Jdi na obsah Jdi na menu
 


Luna

20. 2. 2009

Luna symbolizuje duši, svět citů, nevědomí a instinktivní reakce. Postavení Luny ukazuje, kam člověk směřuje, za čím se spontánně „žene“ a co instinktivně odmítá a čemu se vyhýbá. V souladu s cyklickým charakterem Luny tu jde o labilní a nestálé jevy, které ve svůj čas nastanou a pominou. Luna rovněž symbolizuje schopnost navazovat kontakty, touhu po blízkosti a bezpečí, po útočišti, symbolizuje způsob bydlení, spojení s domovem, vzpomínky. Společně s Venuší Luna v horoskopu zastupuje ženský princip. Luna přitom ztělesňuje mateřství a ženskost, v nichž se odrážejí matka a typické zážitky z dětství.

Luna v Beranu

Osoby s Lunou v Beranu mají sklony k impulzivnosti a ukvapenosti. Často činí rychlá (někdy neuvážená) rozhodnutí. Vznětlivost vede k netrpělivosti a zvyšuje pravděpodobnost nehod. Jsou bystré a bývají přirozenými vůdci, potřebují však dohled, aby se nestaly panovačnými a arogantními nebo se nevyvyšovaly nad ostatní. Luna v Beranu si žádá nezávislost a majetnické chování nebo žárlivost jí mohou silně vadit. Nechápe hloubku emocí nebo je s ní naopak náramně spokojena. Jedná se o Lunu ohnivou, a proto jsou takové osoby velice egocentrické. Osoby s Lunou v Beranu jsou bystré, inspirují je nové příležitosti a chtějí si razit vlastní cestu životem. V podnikání jsou to novátoři, je to však tím, že pracují metodou „jdi a udělej si to radši sám". Někdy bývají necitlivé a nerozvážné, vždy se to ale snaží napravit.

Luna v Býku

Lidé, jejichž Luna je v Býku, jsou pohodoví a být s nimi je prostě prima. Váží si výtvarného umění, milují hudbu, dobré jídlo a zábavu. Jsou vnímaví ve vztahu ke krásným předmětům. Mají však také sklony pevně se držet svých zvyků a stereotypů. Nemají rádi změny a nenechají se do ničeho nutit. Především jsou praktičtí a stojí oběma nohama na zemi. Býk je opatrný na peníze. Je to materialista, rád kupuje kvalitní věci a tvrdě pracuje, aby si je mohl dovolit. Jeho heslem je: "Užívej života". Musí se však vyvarovat přílišné náchylnosti k penězům a nezdravé stravě. Býci se cítí velmi ohroženi nabídkami rodinného života a učiní cokoli, aby si uchránili své bezpečí. Jejich majetnické pudy může někdo považovat za útlak.

Luna v Blížencích

Lidé s Lunou v Blížencích jsou duševně velice aktivní, snadno přeskakují od jedné myšlenky ke druhé. Mívají rozdělanou celou řadu věcí najednou a potřebují se naučit, že začaté je třeba dokončit. Bývají tlachaví a upovídaní, protože milují mluvené slovo (rádi se poslouchají). Pro Blížence je největší výzvou ocenit ticho a zorganizovat své činnosti. Velmi rychle je ovládne nuda, protože jejich mysl se neustále zabývá vylepšováním nápadů nebo řešením problémů. Jsou však stejně duchapřítomní a obratní jako slabí. Jsou roztěkaní, i když se jedná o zajímavý rozhovor, a tak se připravují o možnost něco se od druhých naučit nebo je pochopit. Blíženci vedle sebe nesnášejí citově založené osoby a často mají problém vyjádřit své city. Nechají se zlákat světlou stránkou života, kde převažuje povídání a společenské vztahy. Dokud mají prostor pro nápady a inspiraci, jsou šťastní a spokojení. Blíženci jako rodiče rádi podporují myšlení svých dětí a dávají jim příležitosti pro objevování.

Luna v Raku

V Raku je Luna nejvýše. To znamená, že je v nejlepším postavení. Tomuto znamení zvěrokruhu vládne Luna a má tak na něj silný vliv. Osoby s Lunou v Raku jsou velice citlivé a dožadují se ochrany svých citů. Vyžadují uznání a tvrdě se brání kritice. Dobře vnímají atmosféru a jsou předvídavé. Jejich pocity bývají často správné, ale nesmějí propadnout představě neomylnosti a pocitu, že vždycky mají pravdu. Lidé s Lunou v Raku pečují o celý zvěrokruh, o slabé a nemocné. To jim dává příležitost vyniknout v tom, co umějí nejlépe, tato péče se však nesmí zvrhnout v posedlost. Musí se jim připomenout, že mají druhým dovolit chybovat, a ne zachraňovat každého, o kom si myslí, že to potřebuje. Dokážou být vlastničtí a nezdolní, často ve sporu ustupují, místo aby jej řešili. Mívají sklony k sebelítosti a někdy jsou nečekaně mrzutí. Nezřídka očekávají to nejhorší.

Luna ve Lvu

Lidé, jejichž Luna se nachází ve Lvu, bývají od přírody společenští a rádi jsou středem pozornosti. Nejsou bázliví, jdou téměř do všeho v přesvědčení, že to lze zvládnout. Mají sklony k panovačnosti a egocentrismu, ale tato vlastnost má dvě tváře, protože dokážou výrazně motivovat druhé, kterým se nedostává sebevědomí. Potřebují jistotu, že svedou sladit svou extrovertní povahu s činnostmi, které ji poněkud tlumí. Především Lvi potřebují uznání a ocenění. Lvice stejně jako Lvi jsou hrdé a schopné. Milují romantiku a často se rády nechají obdivovat. Když se vaše Luna nachází ve Lvu, potřebujete se učit lidskosti, která trochu zmírní váš bujný životní styl. Když se Luna nachází v tomto postavení, není obezřetnost vaší nejsilnější stránkou. Myslete, než něco uděláte, jinak velice tvůrčí nápady zmizí ve víru vašeho velikášství. Lunární Lvi jsou družní a rádi se stýkají s druhými. Ve svých dětech spatřují rozšíření svého já a tlačí je k úspěšnosti. Když to přeženou, dítě brzy opustí domov.

Luna v Panně

Lidé s Lunou v Panně umějí rozlišovat, jsou přísní, nesmírně čistí a upravení. Jsou taktní a diplomatičtí, takže se z nich stávají výborní vyjednavači. Panny mají sklony k nervozitě a přecitlivělosti. protože si nevěří. Skvěle dovedou pracovat se slovy. Lunu v tomto znamení mívají často spisovatelé. Měly by se vyvarovat nadměrné kritičnosti a odsuzování. Jejich vysoká úroveň a očekávání mohou v druhých vzbudit pocity méněcennosti a trapnosti. Díky metodickému přístupu bývají velice často úspěšné. Mají smysl pro detail, takže jejich domovy jsou bezchybné, kanceláře upořádané, všechny plány pečlivě vypracované. Chyby neodpouštějí. Tato upjatost je někdy může omezovat, ale s troškou pružnosti a přizpůsobivosti by byla výhodou. Jako partneři jsou spolehliví a věrní, dovedou zacházet s penězi a dobře je investovat. Jejich přístup k partnerství je naprosto korektní a o vše velmi prakticky pečují. Na druhé straně může chorobná pořádkumilovnost vyvolávat napětí v rodině. Rodiče s Lunou v Panně by se měli dokázat uvolnit a dovolit dětem, aby si alespoň chvilku zadováděly.

Luna ve Vahách

Lidé s Lunou ve Vahách milují krásu a harmonii. Jsou přirozeně okouzlující a milí a dokáží naslouchat různým argumentům. To jim umožňuje stát se vynikajícími právníky, diplomaty a politiky. Ale dělat konečná rozhodnutí je pro ně dosti nepříjemné. Jsou chápaví a citliví k myšlenkám a pocitům druhých, což vede k tomu, že se z nich stávají "vrby". Ostatní by si však měli uvědomit, že citlivost lunárních Vah nemusí být nekonečná, pokud z ní někdo těží nebo ji považuje za slabost. Díky své přirozené tvořivosti mají domovy umělecky vyzdobené a uspořádané, a to i s nepatrnými finančními prostředky. Tento umělecký rys se promítá i do jejich pracovního života. Jsou zaměstnáni v něčem, co má nějakou souvislost s uměním. Snadno se zamilují a ve svých vztazích jsou šťastní. Potřebují zkrátka lidskou společnost. Musí se však vyvarovat úniků před realitou a učit se čelit vlastním chybám. Domácí nesoulad může poměrně rychle vést k bolesti hlavy nebo psychickému napětí. Rodiče Váhy chtějí sdílet kulturní zájmy se svými dětmi, ale měli by je nechat rozvíjet vlastní osobnost, schopnosti a tvořivost.

Luna ve Štíru

Lidé s Lunou ve Štíru jsou velmi mlčenliví a těžko proniknutelní. Jakoukoli bolest v sobě budou dlouho skrývat. Veselá stránka života jim často uniká a někdy jsou příliš vážní. V chování se to projevuje zlozvyky. Dokáží však využít svých intuitivních schopností v medicíně, vědě, léčitelství a detektivní práci a jsou nejšťastnější, když úkoly zvládnou v tichosti. Ve vztazích mohou dát hodně, pokud ovšem dostanou příležitost. Neměli by v sobě dlouho chovat zášť nebo pocit ukřivděnosti, ale naučit se odpouštět a začínat znovu. Rodiče s Lunou ve Štíru chrání své potomky jako oko v hlavě. což někdy až hraničí s přivlastňováním a žárlivostí. Měli by pochopit, že děti se pro svůj správný společenský vývoj potřebují stýkat i s jinými lidmi. Nic proti takové péči, je-li jí skutečně zapotřebí. V opačném případě děti dusí.

Luna ve Střelci

Ti, kdo mají Lunu ve Střelci, jsou společenští, zábavní, vtipní a bez taktu. Často rychleji mluví, než myslí. Potřebují se naučit nebýt ve společnosti jako sloni v porcelánu. Jsou velice nezávislí a individualističtí, názory druhých je příliš nezajímají, protože mají o svých schopnostech příliš vysoké mínění. Jsou velice schopní, ale nedostatek citu může způsobit, že při cestě vzhůru šlápou po jiných. Dokáží se vypořádat s problémy, ale měli by se vyvarovat bezohlednosti, tím se míní i bezohledné zacházení s penězi. Hráčství je pro ně silné pokušení. Mnohdy jsou lehkomyslní a prospělo by jim, kdyby věnovali větší pozornost detailům. Mají přirozeně bezstarostnou povahu, a pokud se jim nedostává dostatečné stimulace, mohou být až nepokojní. Potřebují náročnou práci, která je pro ně výzvou, jedině tak jsou schopni se s ní vypořádat. Jestliže se bezstarostnost pojí s citlivostí, dává toto postavení Luny velkou moudrost. Osoby s Lunou ve Střelci jsou skvělí partneři a patří pravděpodobně mezi nejlepší rodiče ve zvěrokruhu. Když se však ve vztahu začne něco hroutit, vezme Střelec do zaječích.

Luna v Kozorohu

Lidé s Lunou v Kozorohu tvrdě pracují, někdy to hraničí až s workoholismem. Jsou až fanaticky posedlí vyděláváním peněz a touhou po úspěchu Často na úkor osobních vztahů. Toto postavení není snadné. Kozorozi musí často přinášet oběti a propadají pak sebelítosti. Mohou trpět alergiemi a kožními chorobami. Ženy s Lunou v Kozorohu nechávají city často stranou a zůstávají po boku partnera, který je zabezpečí materiálně. Muži zase vyhledávají ženy, které jim pomohou v budování kariéry. Neznamená to, že nechtějí riskovat. Emoce se s Kozorohem příliš neslučují a může se objevit lhostejnost a nezájem. To vše někdy vyvažuje smysl pro humor, který přechází až do nevázanosti a vyrovnává introvertní povahu, která je často představována okolí.

Luna ve Vodnáři

Lidé s Lunou ve Vodnáři myslí velice originálně a jsou nesmírně tvořiví. Často si za životní dráhu volí divadlo nebo jiné tvůrčí umění. Jsou zajímaví a neobyčejní, své přátele fascinují. Musí se však vyvarovat neopatrných hovorů a lehkomyslných činů ve chvílích, kdy je pro ně život příliš všední a jednotvárný. Potřebují najít rovnováhu mezi novými myšlenkami a praktickým životem a měli by si dát pozor, aby se nenechali unést nějakým úžasným nápadem, o němž není ještě jasné, zda je vůbec reálný. Vodnáři jsou výmluvní a vynalézaví. Milují svobodu, a proto se často nechají vtáhnout do snah o nápravu společnosti. Potřebují jít za svou svobodou a nesnášejí spoutanost. Obvykle se jedná o osoby se záhadnými a přitažlivými schopnostmi pro věci neobvyklé. Bývají mlčenliví a díky tajemné povaze těžko proniknutelní. Vodnáři jsou nevyzpytatelní, jejich reakce nelze dostatečně odhadnout, což někdy způsobuje zmatky. Potřebují mít jistotu v materiálních a finančních záležitostech a stát oběma nohama na zemi. Nervové vypětí může mít vliv na jejich zdraví, zvláště na zrak a vnitřní orgány. Rodiče ve znamení Vodnáře jsou dvojznační, poskytují svým dětem velkou morální podporu, ale také od nich očekávají nezávislost již v útlém věku.

Luna v Rybách

Lidé s Lunou v Rybách jsou výrazně citliví a často mívají přirozené jasnozřivé schopnosti. Jsou milí, soucitní a chápaví. Rysem Ryb je rovněž tvořivost a ve chvíli, kdy si uvědomí ryba své schopnosti, mají velkou šanci být výjimečně úspěšní. Na život nepohlížejí jen z materiální stránky a dělí se s potřebnými. Avšak mohou být i nepoctiví. Ryby mají sklon věci odkládat, všelijak se vymlouvat, ale pokud je někdo správně povzbudí, mohou být velkým přínosem pro společnost. Vzhledem k tomu, že jsou od přírody romantické, potřebují silného a pozitivního partnera, který chápe citlivost a zranitelnost Ryb a dokáže natolik ustoupit, aby byl ve vztahu přínosem. Je velice snadné zneužít přízeň Ryb nebo nepochopit jejich hlubokou emocionální povahu. Jako rodiče jsou citlivé k potřebám svých dětí, ale někdy v nich hledají oporu.

 

Zdroj: Astrologie a váš osud – S. Morningstar, Klíč k astrologii – H. Banzhaf, A. Haebler

www.panna.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář