé dodrží dané slovo, dodává mu to jistotu a víru v jejich spolehlivost. Velmi důležitý je jeho vztah k rodičům - aby byli čestní a spravedliví. Má i výrazně vyhraněné názory, ale vstřícně reaguje na kritiku či opačné argumenty. V případě svého vědomého selhání si dokáže uložit trest.


KONCEPCIONALISTA je stále zaujatý myšlenkami a koncepcemi, ale musí se více věnovat rozpoznávání detailů. V každém případě chce všemu rozumět a do všeho vidět. V tom mu pomáhají například i informace z internetové sítě. Je doslova zamilován do technických přístrojů, umí řešit problémy a řešení také realizovat. Ve všem potřebuje mít stanoveny jasné hranice a disciplínu, a to i v citové oblasti. Jeho jednání není emotivní.

Má tendence k tajnůstkářství, rád schovává své věci, s oblibou "kontroluje" rodiče. Velmi nadaný a šikovný je i v oblasti sportu.


UMĚLEC dokáže celé hodiny pracovat a tvořit, jak vyplývá ze samotné specifikace. Nejsnadněji se v životě vyjadřuje svojí kreativitou v nejrůznějších oblastech umění a z toho důvodu je pro něj spánek zbytečná ztráta času. Působí jemně, ale za tím se skrývá silná vůle, kterou se umí prosadit. Svoji sílu projevuje soucitem. Chce být součástí všeho, absorbuje všechny dostupné informace, intenzivně vnímá svět okolo sebe a chce, abychom mu věřili, když o něm vypráví ze svého pohledu.

Vyžaduje jasné odpovědi a pokud je nezíská, nalezne si je sám. Rychle prohlédne každou situaci a podle toho také jedná. Může být i "diktátorem v beránčí kůži", dokáže být arogantní, umíněný a narcistický, neakceptuje emotivní vzory.


INTERDIMENZIONALISTA je charakteristický doslova chrlením stále nových nápadů. Jde o rozeného vůdce, který chce kráčet novými cestami. Prakticky si nepřipouští jakékoli omezování zastaralými myšlenkami a názory. Jde za svou věcí a je mu lhostejné, zda si tím získá nepřátele. Absolutně nad sebou nesnáší autoritativní jednání a příkazy.

Již od dětství zná svoji úlohu a poslání a netrpělivě čeká, až dospěje a stane se samostatným.

Pokud s ním trávíte čas vyžaduje si stoprocentní pozornost. Je v něm velká vnitřní energie a vidí více a dál, než dokáží pouhé oči, což mu poslouží k demaskování protějšku. Aby si mohl vychutnávat život podle svých pravidel, potřebuje určitou disciplínu, a to může vést k panovačnému a diktátorskému vystupování. V každém případě miluje divadlo a Hry všeho druhu.


Vás, vážení čtenáři, kteří jste již četli rozhovor s "indigáčkem" Lucii, určitě bude zajímat, do které skupiny (prosím, nezaměňovat se sektou!) patří právě ona. Na to Vám nejlépe odpoví sama:

"Odpověď je jednoduchá. Jsem součástí skupiny Ramajána Shridveta a podskupiny Humanista. Ale ač jsou tyto charakteristiky různé, všechny indigové bytosti sem přišly proto, aby chránily lidi a matičku Zemi. Je třeba si to uvědomit, ať jsme indigoví či neindigoví... Každý zde bojujeme, aby se svět kolem nás zachoval takový, jaký ho známe. O to snad stojí každý z nás..."


Co dodat na závěr? Jsem přesvědčen, že v případných komentářích k tomuto článku se x-krát objeví konstatování, že:
 • já (nebo někdo jiný) mám stejné povahové rysy a necítím se být indigo...
 • no a co, takové vlastnosti či povahu mají i normální lidé a jsou buď vzteklí nebo mírumilovní a mají také vysoké IQ, anebo jsou ještě nezralí a života neznalí, atd., atd. (viz diskuze na webu doktorka.cz, sekce Rodina a děti, titul Indigové děti).


Je třeba zamyslet se nad následující skutečností - ID při jejich chování a jednání působí extrémněji v tom, že "dotahují" své povahové rysy do úplné podoby, bez přetvářky či postraního úmyslu. Proto působí jako nezvládnutelní a těžko u nich hledáte možnost kompromisu. Jejich reakce na stav společnosti, na směr, kterého se lidé v ní v převážné většině drží, v nich vyvolává strach, paniku, nechuť a podobné záporné reakce.

Divíte se pak, že např. již v 4 letech tak "malé" dítě pomýšlí na sebevraždu? Že se, samozřejmě i v pozdějším věku, ve svém fyzickém těle necítí v tomto světě dobře? Že kolem sebe cítí nepřátelství, závist, žárlivost, nezájem či ponižování a nedůvěru ve své poslání a schopnosti? To jsou čistě lidské záporné vlastnosti a lidé jsou na ně zvyklí, je to každodenní součást jejich života - oplácejí stejné stejným. A to opravdové indigo nedokáže...


Vážení čtenáři, vám, kterým charakterové a povahové rysy tří skupin ID (a podskupin) budou povědomé, a poznáte v nich sami sebe či někoho blízkého nebo vzdáleného, předem děkujeme, pokud s námi navážete (nebo nám zprostředkujete) kontakt na e-mail: lucisekburisek@seznam.cz. Rádi se s Vámi podělíme o Vaše pocity, poznatky a zkušenosti...


Zdeněk Neumann  

§§

Rozhovor s Indigáčkem Lucií

Indigové děti (ID) - pro mnohé z nás dosud nejméně jedno záhadné slovo. Náhodná sonda do vědomí malé skupiny lidí odhaluje, že mystérium Indigových dětí je dosud mystériem v pravém smyslu slova...

"Indigové děti??? Jooo, to jsou nějací mimozemšťané, néé???"... "Ano, ano, taková ta neposlušná, problematická děcka, rodiče s nimi mají kříž..."... "Indigo - co? Co je to indigo???"...
Neúplná je zejména představa o ID v tom, že se jedná pouze o lidi v dětském věku, kteří pak údajně vyspějí v "normálního" člověka a neví se, že i na ty již dospělé se vztahuje shodná klasifikace. I z toho důvodu mnozí (například v reakcích na článek na http://rodina-deti.doktorka.cz/indigove-deti/) klasifikují ID jako nevychovatelné, drzé a vzpurné spratky. Ani zmínka v těchto negativních hodnoceních o opačných kvalitách - jejich samostatnosti v rozhodování, myšlení, ale i nezávislosti na názorech a konání okolí.

Škoda, že málokoho - rodiče a rodinu především, ale i pedagogy - zajímá, PROČ jsou děti takové, jak jsme zmínili. Většinou se hledá "laciné" zdůvodnění - po kom to dítě je? - a v rodokmenu se nalezne nějaká černá ovce, na kterou lze excentrické chování či nepoddajnost potomka přišít.

Málokdo začne pátrat po tom, proč se dítě projevuje rozumově na úrovni studovaného a zkušeného člověka. Málokdo se zabývá tím, proč dítě dokáže posoudit neustálý spěch a snahu o lepší hmotný život ve společnosti jako zbytečnost a nelogické chování. Kdo jsou tedy Indigové děti, ať už v dětském či dospělém věku?

Již v období po II. světové válce se na planetě Zemi postupně začalo inkarnovat 12 genotypů vyšších bytostí z různých hvězdných systémů Sluneční galaxie. Specifikem, ze kterého je odvozen i samotný název, je, že DNA vlákna fyzického těla v barevném spektru vyzařují v odstínu indigo. Pro porovnání, lidská DNA září oranžově. Ptáte se, proč se tyto bytosti inkarnují právě na Zemi? Samozřejmě i tento záměr má svůj nemalý význam a je důležitý z pohledu událostí souvisejících s rokem 2012. Indigové děti k nám přicházejí s úkolem konkrétní pomoci lidstvu i naší planetě v rámci již probíhajícího transformačního procesu.

Proto chci nyní pozvat k rozhovoru mé přátele, "indigáčka", 13letou Lucii z Vyškova, a jejího "bodyquarda" anděla Andrease. Lucka, i když věkově na to nevypadá, plní ve spolupráci s vyššími inteligencemi a bytostmi Univerza a Zdroje, úkoly, nad kterými se klasickému smrtelníkovi tají dech. Určitě čtenáře bude zajímat informace, že v jedné ze 163 dosavadních pozemských inkarnací byla její duše součástí fyzické podstaty Marie Magdaleny, Ježíšovy manželky a její duše dala život i několika dalším zajímavým osobnostem z uplynulých věků. Namátkou můžeme uvést královnu Alžbětu Pomořanskou, velitele Kleopatřiny výzvědové čety, ale i, v nedávné minulosti, mediální pracovnici NASA, která se snažila o kontakt s mimozemskými civilizacemi.


A jak Lucka vidí sebe samu v současném životě?

"...vyrůstala jsem v normální rodině, která nevěděla co je to magie, nikdy by však neřekli,že jeden člen rodiny bude toto slovo skloňovat ve všech pádech. Pro mě zlom přišel v roce 2002. Odešel od nás můj děda. Zle jsem to nesla, padala jsem ke dnu. Rodiče nevěděli, co se se mnou děje. Všechny klasické možnosti byly skoro již vyčerpány. Až se dověděli, že naše dlouholetá sousedka se zabývá kineziologií a mohla by mi pomoci.

Sezení dopadlo skvěle, magie mě vynesla opět nahoru a vytáhla mě ze špíny negací. Pak jsem se jí už nepustila. V podstatě splácím dluh za to, jak mi moc pomohla, ovšem nejen z tohoto důvodu, ale proto ,že jsem indigové dítě a vyslali mě sem, abych pomáhala světu.To je můj úkol, to je má mise. Jsem indigové dítě a svět tu pomoc potřebuje. A čeká ji právě od nás, Indigových dětí..."

Přímým zodpovědným za Lucčino současné konání je vyšší bytost Andreas, její strážný anděl. Andreas se mi představil jako součást 22členné andělské Rady s přímým napojením na Zdroj. Jak upřesnil, jde o Božskou podstatu bytí, která vše ve Stvoření řídí a reguluje.

"Naše Rada se zabývá v rámci Univerza prakticky vším, od A do Z... Podle aktuálního stavu upravujeme kroniku osudů lidstva Akášu, kontrolujeme veškeré procesy a dění včetně umravňování některých entit, které narušují vesmírnou rovnováhu svými negacemi", dodává Andreas.

A kdo kontroluje Vás?

"Nad naší činností bdí a kontroluje ji nejvyšší inteligence v Univerzu - koncil Devíti."

Andreasi, zajímalo by mě, proč a kým jsi byl vytipován za Lucčina ochránce, a co vše obsahuje a jaké nároky na Tebe klade spolupráce s ní?

"Já jsem se k ní dostal částečně z nutnosti a částečně i z vlastního rozhodnutí. Chyběl nám pro ni průvodce, protože ten předchozí zradil a málem nám Lucii zabil. Dostal jsem nabídku, jestli to nechci dělat. Říkám si, proč ne? Pokud mě to nebude bavit, nechám toho...

Jenže Lucka mi přirostla k srdci a nehodlám se jí vzdát. Už jsem absolvoval patřičná studia, abych ji vedl správně a má pomoc pro ni byla vždy včas a na správném místě. Zátěž je taková, že nesmím dělat chyby, aby to nemělo zlé následky. Tedy, aby nedošlo k situaci, že se ocitne v ohrožení života. V současnosti jde o jediný a zásadní úkol, kterým mě Rada pověřila."

Dokážeš se vtělit do lidské podoby, například tak, že když Vás s Luckou pozvu do čajovny, přijdete oba?

"Neuvidíš mě, ale budeš mě cítit... (pocítil jsem Andreasův úsměv...) ... Neumím se zhmotnit tak, abys na mě mohl sáhnout, jsem jen mlhovina se schopnostmi..."

Lucka určitě zareaguje, proto dotaz na Tebe - je Andreas dobrým ochráncem a pomocníkem, jak oceňuješ váš vztah?

"Jistě, Andreas je nejlepší průvodce, jakého jsem kdy poznala, a nejen to. Přítel je ten, co vždy poradí, osoba, co nikdy nezradí, hodná dušička, co ránu pohladí. Radí mi i při písemných pracích, tak proč by se mi nehodil, že jo? Ne, dělám si srandu, pomáhá mi i s maličkostmi. Já nemít Andrease nevím, kdo jsem, pomohl mi najít samu sebe. A za to mu ze srdce děkuji."

Lucy, v úvodu jsem vzpomněl situaci, kdy rodiče a blízké okolí vnímají "netradiční" chování ID dítěte jako neposlušnost či vzdor apod. Řekni nám nyní, jak jsi se cítila v tomto kruhu konkrétně Ty? Kdy jsi si začala uvědomovat svoji odlišnost od ostatních a jak jsi se s tím vyrovnávala a vlastně vyrovnáváš dodnes?

"Začala jsem si uvědomovat, že jsem o něco odlišná asi v tom roce 2002. Rodiče mě naštěstí celkem respektovali, i když oni jsou tvrdí materialisté a myslím, že dvakrát velkou radost neměli, že dcera je divná...

Trošku se mě snažili lámat, ale mé poslání si mě našlo samo. Po nějaké době to vzdali a máma se o to, čím se zabývám, začala sama zajímat. Nechali mi svobodnou volbu a dopadlo to tak, jak mělo. Osud si tě vždycky najde, ať se schováš kamkoli.

Vždy jsem viděla i za tu oponu, kam mnozí jiní nevidí. Ale přišlo mi to normální. Až po nějaké době jsem si začala uvědomovat, jak slepí a hloupí jsou někteří dnešní lidé. Poznání mají na dosah ruky, ale vidět je nechtějí. Občas mi vadí, že na mě někteří lidé hledí skrz prsty. Ale najdou se samozřejmě i tací, kteří mě obdivují jen za to, co jsem dokázala ve 13 letech. Nechci, aby to vyznělo jako sebechvála. Ale jsem tomu ráda a děkuji za to, kdo jsem a hlavně lidem, kteří mě mají rádi."

Když jsi zjistila o co jde, jak jsi začala své vztahy s okolím řešit (jak je řešíš i dnes)?

"To je dost těžká otázka. Moc si nepamatuji, co jsem pociťovala, jelikož mé vzpomínky mi vzal jeden zlý průvodce, který mě chtěl zabít. Ale vždycky jsem to brala celkem jako samozřejmost, že já a magie jsme jedno tělo, jedna duše... Dnes to řeším následovně: pokud člověku začnu důvěřovat, odhalím svoji pravou tvář, tu podle některých nenormální, a řeknu, přeber si to, jak chceš. Buď to respektuj nebo jdi "k šípku", je mi to jedno."

Máš i nějakou radu, jak se vyrovnávat se svou situací, pro ostatní ID v dětském věku?

"Dělejte to, co si myslíte, že je správné. K cíli nechoďte přes mrtvoly. Dávejte pozor, aby jste neublížili ostatním pro vaše poslání. Vyslechněte si radu, ale závěrečné rozhodnutí udělejte sami. Nenechejte si do něj už mluvit. Jednejte v souladu s vámi samotnými. A hlavně nikdy nezapomeňte, kdo jste, kam patříte, odkud jste přišli, a co je vaším posláním."

A co poradíš dalším rodičům, dospělým a lidem celkově, jak by s Vámi měli jednat?

"Nemá cenu nadávat, křičet, fackovat nás. Uděláme si to stejně po svém. Až my budeme vidět, že je v něčem chyba, opravíme to. Jednejte s námi jako s normálními dětmi, ale trošku víc té "volné ruky" je také zapotřebí. Nejsme zlí, jsme jen přesvědčení o své pravdě. Netahejte z nás přiznání o chybách, kterých jsme se dopustili. My sami v sobě víme, že jsme je udělali. A to je důležité."

Jak a čím vám mohou pomoci oni?

"Tím, že nás budou respektovat a nebudou na nás koukat přes prsty. Nechají nás dělat to, pro co jsme se zde narodili a budou více hledět k dobru, než ke zlu."

Jak osobně vnímáš svůj inkarnační úkol? Jsi s ním spokojena? Je Tvá pozornost a konání v rámci pomoci lidstvu a Zemi zaměřeno nějak konkrétněji nebo jde o komplexnější úkoly?

"Já jsem takový všeuměl. Někteří z nás mají konkrétnější zaměření. Já ne, mohu pomoci kdekoli a s čímkoli. O svém (soukromém) poslání vím, že se musím naučit jednat s lidmi tak, aby mě vyposlechli, uvěřili mně a dělali to, co je potřeba, aby zde znovu zářilo neposkvrněné slunce (svět kde z vetší části vládne světlo). Opakuji, že jsem vděčná za to, kým jsem a s tímto faktem jsem samozřejmě spokojená."

Máš nějaký plán, představu či návrh, jak lidstvu ukázat, o jakou pomoc se jedná a aby tuto pomoc lidé přijali?

"Lidé si nejdříve musí uvědomit, že zavedení a uplatňování pozitivních věcí, jejich přijetí za své a chování se podle nich, nejsou luxusem, ale nutností. Momentálně ještě nevím, jak to udělat, aby popsanou skutečnost lidé přijali. Ale ze všeho nejdříve musí sami chtít."

Andreas mi prozradil, že umíš číst v kronice osudů lidstva Akáši. Zjistila jsi tam i nějakou důležitou informaci, která se vztahuje k období 2008?

"Zatím jen tolik, že v roce 2008 něco "praskne" na Spojené státy a dojde k velkým změnám v jejich parlamentu."

Jaký je Váš společný názor na probíhající planetární transformaci a jak by se lidé měli začít chovat a myslet, aby bez větších problémů prošli "bránou" 2012 do nového světa?

"Není přímý návod na to, jak se chovat, ale určitě tak, jak každému napovídá jeho nejvyšší vědomí a svědomí. V každém případě to bude velký krok pro lidstvo."

Kdo Ti kromě Andrease pomáhá ve Tvé práci? Můžeš nám sdělit informace o některých konkrétních událostech, které jste v rámci planety nebo určitého regionu řešili a napravovali?

"Já mám svůj hvězdný tým, který tvoří andělské bytosti - Andreas (průvodce), Ariel (filtruje mi dušičku od negací, kontroluje má rozhodnutí a celkově moji psychiku), Rastan, který je bratr Andrease (kontroluje tok informací), Keira (dává pozor na všechny ty černé, negativní stvořence, aby mi neublížili) a sestavu doplňuje archanděl Michael, který dává pozor na všechno.

Společně s mojí lidskou skupinou, složenou z několika bezvadných přátel, jsme již řešili například odklonění části komety WS 73 P (před 25. květnem 2006) od obydlené oblasti, likvidaci meteoritů, na kterých k nám směřovali nějací šmejdíci, protože si jejich vlastní planetu zlikvidovali - jeden jsme zničili prostřednictvím satelitu tak, že meteorit do něj narazil, druhý byl menších rozměrů a shořel v atmosféře a třetí dopadl do oceánu a naši přátelé delfínci to zařídili tak, že nevznikla ničivá vlna tsunami. Navíc jsme několikrát důrazně "domluvili" skřetům, kteří se na Zemi prodírají z jiných dimenzí. Vzpomínám si, že jsme také odkláněli poškozené letadlo, aby nespadlo na atomovou elektrárnu a tak podobně..."

Ještě taková obligátní otázka - jak se Ti daří zvládat studium ve škole?

"Jde to v celku dobře, jsem průměrná žákyně, mám tak jedničky a dvojky. Nesnáším fyziku, neleze mi do hlavy, protože vím, že spousta učební látky je kapitální blbost. Také dějepis mě moc nebaví, jelikož jsou to věci, které se již staly. Ovšem je fakt, že některé informace jsou podstatné, ale je jich minimum. Nebo přírodopis... Jsou tam podle mě věci absolutně nepodstatné, které mi k ničemu nebudou...

Jinak mi jdou dobře jazyky, učím se německy a francouzsky. Chci zvládnout ještě angličtinu, alespoň základy."

Tak to Ti popřeji mnoho úspěchů, které se samozřejmě týkají nejen školního "bitevního pole", ale zejména Tvého náročného poslání zde na planetě Zemi. Stejně tak přeji "speciální nervy" Andreasovi, jehož úkol ochránce Lucie je, jak jsme se dozvěděli, zcela v souladu s nadlidským úsilím a výkonem, který mu může Kevin Costner leda tiše závidět...


Co dodat na závěr? Pokud, vážení přátelé, budete mít jakékoli dotazy ohledně problematiky ID a jejich působení na naší planetě,ve vztahu k Lucii, Andreasovi a jejich přátelům, zašlete je na adresu: lucisekburisek@seznam.cz.

Stejně tak přivítáme příspěvky týkající se Vašich poznatků na popsané téma. Současně věříme, že Lucie nebude první a poslední ID, které se podělí se čtenáři Gnosis9.net o vlastní životní zkušenosti a význam i účel svého poslání na Zemi. Vděčni budeme i za kontakt pro případnou budoucí spolupráci, jejímž zamýšleným cílem je více rozčeřit hladinu mystéria ID. Oním zamýšleným cílem je odkrýt roušku z dosud, pro mnohé tajemných a podivných mimozemských bytostí a ukázat je v pravdivém světle - jako naše přátele, pomocníky, učitele a rádce.


Zdeněk Neumann

Zdroj: gnosis9.net

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář