Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace od Sai Baby

7. 2. 2010

Pro ty, kteří mají méně trpělivosti, nabízíme velmi účinnou meditaci od Sai Baby, která je vhodná pro začátečníky a která má silné léčebné účinky:

Usaď se na klidném místě, a to nejlépe dvakrát denně na dvacet až třicet minut. Důležité je dělat to vždy po stejnou dobu, aby se ti to stalo zvykem.  Zvyk je důležitý, neboť tě ochrání od nepravidelnosti.

Zapal svíčku a posaď se před ní. Dívej se nějakou dobu do plamene. Uvažuj, že plamen je schopen předávat své světlo ředě dalších svíček, aniž by se umenšoval.

Když jsi se dost dlouho díval do světla, zavři oči a v duchu si představ, jak se světlo plamene rozlévá na tvém čele mezi očima.

Pak veď světlo do středu hrudi, do duchovního srdce, kde otevírá lotosový květ tvé srdeční čakry. Světlo necháme proudit do celého hrudníku a pociťujeme, že toto světlo je očista a láska. Pokračujme s vedením světla do hrdla a hlavy, aby světlo očistilo naše myšlenky.

Z hlavy vedeme světlo do srdce, ramen a paží až do dlaní a konečků prstů.

Potom necháme světlo ze svého srdce stéci do břišní dutiny, a celou ji naplnit až do pánve. Přitom vydechujeme všechen zármutek a napětí a vdechujeme čisté, jasné světlo.

Dále vedeme světlo do nohou a chodidel, a odtud přes záda, která bychom neměli nikdy opominout, až na temeno hlavy, kde se nalézá korunní čakra. Buďme si vědomi, že celé naše tělo je naplněno světlem, tj. skládá se ze světla, které září až po samý okraj aury.

Nyní ze své korunní čakry posíláme světlo na své příbuzné a přátele.  Zcela je zahalte do světla. Stejně tak jím zahal své nepřátele.

Pak světlo rozšiřujme na naše město, naši vlast, náš světadíl a na celý svět. Dále Vaše světlo postupuje k minerálům, rostlinám, zvířatům a lidem. Rozprostři světlo nad všemi neviditelnými bytostmi, které jsou ve světě a kolem světa.

 

 

Pokyny Sai Baby, aby léčebný účinek meditace byl trvalý 

Citát od Sai Baby: Donuťte tělo být poslušné vaší vůle. Nikdy mu nepodléhejte a nenásledujte jeho choutky. Buďte připraveni tělo odložit stranou. Učiňte rozhodnutí, že je podržíte pod přísnou kontrolou. S tělem musíte zacházet obezřetně a cvičit je s přísnou pozorností. Tím získáte vy na ctnostech a vaše tělo způsobilost k meditaci a duchovním disciplínám. Aby bylo možno dostat se k podstatě Boha na výsostech, je třeba napřed vniknout do jádra nejnepatrnějšího já, protože nikdo nemůže poznat Boha, kdo nepoznal sám sebe. Starosti, lakota, rozrušení a úzkost - to vše vyvolává nemoci těla. Nejlepším lékem je spokojená mysl. O tělo je nutno dobře se starat. Nemá být oslabováno půsty nebo jinými zvyky. Buďte dobří, radostní, hrdí, poctiví, umírnění a trpěliví. To jsou pravidla pro dobré zdraví. Dobrý charakter má pro dobré zdraví největší význam. Ohledně konkrétnějšího tématu fyzických onemocnění, vám musím říci, abyste dodržovali střídmost v jídle, pití, spánku i pohybu. Předpis zní, požívat dobré jídlo v přiměřeném množství a v praktických intervalech. Tělo je velký dar. Starej se o ně. Pěstuj je. Udržuj je zevnitř i zevně čisté. Tzn. Nejíst jídla, která tě znečisťují, jako jsou: ryby, maso, bílá mouka, rafinovaný cukr a podobné potraviny. I spánek by měl být pravidelný a přiměřený; je stejně důležitý jako práce a potrava. Pamatujte si také, že oděv slouží v prvé řadě jako ochrana před horkem a chladem, nikoliv pro marnivé předvádění i kdyby to mělo stát zdraví. Též ctnostné chování vám zajistí mír v mysli a ten vás zase uchrání před mnohými tělesnými a duševními nemocemi. Jestliže překročíte své meze, připravíte se o pokrok.

 

Než začneme meditovat... 

Nestarejte se, co na meditaci řeknou ostatní. Neobávejte se řečí a pomluv. Člověk, který se stará o to, co si myslí ostatní se nikdy nedostane do svého nitra. Bude totiž tolik zaneprázdněn tím, co si druzí myslí nebo říkají.

Meditujte každý den na stejném místě, ve stejnou dobu. Vytvoříte si hlad po meditaci uvnitř svého těla i v mysli. Každý den v tomto zvláštním čase vyhrazeném pro meditaci se bude vaše tělo i mysl dožadovat meditace.

Užívejte svůj koutek pouze pro meditaci a nic jiného. Pak se tento prostor stane nabitým a bude na Vás každý den čekat. Ten koutek Vám bude nápomocen, vytvoříte v něm zvláštní vibraci a specifickou atmosféru, s jejíž pomocí se dostanete hlouběji do svého nitra, ke svému Já-zdroji štěstí.

Účelem meditace je uvolnit se od myšlenek, starostí, vstoupit do svého nitra, navázat spojení s Vyšším Já v nás, tj. spojení s Bohem (osvícení). Nic neočekávejme, ale výsledkem meditace bývá psychická pohoda, zvýšený přísun energie během meditace i po ní, úleva od zdravotních problémů až uzdravení, oproštění se od záporných snů, strachů v životě a urychlení našeho duchovního vývoje. Někteří z Vás dříve či později zaslechnou jakýsi vnitřní hlas, zprvu jen hlásek, nebo nápad, vnuknutí k činu, který je pro naše dobro, pro dobro okolí nebo celého světa. Tento vnitřní hlas Vašeho Vyššího Já se posléze objevuje i mimo meditaci a stane se naším duchovním rádcem. Svědčí o tom, že jsme navázali spojení se svým Vyšším Já, které komunikuje s Bohem, některým z Avatarů (v těle nebo v duchovní sféře) a že jsme pod láskyplnou ochranou. Položíme si otázku, co by bylo za této situace správné a většinou obdržíme odpověď. Pozor, vnitřní hlas je určen jen pro nás. Nikdy nepřistupujme ke druhým lidem:“Můj vnitřní hlas mi říkal, že musíš (pro mne) udělat to a to!“ To se míchá Vyšší Já s nižším já (egem). Ego je rafinované a dovede využívat Boha ve svůj prospěch. Jedině pokud Vás někdo poprosí, co na nějaký problém říká Váš vnitřní hlas, poproste Váš vnitřní hlas o odpověď a řekněte druhému: „Od vnitřního hlasu na problém přichází tato odpověď…“

Nechme ego stranou - ať je velké či malé, nebojme se - staňme se pouze svědky naší mysli. Neprociťujte myšlenky. Nechte je vyblednout, až zmizí. Čekejte a buďte klidní. Nespěchejte. Může to trvat několik dní. Když zjistíte, že se vaše mysl hnula do budoucnosti či minulosti, okamžitě se vraťte zpět do přítomnosti.

Zkuste k odstranění myšlenek techniku černého čtverce nicoty. Přijde-li myšlenka, lze si představit, jak např. v podobě kapky padá do černého čtverce, odkud není návratu. Jste-li věřící, nabídněte své myšlenky Bohu nebo Avatarovi, aby Vám pomohl nastolit blahodárný stav bez myšlenek. Sai Baba doporučuje formulaci: „Pane, podávám Ti tuto činnost (meditaci, myšlení, práci, jedení). To podávané jsi Ty, Pane. Podávající jsi Ty, Pane. Podáváno Tebou do svatého ohně, kterým jsi Ty, Pane. Jen ten Tě dosáhne , kdo je ve všem s Tebou zajedno. Já jsem všepronikající kosmické vědomá, zjevující se v živých bytostech a projevující se v jejich vdechu a výdechu. Amen.“ Buďte beze strachu, strach je bariéra. Jste pod ochranou. Objeví-li se při meditaci negativní obrazy, nevěnujte jim pozornost, až zmizí, či poproste Boha, aby je přijal k Sobě.

Můžeme meditovat před hořící svíčkou (očišťuje prostor od záporných energií). Pozor! Okolo svíčky mějte kovovou nebo keramickou misku, talířek, nejlépe ještě na nehořlavé podložce. Svíčku vhodné umístit před zobrazením vyspělé duše (např. Swami Vivekananda), nejlépe před zobrazením Avatara - vtělení Boha (Ježíš, Buddha, Krišna, Sai Baba, aj. – vyberme si jednoho, který je srdci nejsladší a příliš často jej nestřídejme). Na foto nebo obraz se můžeme soustředit pohledem nebo představou v mysli, lépe představou v duchovním srdci ve středu hrudníku.

Odstranění negativních energií z těla podporuje koupání nohou v teplé vodě se špetkou soli při meditaci nebo omytím ve studené vodě před nebo po meditaci. Pohodlně se posadíme. Optimální je turecký sed, ruce položené na kolenou. Důležitější je cítit se pohodlně. Takže lze sedět na židli nebo v křesle s rovnějším opěradlem. Zavřeme chvíli oči. Uvolníme postupně jednotlivě všechny svaly těla na povrchu i do hloubky. Někomu pomáhá k hlubší meditaci postupně představa barev duhy: Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a purpurová. Když se usadíte k meditaci, recitujte napřed několik veršů o slávě Boží nebo Avatarů ze svatých knih, knih od Avatarů nebo duchovních básní, nebo slov, která nás napadnou, aby se uklidnila vzrušená mysl. Pak ponenáhlu, zatímco opakujete jméno Avatara, přitahujte před vnitřní zrak podobu, kterou to jméno reprezentuje.

Po usednutí do pevné a pohodlné pozice provádíme zklidnění dechu, odtažení smyslů od předmětů (pratjáhára) a očištění všech orgánů těla (anga njása). Nejlépe očišťuje světlo, protože rozptyluje veškerou tmu. Světlo se nechá procházet celým tělem, kde očišťuje údy i smysly a usadí se v lotosu srdce, v němž je vystavěn mentální obraz podoby Avatara za účelem koncentrace, která vede k meditaci a nakonec k samádhi, tj. stavu ponoření se do Boha, do Nejvyššího Já.

  

Mantry k očištění mysli 

Často je naše mysl zaneprázdněná obrazy, myšlenkami, vzpomínkami, emocemi aj.

Velmi dobré je zaměstnat rozbouřenou mysl opakováním slov, které jsou nabité očistnou vibrací, což jsou bezpečně jména Avatarů, vtělení Boha, či modlity Východu či Západu, které mají zavedený význam.

Mantry také slouží k rozpuštění negativní karmy. Ochraňují člověka, působí i proti černé magii a vedou k duchovnímu růstu.

Očišťují také potravu, nad kterou je pronesena mantra a na kterou vztáhneme ruce.

Mantry lze recitovat libovolně často a dlouho, před meditací, při meditaci, při práci, 3x, nebo lépe 9x za sebou vícekrát denně. Vhodné, aby počet recitací byl dělitelný třemi.

Mantry vyslovujeme v duchu (v klidu nebo při fyzické práci), jsme-li sami, je účinnější nahlas.

Příklady manter, tj. opakování jména Boha nebo vtělení Boha (Mistra, Avatara), které očišťují mysl (v duchu, šeptem nebo nahlas):

Například: "Ježíš, Ježíš...", nebo "Ježíš Kristus...", nebo "Svatý Ježíš, svatá Marie...".

Mantrou je i modlitba Otčenáš či Zdrávas Maria.

Libovolné mantry podle cítění (intuice), přesvědčení a víry.

Mantrou je i prosté opakování jména Avatara, tj. vtělení Boha, minulosti či současnosti, např. Šrí Kršna, Šrí Ráma, Šrí Šiva Parvatí, Šrí Ganéša, Buddha či Matka Meera, Sai Baba, Šri Aurobindo, Meher Baba, Šrí Matadží aj. Informace o zmíněných Avatarech lze získat na internetu, spustíme-li vyhledávač zadáme heslo Sai Baba nebo Mother Meera.

Sai Baba doporučuje, že velmi silný očistný a ochranný účinek má mantra Óm spojená se jménem vtělení Boha (Avatara). Například "Óm Ježíš Kristus." Slovo Óm říkáme při nádechu a při výdechu Ježíš Kristus. nebo "Óm Sai Baba", "Óm Matka Meera" a jiní Avataři. Tuto jednoduchou mantru můžeme provádět při činnosti během dne – nastává napojení se na naše Vyšší Já, urychlení duchovního vývoje a léčení nemocí z hlediska jejich duchovních příčin, odstraňování napětí ve vztahu a další účinky, které se projeví někdy okamžitě a jindy později, podle potřeby z lediska našeho duchovního vývoje.

Se jménem je možné současně spojit obraz Avatara v duchovním srdci.

Sai Baba doporučuje mantru "Aum (nádech) Sai Ram (výdech)".

Velmi silná je védská Gájatrí mantra doporučená Sai Babou: ÓM BHÚR BHUVAH SVAH, TAT SAVITUR VARÉNJAM BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT (Vysvětlení: Meditujme o ÓM, Božském prazvuku, ze kterého povstaly tři říše: hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (BHÚR BHUVAH SVAH). Uctívejme (VARÉNJAM) nejvyšší nepopsatelné Božské bytí (TAT), tvořivou životadárnou sílu, která se projevuje i ve Slunci (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o zářivém (BHARGÓ) Světle (DÉVASJA) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně Tě prosíme, ať Tvé Světlo osvítí naši mysl (DHÍ).)

Silným očistným způsobem také působí mantra "Háré Ráma (čteno Rám), háré Ráma, Ráma, Ráma, háré, háré, háré Kršna, háré Kršna, Kršna, Kršna, háré, háré." (Vysvětlení: Hare: Slovo Hare odkazuje k Boží energii. Kršna: Slovo Krišna odkazuje k samotné Nejvyšší osobě. Kršna znamená Všepřitažlivý. Bůh je nejpřitažlivější Osoba. Vše přitahující rysy jsou v plnosti v Nejvyšší osobě. Ráma: Bůh se jmenuje Ráma, protože poskytuje velkou transcendentální radost těm, kteří Mu láskyplně slouží. Mantra jako celek je modlitbou: "Ó Pane, Ó Pánova energie, prosím dovol mi být zaměstnán láskyplnou službou Tobě.")

Další mantry: "GÓPALA GÓVINDA RÁMA MADANA-MÓHANA" (Vysvětlení: Gópala: Bůh je Nejvyšší ochránce, Bůh je Nejvyšší Pastýř, Bůh je Přítelem krav. Góvinda: Nejvyšší Pán dává radost zemi, kravám a smyslům, Bůh je hlavní Pastýř Ochránce. Ráma: Bůh je nazýván Ráma, protože poskytuje velké vnitřní duchovní potěšení těm, kteří Mu láskyplně slouží. Madana-Móhana-Murari: Bůh je všepřitahující, Bůh je ten, který přitahuje dokonce i Amora.)

"HARIBÓL NITAI-GAUR NITAI-GAUR HARIBÓL" (Nitai-Gaur: Odkazuje k Pánu Čaitanjovi a k Pánu Nitjánandovi, kteří se objevili v Indii před pěti sty lety. Přišli, aby učili lidi, jak rozvíjet svou lásku k Bohu. A to zejména procesem naslouchání a zpívání Božích jmen. Nitaj odkazuje k Nitjánandovi, což znamená věčný či věčné blaho. Gaur znamená zlatý a odkazuje k Pánu Čaitanjovi, jehož pleť je zlatá.Hariból: Zpívej Boží jména!)

"BHADŽA ŠRI KRŠNA ČAITANJA PRABHU NITJÁNANDA ŠRI ADVAITA, GADADHARA ŠRIVAS ADI GAUR BHAKTA VRINDAM" (Všechnu slávu Pánu Čaitanjovi, Pánu Nitjánandovi, Advaitovi Ačarjovi, Gadadharovi, Šri Šrivasovi a všem oddaným Pána Gaurangi (Pán Čaitanja)).

Mantrou je i slabika "Óm (číst jako tlumené aum), který má tuto grafickou podobu: Například při nádechu nosem si představíme, jak spodkem páteře proudí do páteře vzduch či bílý nebo zlatý pramen až k temenu hlavy, zadržíme dech při vyslovení "Óm", při výdechu necháme vzduch či pramen klesat ke spodku páteře. Nádech, zadržení a výdech provádíme co nejdéle.

 

 

Gájatrí mantra

 

Velmi silná je védská Gájatrí mantra doporučená Sai Babou. Někteří léčitelé ověřili, že intenzivně působí při rozpuštění negativní karmy, léčení od nevyléčitelných nemocí i proti černé magii:

"ÓM BHÚR BHUVAH SVAH, TAT SAVITUR VARÉNJAM BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JÓNAH PRAČÓDAJÁT"

Vysvětlení: Meditujme o ÓM, Božském prazvuku, ze kterého povstaly tři říše: hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (BHÚR BHUVAH SVAH). Uctívejme (VARÉNJAM) nejvyšší nepopsatelné Božské bytí (TAT), tvořivou životadárnou sílu, která se projevuje i ve Slunci (SAVITUR). Meditujme (DHÍMAHI) o zářivém (BHARGÓ) Světle (DÉVASJA) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně Tě prosíme, ať Tvé Světlo osvítí naši mysl (DHÍ).)

 

Džapasahitadhjána

 

Když se naše mysl vzdaluje od recitace Jména vtělení Boha, veďme ji k obrazu podoby (Ježíše, Krišnu, Sai Babu).

Když se vzdaluje obrazu, veďme ji ke Jménu.

Nechejme ji zdržovat se buď u jedné nebo u druhé líbeznosti.

Když s myslí takto zacházíme, dá se lehce ochočit.

Obraz, který jste nakreslili v představě, se promění v citový obraz, drahý srdci a zafixovaný v paměti. Pomalu se z něho stane setkání tváří v tvář s Bohem, jenž na sebe vezme onu podobu, aby vyplnil čisté přání.

To je duchovní disciplína džapasahitadhjána, Sai Baba radí, abychom ji prováděli, je nejlepší formou meditace pro začátečníky.

 

 

Vše o esoterice a duchovním životě a spousty zajímavých a poučných témat
www.skola-esoteriky.cz
Zdroj: www.amuletykyvadla.vyrobce.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář