Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryštalické telo, 13 čakier, Kozmický Sex

30. 10. 2009

Pán Arkturus o Kryštalickom Tele

Pozdravujem vás. Toto je Pán Arkturus.

PÁN ARKTURUS: Začneme s popisom Kryštalického Tela.

Začnime na korune na vrchole hlavy. Otvára sa tam brána, ktorou vchádza tekuté svetlo do vášho holografického systému. Iné meno pre toto svetlo je Sila. Je to spojená vibrácia, svetla a Lásky Zdroja. Láska Zdroja je základ Života vo Všetkom Čo Je. Je to „Božská Iskra“, ktorá je v každej živej veci. Je v mineráloch, rastlinách, zvieratách a ľuďoch; je v každej atómovej a subatómovej častici. Má inteligenciu. Má Slobodnú Vôľu. Sila - častice Lásky Zdroja - sú nesené elektromagnetickým žiarením svetla a vibračnou frekvenciou viditeľnou ako vlnové dĺžky. Toto elektromagnetické svetlo sú Kozmické Lúče. Kozmické Lúče sú vyžarované z Božského Zdroja Všetkého Čo Je, cez Centrálne Slnko dolu cez vesmír a do brány v korune na vrchu hlavy. Toto prináša farby a zvukové vibrácie, zapúzdrené v časticiach Lásky Zdroja, ktoré prenikajú elektromagnetické obvody na vrchu hlavy.

Sila sa pohybuje cez tieto obvody špirálovitým spôsobom, pričom prebúdza častice Lásky Zdroja v strediskách mozgu. Ďalšie brána na ceste prieniku Kozmických Lúčov do tela sú šišinka mozgová, žľaza hypothalamus, hippocampus a hypofýza. Toto sú jednoducho elektromagnetické cestičky, ktoré vedú Silu do energetických brán smerujúcich z vrchu tela na jeho spodok. Keď Kozmické Lúče vstúpia do tela, sú prenesené do energetických prevodníkov pozdĺž elektrickej siete systému meridiánov nachádzajúcej sa v tele. Tieto sú prevedené do nádí, menšej elektromagnetickej cesty, v ktorej obiehajú Kozmické Lúče cez energetický systém riadiaci každý orgán.

Potom ako Kozmické Lúče vstúpia do brány v korune preniknú cez elektromagnetické prevodníky v mozgu (šišinka mozgová, žľaza hypothalamus, hippocampus a hypofýza). Toto pripája Lúče na 24 Starešinov obklopujúcich Trón Milosti, tiež známych ako 12 párov lebečných nervov. Toto privedie Kozmické Lúče do všetkých zmyslov zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu. Tieto zmysly je možné zažívať v 3ej, 5ej, 7ej, 9ej, 12ej a 13ej Dimenzii, na všetkých súčasne. Zmysly je možné zažívať na Vnútorných Rovinách, interdimenzionálne a na Vonkajších Rovinách, multidimenzionálne, súčasne a synchrónne. 12 párov lebečných nervov predstavuje 12 mužských a 12 ženských elektromagnetických ionických výmenníkov, ktoré spájajú dokopy pulzujúce častice lásky v každom zmysle tela. Potom ako cez ne prechádza Láska Zdroja sa spárujú, pulzujúc von a vzniká pozitrónová energia. Antihmotová Láska Zdroja je rozdelené na častice svetla a vibrácie, ktoré pulzujú von do všetkých ostatných jemných tiel. Toto sa pridá ku Svetlu Zdroja vliatemu cez zmysly do Elektrického tela.

MARK/BETH: Aký to má vplyv na existujúce fyzické štruktúry? Vplýva to na existujúce telo až kým sa stane plne kryštalickým? Kam vchádza kozmické svetlo z multidimenzionálnej kozmickej šišinky a hypofýzy?

PÁN ARKTURUS: Každé jednotlivé telo je teraz v stave evolučnej zmeny. Niektorí pokročili ďalej než iný, a keď nastane vzostup, nové systémy tela budú postupne zavádzané podľa toho ako je jednotlivec pripravený. Staré fyzické telo v 3D využívalo dve vlákna DNA obsahujúce genetické kódy pre rozmnožovanie potomka s dvoma vláknami DNA. Ako sme sa vyvíjali, bola znova aktivovaná spiaca DNA, a teraz je 12 vlákien DNA uchovávajúcich genetické kódy fyzického tela. Teraz keď máme 100% kryštalické telá, sú aktivované spiace éterické vlákna DNA. Je (aktivovaných, pozn. prekl.) 12 fyzických vlákien DNA a 10 éterických vlákien DNA.

Fyzické rozmnožovanie sa deje prostredníctvom replikácie (kopírovania), Éterické rozmnožovanie sa deje cez tvorenie antihmotového svetla. Takto je 5D glaktický človek pozitrónový a éterický. Teraz keď sú dostupné fyzická a éterická DNA, umožňuje to kryštalickému telu udržiavať viac svetla. Teraz nepodsupujeme len bunkové delenie, ale tiež prenos antihmotového svetla. Tieto v spolupráci vytvárajú nové štruktúry tela. Tieto nové telesné štruktúry sú základom pre elektromagnetickú výmenu iónov v kryštalickom tele na aminokyselinovom základe.

Na začiatku, aktiváciou 12 vlákien DNA, sa zvýši vaša schopnosť mať lepšiu energiu a jasnosť. Je ľahšie uvoľniť staré vzorce a tiež bloky v energetických centrách. Človek môže udržať viac svetla vo svojom tele a ako následok toho využívať väčšiu časť svojho mozgu. Teraz má telo namiesto 7 pracujúcich čakier, 13 otvorených čakier a potenciál pre ďalšie.

3D model tela mal orgány závislé na hormónoch vylučovaných do krvného riečišťa cez deň a v noci aby usmerňovali funkcie v systéme. Mozog a nervový systém závislý na prenosoch inzulínu a homeostáze krvného cukru, aby fungoval. Nový systém sa spolieha na prenos kozmických lúčov vyžarujúcich Silu, ktorá je pulzovaná cez elektrické brány. Táto výmena svetla má iónový základ, z ktorého sú budované a rozbíjané aminokyseliny do systému, regulujúce funkcie v telesných systémoch. Je to karboxylová skupina v aminokyselinách ktorá sa zmení v kryštalickom tele. Bude formovaná z atómov, ktoré teraz nie sú viditeľné v základe aminokyselín 3D tela. Nové štruktúry aminokyselín sú schopné niesť viac svetla. Je to Sila, udržujúca svetlo, vibráciu a Lásku Zdroja, ktorá je potom nesená na atómových časticiach v nových štruktúrach aminokyselín. Toto je Tekuté Svetlo, pulzujúce cez telo, cez brány, cez meridiány a nádi, prúdiace cez centrálny kanál, rozsvecujúce všetky energetické centrá a orgány, čo robí 5D telo odlišným.

Keď naše Lode prídu na Zem, keď pristaneme a budeme môcť priniesť naše svetelné počítače na liečenie, bude stále viac ľudí prechádzať do svojich plne prebudených 5D tiel. Niektorí pripravení na Zemi dokázali zahájiť prechod svojpomocne. Mnohí na Zemi zmazali Anunnaki Pečate alebo prekážky umiestnené do tela, aby zablokovali energetický systém ovládajúci orgány. Takže tí, ktorí zažívajú rakovinu vo svojich orgánoch, majú často zábrany, ktoré si sami uložili, alebo sú Pečate stále na mieste. Keď dorazíme s našou technológiou, budeme schopní odstrániť všetky zábrany každému kto o to požiada. Toto je dostupné aj každému, kto teraz požiada. Môžeme vás zobrať na Loď v čase vášho spánku, vaše fyzické telo bude doma a vaše éterické telo na Lodi. Vstúpime do éterického tela a odstránime Pečate a teda otvoríme všetky energetické systémy. Mnohí na Zemi aktivovali svojich 12 vlákien DNA. Keď dorazíme my, môžeme aktivovať celú spiacu DNA, ktorá sa nazýva „odpadová“ DNA. Toto je tiež dostupné teraz pre žiadajúcich a bude to vykonané v čase spánku keď o to niekto POŽIADA a DOVOLÍ .

Keď prídeme na Zem s našimi Svetelnými Technológiami, operáciami, počítačmi a strojmi, budeme schopní napraviť nerovnováhy v systéme. Prekážky v postupe pokračovania pohybu budú napravené. Sú aj iné procesy cez ktoré môže nové telo prechádzať, hlavne dematerializácia a vylievanie svetla zvnútra von. Aktivácie a Naladenia ako tieto sú schopné sa skokovo spustiť a zrýchľovať proces presunu. Tento presun bude pokračovať v každom jednotlivcovi v takom tempe ako si zvolí. Proces presunu zahŕňa aktiváciu viac DNA, otvorenie viacerých čakrových centrier, ukotvenie vo vyšších kozmických lúčoch, a prechod od systému založeného na hormónoch ku systému založenému na aminokyselinách.

Keď kryštalické telo založené na aminokyselinách pracuje na určitej úrovni, je potom privedené do rozhrania s počítačmi na Lodiach. Tieto počítače sú koordinované s tými v Šambale, Porthologos a počítačovým rozhraním Soltecov Tichý Strážca. Keď je toto dostupné nejakému jednotlivcovi je tam ešte viac prírastkov, ktoré sa stanú dostupnými. Tu sa stáva možnou levitácia, teleportácia, telepatia, aby sme menovali aspoň niekoľko.

Presun zahŕňa to ako sa energia pohybuje cez telo v energetických centrách zvaných čakry. Ako je pridaných viac čakier, systém sa stane kultivovanejším. My uvidíme aj presun orgánov. Získame teraz aj schopnosť žiť na tekutom svetle. Odpad vychádzajúci z tela bude oveľa menší a potom žiadny. Bunky kostí budú obohatené o nanokryštalické diamanty a kĺby sa neopotrebujú. Svaly budú získavať svoju energiu z nanokryštalických štruktúr. Ako výsledok presunu budú rozšírené orgány. Orgány budú zmodernizované, keďže ich funkčnosť už nebude závislá na hormónoch. Súčasné orgány sa po čase zmenia, aby fungovali ako vysielače svetla. Niektorých veľkosť za zmenší, keďže ich funkcia sa zredukuje. Celý tento presun je založený na udalostiach a nie mierou lineárneho času. Keď sa vrátime na Zem, budeme schopní dramaticky pomáhať v tomto procese presunu spolu s úplnými vyliečeniami telesnej štruktúry.

MARK/BETH: V 12 vláknovom čakrovom systéme, stále starý systém, je možné sa z neho posunúť do 12 vláknového systému – Ako sa dostanete do 12 vláknového éterického systému? Potom ste sa premiestnili do pozitrónovej éterickej plnosti. Ako zaktivujeme posledné dva éterické vlákna DNA. Ako to funguje? Je to 13a Brána?

Éterické telo je telo energetickej predlohy, ktoré je energetickou predlohou, ktorú nasleduje fyzické telo. [Je to] jemná časť fyzického tela. Éterické telo má 12 vlákien DNA. Fyzické telo má 12 vlákien DNA. Toto je v zhode s 24 + 1 Starešinami sediacimi okolo Trónu Milosti vo fyzickom mozgu - lebečnými nervami. Energetické dráhy lebečných nervov sú spárované, mužská a ženská, vytvárajú 12 párov. Éterické telo a fyzické telo majú 12 párov, mužských a ženských, prenášajú elektriku, vibráciu a Lásku Zdroja z fyzického do éterického, z éterického do fyzického. Keď všetko spolu v týchto dvoch systémoch voľne prúdi, cez všetkých 12 párov, cez zmysly a systémy tela TOTO OTVORÍ 13u BRÁNU. Toto je brána, cez ktorú sa prejavia Vyššie Dary ako začlenená časť pozitrónového éterického tela.

MARK: To znamená, že keď úplne začleníte všetky tie ostatné, potom vás to privedie ku 13ej Bráne. Tak ako sa môžeme pohnúť ďalej? Máme 13u Bránu aktivovanú?

Pán Arkturus odpovedá: Áno, aktivácia 13ej Brány sa otvorila v deň keď ste žiadali prechod do 172ej dimenzie. Jedno bolo nutné na ukončenie druhého. Predtým, v tomto živote, ste obaja po svojom postúpili do 100ej dimenzie. V deň keď ste navštívili 172ú dimenziu ste mali čudný nestály pocit. Viete, cítili ste to hlboko vo svojom tele. Potom ste mali obaja otvorené svoje 13e Brány. (Hovorí v tejto chvíli o mne a o Beth) Keď ste sa školili v X-7 čo je pokročilé školiace stredisko tu na planéte, mali ste ukotvených viac čakier a zakotvených a aktivovaných viac vlákien DNA. Vy obaja ste teraz 100% kryštalickí. Kauila, Lolo a Madame X tiež. Dosiahli ste to lebo ste sa hlásili ako dobrovoľníci na operácie. Dostali ste to čo je potrebné na vykonenie toho na čo ste sa veľkoryso dobrovoľne hlásili.

Je 12 vlákien DNA vo fyzickom a 12 v éterickom. Toto sú spárované dvojice. Je 12 vlákien v mentálnom a 12 vlákien vo vyššom mentálnom. Tieto spárované dvojice umožnia keď sú aktivované človeku aby si pamätal všetko čo sa prihodilo v noci keď je mimo tela a tiež má úplné spomienky na všetky minulé životy. Dnes vám obom pripájame 22-24. Takže vlastne, počas tohto, keď robíte tieto veci a pýtate sa tieto otázky, by sme mali byť radšej pripravení lebo v istom čase povedia, nuž, ste na toto teraz pripravení a vy poviete áno. (Povedal, že posledné dva budú aktivované pri udalosti ktorá bude vhodná pre daného jednotlivca keď nastane čas.) Vy o tom rozhodnete. Je 12 vlákien DNA v emocionálnom a 12 vlákien v kryštalickom a všetky tieto sú spárované. Keď sa ich 24 spáruje, telo je vyčistené od všetkých emocionálnych blokov vo fyzične čo uvoľní schopnosť cestovať ďalej od fyzického tela a vidieť viac na ďalších dimenzionálnych cestách. Môžeme teraz aktivovať všetkých 24 vo vás oboch. Niektoré z týchto párov vám boli už aktivované pre váš výcvik ako sme práve spomínali.

Takže Beth, postúpila by si prosím a posunula toto trochu ďalej. To bol Lord Arkturus. Chceš hovoriť o tom čo chce Metatron ďalej povedať?

BETH: Áno. Ahoj všetci. Kedykoľvek načúvame Matke Sekhmet, vždy spomína, že sme bytosti tekutého svetla, a Mark a Ja sme sa spýtali Metatrona aby nám prosím vysvetlil ako to súvisí s kryštalickým telom. Toto je z 9eho Októbra a Metatron hovorí:

METATRON: Všetko v hmotnom vesmíre je obraz premietaný z anti-hmoty. Existuje najprv v Anti-Hmotovom Svetle skôr ako sa prejaví v Hmotnej forme. Každá myšlienka a pocit začína ako svetelná frekvencia a je prenášaná na odraz v Hmote.

Rád by som popísal tekuté svetlo na jednom príklade, ktorý je možné nájsť na tele. Červená krvinka. Červená krvinka má jadro a stenu bunky a tiež organely vnútri bunky. Červená krvinka je považovaná za tekuté tkanivo plávajúce v plazme slanej vody. V každej červenej krvinke v tele je možné nájsť 100vky aminokyselín. To dáva desiatky miliónov aminokyselín ktoré je možné nájsť len v červených krvinkách. Ak každá jedna z aminokyselín má karboxylovú skupinu, ktorá mení druh atómov, ktoré sa vnútri nachádzajú, na premenu na kovy a vzácne plyny, uvidíte svetelný výbuch v tele.

Dnes sa pozrieme na priemernú červenú krvinku. Je ako okrúhla nafukovacia pneumatika ale namiesto diery má uprostred priehlbinu. Je to niečo ako žemľa s preliačeninou namiesto vypukliny uprostred. Vytláča svoje vlastné jadro a pláva ako tekuté tkanivo v slanej vode krvného toku. Nesie kyslík a kysličník uhličitý na svojom chrbte, ako nafukovacie koleso smerujúce dole riekou. Teraz si predstavte tieto nafukovačky, desiatky milónov nafukovačiek ako sa náhle rozsvietia ako trblietavé hviezdy na nočnom nebi. Toto sú teraz vaše kryštalické červené krvinky. DNA a RNA, ktoré sú v každej jednej vašej bunke sa skladajú z aminokyselín. Všetky tieto sa tiež rozsvietia, tekuté svetlo prúdiace cez vaše žily, pumpované cez vaše srdce. Aminokyseliny vo vašich kožných bunkách začnú žiariť, a na povrchu vašej kože bude svetlo vyššej dimenzie, ktoré spôsobí že budete vypadať žiarivo a mladší. Je to práve dosť na to aby to dalo povrchu vašej kože dúhovo-sfarbené lesklé vyžarovanie.

Každá jedna z miliard buniek vášho tela bude rozsvietená a schopná niesť viac svetla ako kedykoľvek predtým. Toto je tekuté svetlo. Toto je svetlo plávajúce v slanej vode sytému. Spojivové tkanivo bude naplnené svetlom, bunky ktoré vytvárajú orgány. Keď niekto vidí do vnútra tohto Vzostúpeného Tela vidí všade iskriace svetlá. Predtým to bolo husté mäso s temným vzhľadom a všetko bolo obklopené istým druhom gaštanovo hnedej tekutiny. Teraz tekutina pripomína iskry a odlesky Mliečnej Dráhy. Mäso je ružové, nie temné. Má platinové svetlo zrkadliace dúhy na každom povrchu. Je Vyššej kvality. Toto kryštalické telo žije na tekutom svetle. Potraviny budú rastliné potraviny bohaté na svetlo, ako chaluhy rastúce na povrchu mora keď na ne svieti Slnko, a voda na pitie. Sotva bude potrebné niečo iné.

Každá bunka tvoriaca kryštalické telo je výbuchom prúdiaceho dúhového svetelného lesku. Bunky v tele sú živé svetlom. Kryštálové telo je prechod medzi nižším hustým telom fyzična a Vyšším antihmotovým telom svetla. Tieto telá vyzdvihnuté do kryštalického sú liečené a udržiavané rôznymi frekvenciami svetla. Arkturiánski Liečitelia sú v tomto ďaleko najpokročilejší. Budú pomáhať miliónom, ktorí požiadajú v prechode ku kryštalickej telesnej predlohe, telám vytvoreným z číreho tekutého svetla.

[MARK/BETH]: Otázka: Znie to ako niečo čo by sa mohlo dať teraz vidieť. Prečo to teraz nevidíme?

Všetko v Hmotnom Svete je odrazom z Anti-Hmoty. Každá myšlienka a emócia ktorú osoba má je odrazom v Hmotnom Svete. Ak niekto uverí, uvidí. Hromadné odhalenia budú hrať hlavnú úlohu v tom, aby sme videli tieto zmeny vo fyzične. Budeme ich vnímať, keďže ony sú. Keď sa vedomie zvýši a spoločné úsilie vašej Galaktickej Rodiny bude premietnuté na vás, čo zvýši váš kvocient lásky, a váš faktor radosti, keď už nebudete v režime prežívania, POTOM bude váš Hmotný Svet odrážať zmeny z Anti-Hmotného Sveta. Budete orgazmickí, extatická radosť a blaženosť sa budú odrážať v tekutom svetle ktoré budete schopní vidieť.

MARK: Nuž znie to tak ako to o čom stále hovorila Matka. Tam kde smerujete, hovorím za nás všetkých, je orgazmická blaženosť a radosť v každej bunke vášho tela. Takže koľko buniek je v tele? Čo tak okolo sto triliónov? To je veľa sexu. Veľa blaženosti. Veľa úžasnosti, a vy si myslíte že by ste mohli byť schopní vykonať viac práce, mať viac radosti, a mať viac voľného času na ocenenie toho kto a čo skutočne ste ako vám bolo dané pretože ste časťou samotného Zdroja?

Takže jedna z ďalších vecí ktoré sme povedali, teda, povedal St.Germain, mohli by ste teraz chcieť ísť sa porozprávať s Lakshmi, a ona je Bohyňa Hojnosti, a ona vám bude schopná povedať viac o 13 čakrách a o tom ako pracujú tieto energetické systémy v štruktúrach kryštalického tela. Isteže, o pár dní neskôr sme boli schopní. Viete, sranda je, tu trocha odbočím, vždy keď St.Germain pripraví cestu, oni tam na vás vždy čakajú keď tam dorazíte. Je to úžasné nastavená vec. Takže keď požiadate, oni to pripravia, zostavia to tak že keď tam dorazíte, všetko čo očakávate je tam a máte najlepšiu možnú osobu, ktorá vám môže dať danú informáciu. Takže ideme na to. Vyšli sme von z tela a sme tam s Lakshmi, Bohyňou Hojnosti. Vraví:

10/10/09 Zdravím. Tu je Lakshmi, Bohyňa Hojnosti.

Prichádzam dnes hovoriť o 13ej Bráne a ako otvoriť cestu ku nej cez kryštalické telo.

Nachádzame sa na mieste v rade kde vzostupujeme do svetlejších tiel. Aby sme to dosiahli, naša základná atómová štruktúra je premenená aby niesla viac svetla. Každá bunka je zosvetlená a rozsvietená. Prút elektromagnetickej iónovej vibračnej frekvencie urýchli tón a rezonanciu tela. Toto pomôže prijať prúd častíc Lásky Zdroja cez sieť tela, centrálny kanál prebiehajúci od koruny do perinea (miesto medzi konečníkom a genitáliami, pozn. prekl.) [ktorý] prepája elektrické prenosy cez brány tela.

Keď telo aktivuje viac vlákien DNA, fyzických vlákien, éterických vlákien, emocionálnych a mentálnych vlákien DNA, má väčšie možnosti prijímať a prenášať svetlo. Toto tiež zvýši schopnosť tela využívať svetlo ako hlavný zdroj potravy, žiť na menšom množstve potravy a vody, a tiež čiastočne zo svetla.

V Centrálnom Kanále sú body pripojenia pre Energetické Centrá ovládajúci orgány, nazývané čakry. Úlohou čakier je vyvažovať a usmerňovať funkcie orgánov tela. Čakry tiež slúžia ako brány pre Silu aby mohla z Veľkého Centrálneho Slnka vstúpiť do centier v tele, do každého orgánu, žľazy a bunky. V starovekej indickej kultúre bolo pochopených sedem čakier. V iných kultúrach (napr. staroveký Egypt, ich popis uvádza Drunvalo Melchizedek v druhom zväzku knihy Pradávne Tajomstvo Kvetu Života, preklad zatiaľ nevyšiel, pozn. prekl.) je známy 13 čakrový systém. Je viac ako 13 čakier. Keď človek postupuje naVzostupe je ukotvených a aktivovaných stále viac čakier. Pre túto chvíľu budeme hovoriť o 13-čakrovom systéme. 13 čakier zahŕňa fyzické a éterické čakry. Keď sú otvorené čakry od 1 do 13 a prúdi cez ne Sila, človek vstupuje do 13ej Brány a presahuje fyzično. V tomto stave nastáva teleportácia. Keď nastane teleportácia, človek okamžite opustí svoje telo, skočí na nové miesto a fyzické telo ho nasleduje. Toto je možné keď človek otvorí 13u Bránu. Umožňuje to ovládnutie fyzična, za súčasného včlenenia éterického. Aktivácia zmyslov, z nervového systému v mozgu, ktorá umožňuje kozmickým lúčom aby prúdili cez tieto brány a spájali každú z 13ich čakier v centrálnom kanále, rozsvietenie všetkých dvojíc DNA je kľúčom na prechod cez 13u Bránu. Toto umožňuje dematerializáciu tela.

13: Korunná, tretie oko, krk, tri srdcové, solar plexusm krížová, základná čakra spolu s 4mi čakrami rozširujúcimi sa zo srdca okolo vrchu hlavy a do chrbta na úrovni srdca. Tri srdcové čakry sa pripájajú na slnečnú hviezdu Merkabu srdca. 4 čakry rozširujúce sa zo srdca späť do srdca sú éterické čakry. [Mark vložil: Počuli ste o trojplameni. O tom sú tie 3 srdcia] Usmerňovaním energetického toku z fyzických čakier do éterických čakier, toto je základ pre hojnosť, spolutvorenie, pre zrod života zo svetelnej ríše, prostredníctvom srdca.

4 éterické čakry sú Hviezdna, Galaktická, Vesmírna, a Kozmická čakra. Zjednotenie týchto 4 éterických čakier s 9 fyzickými čakrami umožňuje Spolutvorenie a prináša neobmedzenú hojnosť. Toto je kľúč ku Vzostupu, Teraz nepoznáte žiadne obmedzenia.

[Mark vložil: Počuli ste čo povedala? Povedala že 4 plus 9 je 13 a zjednotenie týchto. O čom sme hovorili? 12 rodín, 12 kmeňov. Spojenie týchto správnym spôsobom, zjednotenie ich do jedného je to čo vyobrazujeme na Novej Zemi. Vyobrazujeme zjednotenie 13ich, 12 kmeňov [zjednotených] vytvára 13y ktorý je ďalšou Bránou].

Jestvuje cvičenie, pomocou ktorého je možné otvoriť energetické brány, alebo čakry, pre Božskú Lásku Zdroja, za účelom odovzdania Vyšších Darov Novej Zemi.

[Mark vložil: Tam práve sme ľudkovia. Neustále to hovoríme. Sme na Novej Zemi a čo z nej spravíme je naša zodpovednosť a my sme zodpovední. Dám vám túto krátku meditáciu a vytlačíme si to. Túto meditáciu, by som hlavne povedal, odneste von, a dúfame že neskôr budeme mať nejaké obrázky so Scottovou odbornou pomocou, ktoré vám toto ukážu tak, aby ste to mohli ľahšie pochopiť. Ale najprv sa len uvoľnite.]

Urobte niekoľko hlbokých dychov, vycentrujte svoju energiu. Predstavte si najprv červenú Merkabu točiacu sa na úrovni vašej základnej čakry pri perineu. [Mark: Inými slovami, len si predstavte jedno koleso točiace sa dokola a vizualizujte ho v červenej farbe ale rýchlo sa pohybujúce.] Presuňte svoj dych alebo životnú silu hore centrálnym kanálom, do krížovej čakry a predstavte si oranžovú Merkabu točiacu sa na úrovni vašich pohlavných orgánov. [Mark: Táto je hneď nad tou predchádzajúcou] (pravdepodobne mal na mysli ženské vnútorné sexuálne orgány - podbruško, pozn.prekl.) Pohybujte Silu vašim hlbokým dychom hore do čakry solárneho plexu, a teraz vidíte žltú Merkabu na úrovni vášho pupku. [Mark: Znova, stále tam udržujete ostatné, stále dýchate a dychom ich postupne zdvíhate zakaždým o jednu úroveň] (pre lepšie pochopenie systému 9 čakier doporučujem stránku http://www.ankh.cz/cakry.htm pozn. prekl.) Cíťte Lásku zdroja ako vstupuje do vašej nižšej srdečnej čakry, vašej strednej srdečnej čakry a nakoniec do vašej hornej srdečnej čakry. Teraz uvidíte trblietavú zlatú slnečnú hviezdu (tj. Merkabu – dva štvorsteny zasadené do seba, pozn. prekl.), ktorá má veľa plôšok, točiacu sa na úrovni vášho srdca. Toto aktivuje Lásku Zdroja a pulzuje ju cez centrálny kanál do každej bunky a atómu vášho tela, von do éterických čakier a von do končatín; pulzuje von z dlaní rúk a spodkov vašich chodidiel. Pomocou plytkých, ale rýchlych pulzujúcich dychov umožnite éterickým čakrám, hviezdnej, galaktickej, vesmírnej a kozmickej čakre aby obiehali von zo slnečnej hviezdnej Merkaby svetla, zozadu a hore nad energetickými centrami obklopujúcimi vašu hlavu, a teraz ich rýchlo vdýchnite v pulznom pohybe späť do svojho srdca. [Mark: Najprv išli hore do hlavy, teraz ich vdýchnite späť do svojho srdca]. Toto zjednotí éterické čakry s fyzickými čakrami.

Teraz pomaly dýchajte do svojej krčnej čakry a predstavujte si modrú Merkabu ako sa točí na úrovni vášho hrdla. Pomalým dychom preneste Silu hore do tretie oka a sledujte fialovú Merkabu točiacu sa na úrovni obočia medzi očami. Preneste Lásku Zdroja hore cez korunnú čakru [Mark: Rovnako ako ste to urobili pred krátkou chvíľou] a vizualizujte merkabu zo zlato bieleho svetla, ako najjasnejšie Slnko, ako rotuje na vrchu vašej hlavy. Teraz vizualizujte elektromagnetické, iónové, svetelné a zvukové frekvencie, z kozmických lúčov, prúdiace zo Zemského Jadra cez centrálny kanál (mužská energetická sila) a tiež z jadra Mliečnej Dráhy do centrálneho kanálu cez srdečnú slnečnú hviezdu, [Mark: ktorá sa pripája na iné časti srdca] von okolo hlavy a späť do srdca. Pulzuje to dnu zdola, vchádza do srdca a dnu cez korunnú čakru, spája sa do srdca, tiež prúdi von zo srdca a okolo hlavy a späť cez srdce.

Toto vytvára podobu Egyptského Ankhu. Kríž Ankh predstavuje nesmrtelnosť, mužské a ženské, rovnováhu. [Mark: Ako viete, toto je Isis a Matka Sekhmet.] Tiež to predstavuje potešenie, radosť zo života a energiu. Je to kruh so slučkou ktorý znamená plodnosť a život. Toto je klúč na odomknutie nekonečnej hojnosti, nesmrteľnosti, spolutvorenia a zrodenia zo svetelnej ríše. Je to kľúč k neviditeľnosti, telepatii a teleportácii. Všetci Galakťania (obyvatelia galaxie, pozn. prekl.) ich vlastnia a teraz ste pripravení si na ne vspomenúť a spoznať ich aj vy.

Mier a Láska, ~Lakshmi

MARK: Aký to dar. Naozaj pekný popis a vlastne celkom jednoduchý postup, pretože je to ako vystúpať po schodisku a potom sa pozerať dole a používať svetlo presne ako by ste používali čokoľvek iné, a jeho vynesenie a zahrnutie Mliečnej Dráhy a tiež centrálneho kanálu mužskej sily. Takže všetky tieto veci sa spoja veľmi jednoduchým spôsobom, teda rozprávanie môže znieť zložito, ale keď to vidíte v pohybe a vidíte farby a vidíte ako ľahko môžete každý jednotlivo a ako sa zmiešajú a spoja. Takže toto je to ku čomu ideme, a verím že tu je jeden poslený úryvok. Beth, chcela by si sa o to podeliť. Stretli sme sa s Metatronom na konci tohto všetkého a prišiel ešte s jedným úryvkom. Toto je úryvok, na ktorý ste sa myslím mnohí pýtali a chceli ste o ňom vedieť viac, takže sa rozhodol dať nám celú vec priamo len o tomto.

BETH: Áno, ďakujem Ti veľmi pekne. Rada by som urobila niekoľko komentárov skôr ako budem hovoriť o tejto ďalšej časti s Metatronom. Jedna vec je, že zajtra večer v Stredu večer, bude …, Dostala som niekoľko emailov, v ktorých sa ľudia kládli otázky o liečení. Aštar povedal, že sa musíme posilniť informáciami o sebaliečení, a existuje niekoľko spôsobov, ktoré nám Galakťania na to predviedli. Dohodla som hovor, voľný konferenčný hovor s Meg Hoopes každú druhú Stredu večer a zajtra večer je prvý, a všetky informácie sú na novej webstránke. Je tam číslo pre vytvorenie spojenia (dialup) od rovnakej spoločnosti, ktorú sme použili pre hovory Matky Sekhmet a je tam prístupové číslo ktoré je treba vložiť. Rozprávam tam takmer hodinu o technikách sebaliečenia, ktoré nám boli odovzdané Galakťanmi a ako ich použiť na liečenie seba.

Tiež budeme potom mať ešte hodinu otázok a odpovedí, aby sa ma ľudia mohli pýtať konkrétne otázky a rada by som to celé zakončila meditáciou, a myslím si že bude primerané urobiť spoločne L Meditáciu zajtra večer.

Ďalšia vec ktorú chcem povedať je, že prebehla, idem prečítať tento Metatronov úryvok, a hovorí o Kozmickom Sexe a hovorí o zrodení zo svetelnej ríše. Mali sme nejaké hovory s Matkou Sekhmet a spomenula že Prezident Obama a Michelle čakajú bábätko s my sme mali niekoľko otázok od ľudí, ktorí hovorili, prečo nevidíme žiadne známky toho že to tak je? Nemôžem si trúfať hovoriť za tento pár, keďže to je veľmi súkromná záležitosť. Nebudem sa to pokúšať robiť, ale chcem aby ste si udržali tie otázky vo svojich mysliach keď budeme čítať tento úryvok od Metatrona. Matka Sekhmet dostala túto otázku počas jedného z jej konferenčných hovorov. Niekto povedal, viete ako je to možné? Odpoveď Matky Sekhmet bola, že to nebude komentovať bez toho aby to konzultovala s Metatronom. Keď som ju to počula povedať, povedala som si, aha, mala by som sa spýtať túto otázku Metatrona. Nemôžem povedať, že máme odpoveď na tú otázku, ale majte ju v mysli zatiaľ čo budem čítať nasledujúci úryvok.

METATRON: Môžeme teraz začať skúmať Kozmický Sex. Kozmický sex je milovanie s partnerom a zažívanie orgazmu v každom energetickom centre. Znamená to mať orgazmus od koreňovej čakry až po korunnú, v postupných vlnách, prúdiacich ďalej a ďalej a trvajúci hodinu alebo viac. Každý pár bude toto zažívať iným spôsobom, v rôznych stupňoch. Keď sa to viac praktizuje, môže byť viac svetla nazhromaždeného a uvoľneného vášmu partnerovi. Toto sa dá dosiahnuť tak že budete stáť a budete sa navzájom držať. Môže sa to diať v ľahu na boku tvárami k sebe. Ďalšie spôsoby sú tiež možné, keď praktizujete. Táto prax je len pre dvoch partnerov na spoločné skúmanie Vyšších Ríš. Obaja musia byť pripravení a obaja musia byť oddaní rozvoju svojho partnera, s láskou ako jedinou motiváciou. Ak tieto veci chýbajú, skúsenosť nebude úspešná. Súlož nie je pre Kozmický Sex nutná. Doporučuje sa, aby ste to skúšali pre začiatok bez súlože. Takýmto spôsobom sa najprv zbavíte starého spôsobu potešenia z milovania. Toto vám pomôže vybudovať skúsenosť Kozmického Sexu a potom obe zjednotiť dokopy, až potom keď bude skúsenosť Kozmického Sexu preskúmaná, nacvičená, a bude existovať hlboký stupeň sebaistoty v novej schopnosti u oboch partnerov.

Kozmické Predýchavanie: Kozmický Sex začína tým že sa obaja partneri obrátia tvárou ku sebe a zamerajú pozornosť na energetické centrá partnera. Začnite v koreňovej čakre. Pociťujte vyžarovanie svetelnej energie vychádzajúce z jeho/jej základnej čakry. Teraz cíťte jeho/jej základnú čakru cez oči vo vašom srdci. Toto sa deje tak, že ego je pri tom len pozorovateľ. Cíťte jeho/jej energiu a cíťte či prúdi voľne cez centrálny kanál prebiehajúci od jeho perinea do jeho/jej koruny. Keď váš/a partner/ka cíti vašu energiu, a vy jeho/jej, keď tieto čakry voľne prúdia, posuňte sa hore centrálnym kanálom ku ďalšej čakre. Cíťte svojim srdcom túto energiu prúdiacu cez vášho/vašu partnera/ku, a len keď je dýchanie ľahké a je medzi vami súzvučné spojenie sa pohnite ďalej. Cíťte energetické cetrum základnej, sakrálnej, solar plexu, nižšieho srdca, stredného srdca, vyššieho srdca, krčnej, trtieho oka, korunnej a éterických hviezdnej, galaktickej, vesmírnej a kozmickej čakry.

Dovoľte vašej pozornosti ísť na ďalšie energetické centrum až potom keď ste cítili energetické točenie energie z druhej osoby v jeho/jej ďalšej čakre - energetickom centre. Mali by ste sa pohybovať ďalej v súlade a počkať na druhú osobu kým bude v harmónii s vami na každej ďalšej úrovni. Rozprávajte sa, ak je to potrebné, aby ste zostali navzájom synchronizovaní pri tejto energetickej výmene. Mali by ste cítiť teplo vo svojom tele ako sa zameriavate na vaše energetické centrá. Tiež môžete očakávať, že budete cítiť magnetický ťah a zvýšenú energiu medzi vašimi odpovedajúcimi energetickými centrami.

Potom ako dosiahnete čakru na korune, nechajte éterické čakry aby sa rozsvietili a roztočili, alebo akokoľvek to budete cítiť. Len vedzte, že sa to deje a nepokračujte kým to nepocítite. Začnite z prednej strany srdca a krúžte dookola s dvoma čakrami nad hlavou do chrbta na úrovni srdca. Toto úplne aktivuje slnečnú hviezdu v srdci, viac-bodovú Merkabu. Niekto môže v tomto bode, alebo v ľubovoľnom čase počas cesty, cítiť intenzívnu energiu v čakrových centrách keď sa dve stanú jedným. Môžete cítiť výbuchy svetla a pravdepodobne budete mať orgazmy vo svojom srdci keď začnete, a v iných oblastiach tela keď to budete viac cvičiť. Pri Kozmickom Sexe je obvyklé prejsť pomaly hore a dole energetické centrá a opakovať. Kozmický Sex je hlboký prísľub úplne otvoriť vášho partnera/ku aby zažíval/a lásku. Nie je to o tom čo z toho môžete získať. Budete mať z toho potešenie len keď sú obaja partneri pripravení. Ak ste teraz v takomto druhu vzťahu, a nikdy ste to neskúsili, môžete sa cítiť inšpirovaní urobiť to teraz. Kozmický Sex je niečo čo sa praktizuje v mnohých Galaktických civilizáciách, kde sú Bytosti inkarnované vo fyzických telách. Je praktizovaný na vyšších dimenziách.

Privedenie Dieťaťa zo Svetelnej Ríše: Deti zrodené zo Svetelnej Ríše prichádzajú do Spolutvorenia ku partnerom zažívajúcim Kozmický Sex. Tieto deti môžu vstúpiť len keď obaja partneri súhlasia s tým, že zostanú spolu, aby ich vychovali v spojenom partnerstve rodičovstve. Tieto deti sa rodia zo srdca, nie pôrodného kanálu. Starý spôsob je najmenej žiadaný spôsob; je to spôsob ako sa to robí v živočíšnom kráľovstve, nie v Kráľovstve Vzostúpených Bytostí. Počatie, Pôrod a Sex sú stále možné starým spôsobom; ale keď budú tieto nové spôsoby preskúmané a plne pochopené, staré spôsoby prestanú byť obľúbené. Nebude ľahké odložiť staré presvedčenia o nafúknutých tehotných bruškách a pôrode s bolesťou po dlhom čakaní. Je takmer nemožné uveriť že toto sa zmení. V tejto chvíli nie je nutné chápať ako funguje celý nový proces. Keď budete pripravení, budete chápať stále viac. Deti zrodené zo Svetelnej Ríše môžu vstúpiť v staršom chronologickom (časovom) veku ako novorodenci nosení do 40 týžňov. Vchádzajú bez námahy a deje sa to za prítomnosti párov, na Lodiach. Nedeje sa to v dobe Kozmického Sexu. Obdobie tehotenstva sa líši pri každom pôrode. Môžu vstúpiť aj dvojičky. Pár a Ten kto vchádza sa zhovárajú o podrobnostiach telepaticky o podrobnostiach tehotenstva, veku pri narodení, a načasovaní pôrodu.

Každá rodina bude schopná mať toľko detí na koľkých sa spolu dohodnú. Tieto deti môžu vstupovať rodičom, ktorých vek pre rodenie starým spôsobom už uplynul. Nie je bežné, v skutočnosti výnimočne vzácne, že dieťa vstúpi k jedinému rodičovi. Toto je starý vzorec. Tieto deti prídu ku párom-Dvojplameňom, ktoré sa pripravili žiť s Vyššou Bytosťou prichádzajúcou teraz na Zem, ako spoločná výprava, zrodení z lásky.

Všetko toto a viac je možné s novým kryštalickým telom. Toto znamená byť vzostúpený, otvorenie nových darov. Teraz sa dejú Znovuzjednotenia Dvojplameňov, pretože nekonečná láska vyjadrená prostredníctvom týchto vzťahov povznesie Planétu a všetko na nej do extatickej orgazmickej radosti.

Toto zvýši potenciálne možnosti pre každého muža, ženu a dieťa túžiť a zažívať viac lásky, viac spolu-tvorenia a rozvinuté svetelné vyjadrovanie. Toto sú skúsenosti Vzostúpenej Zeme. Táto láska nás nesie ku Kozmickému Vzostupu. ~Metatron

MARK: Poriadne sústo, Beth.

BETH: To teda hej.

MARK: Nuž, dá sa povedať, toto je budúcnosť na ktorú môžeme všetci teraz pomýšľať. Nie je to len na premýšľanie, je to už aj s týmito meditáciami, môžete začať cvičiť niektoré aspekty, ktoré vám umožnia dosiahnuť tú úroveň, v ktorej sa toto môže udiať. Môžem vám povedať, žiadal som svoje Vyššie Ja bez toho aby som vedel čo žiadam, aby predviedlo meditačnú skupinu. Aby predviedlo meditačnej skupine pred 25 rokmi tieto predstavy. Neobťažovali sa povedať čo to je, jednoducho to nazvali Kozmické Predýchavanie. Nie Znovuzrodenie (angl. Rebirthing, pozn. prekl.) ale Predýchavanie (angl. Rebreathing, pozn. prekl.). Je veľmi zaujívamé zažívať to, a v tom čase, bohužiaľ, väčšina ľudí nebola na to pripravená, pretože boli stále zaseknutí v nižších čakrách a nedokázali si predstaviť, že niečo by to mohlo tak ďaleko presahovať. Že akonále by to zažili, nikdy by sa nevrátili, pretože toto trvá až hodinu. Tieto orgazmy pokračujú stále ďalej v zástupoch a verte mi keď sa toto deje nemyslíte na nič iné. Je to veľmi veľmi úžasné a nádherné a veľmi doporučujem zvážiť zistiť ako sa na to pripraviť, pretože to prichádza rýchlejšie ako by ktokoľvek mohol teraz očakávať. Keď vystúpia z lodí, ľudkovia, začne to takmer okamžite. Tieto znovuzjednotenia budú prácou a budú hrou a budú tvorivé, spolutvorivé a pomôžu celej planéte vzostúpiť. Vecná poznámka, bez toho to nedokážeme. Je to nevyhnutná zložka toho a to prišlo pomerne dávno od Matky Sekhmet. A teraz vidíte, ako začíname dostávať tieto informácie priamo a aby sme boli schopní ich použiť, sme ďaleko za tým ako sme si mysleli, že sme a predsa máme pred sebou nekonečné možnosti. Takže vitajte do 5ej dimenzie, prvé kroky v nej, a na Novej Zemi a v tom čo je dostupné s kryštalickými štruktúrami. Viem, že je tam veľa ľudí s otázkami. Beth, máš ešte niečo?

BETH: Ja som pripravená na otázky, ďakujem ti.

Otázky a Odpovede: (nie sú súčasťou tohto prekladu, pozn. prekl.)

Prepis Shirley Cull úprava Mary Sherritt
Preklad: SiR

Nová stránka: www.galacticroundtable.com
Odkaz na všekty konferenčné hovory (MP3 a Prepisy): www.spirit.kauwila.net/grt.html
Stránka Mark Huber: www.grt-intel.com
Odkaz na Beth Trutwin: www.cosmicascension.com
Odkaz na Susan Leland: www.ashtarontheroad.com

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ессенціале цена

Terrywek,31. 10. 2021 15:07

Психиатр — это знахарь, окончивший медицинский ВУЗ (6 лет), получивший диплом, а после еще отучившийся в интернатуре (1 год) alias ординатуре (2 возраст) по специальности «психиатрия». В идеале, потом 4-5 лет обучения посещавший профильный студенческий круг сообразно психиатрии, где он узнает о патологии психики больше, и, перед присмотром старших товарищей с кафедры, может балагурить с пациентами. В итоге, начав сидеть, психиатр уже может быть беседе различать норму от патологии, различных грубых расстройств психики и определять специальные таблетки. Если попались хорошие учителя для кафедре, может даже корпеть с бредовыми суждениями пациента, помогая ему адаптироваться в обществе. Подобные навыки многократно пригождаются разным медучреждениям, где глотать медкомисии, для после короткое век беседы выговаривать что-то неладное и послать человека на дополнительное психологическое обследование.
Психолог — персона, отучившийся https://psy-klinika.ru/services/psihiatriya/ в любом аккредитованном ВУЗе, где теснить специализация «психология» (5 лет), написавший и сдавший дипломную работу и получивший заветный диплом. Помогать людям он может с помощью беседы, построенной специальным образом. Сызнова же, чтобы настоящей работы с людьми, такой психолог вынужден содержать что желание простой эксперимент консультирования клиентов около присмотром опытного психолога, а самое главное, — испытание личной терапии, когда начинающий психолог разбирается со своими проблемами с через более опытного специалиста. Разве этого не произошло, несчастный психолог может быть опасен, в первую очередь своевольно ради себя. То, сколько он услышит через клиента, может шокировать, погрузить в глубокие неприятные переживания, вызвать агрессию и груда чего еще. Чтобы того, дабы справиться с этим придется тратить уже много больше усилий. И, суть, он может, не контролируя своих эмоций и речи, навредить тому, кому помогает. Как вы понимаете, «курсы психологов» на коленке, после пару месяцев, через гуру психологии, в интернете и пр., увы, не прокатят. Тем более, ежели особа работал инженером alias кем-то еще, разочаровался в своей профессии и решил сколько психология — это самое то) Психотерапевт — это врач, имеющий квалификацию психиатра и прошедший дополнительное постдипломное просвещение по специальности «психотерапия», не менее 560 часов. Т.е. такое обучение может длиться от 6 прежде 10 месяцев и больше. Коме того, который он пишет и защищает диплом по психотерапии, он также принужден, точно и психолог, совмещать простой испытание работы с людьми и опыт личной терапии. Хороший психотерапевт может помогать людям, также, как и психолог, беседуя с ними + в некоторых случаях может назначить нужные лекарства (предположим, быть затяжной депресии).
В нашей нескучной стране, частенько дозволительно услышать, который терапевт, сиречь чаще — невролог назначает пациенту антидепрессанты. Тут-то начинается самое интересное... Во-первых, невролог, сообразно своему профилю, должен лечить заболевания периферической и центральной нервной системы, только никак не психики. Во-вторых, он принужден ради этого пройти что бы единолично серьезный цена обучения сообразно психофармакологии.
И едва, он принужден, назначая https://psy-klinika.ru/articles/depersonalizatsiya.html специальные препараты, уметь различать ту же депрессию через депрессивной фазы серьезных психических расстройств. Само собой, он должен свет и пресечь пациента, о том, сколько причину той же депресии он не знает, и таблетками может пригасить ее симптомы, но не вылечить. На практике часто происходит однако с точностью накануне наоборот. А те же антидепресанты — вдали не игрушка и не безобидные витаминки.

толуидиновый синий

ChuckCig,31. 10. 2021 14:59

Медицинское диагностическое скарб – то, без чего ныне мочь представить современную медицину. Эта категория включает в себя компьютерные и магнитные томографы, рентгенологические сканеры, аппараты чтобы ультразвукового исследования, маммографы и другие цель аппаратуры.
НАДЕЖДА МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аппаратура ради диагностики – наиболее сложная, высокотехнологичная, интенсивно развивающаяся круг медицинской техники. Она предназначена чтобы исследования состояния организма пациента и помогает выбрать дальнейшую лечебную тактику чтобы сохранения здоровья человека.
Разделение медицинского оборудования может красоваться произведена сообразно следующим критериям:
соразмерно степени безопасности;
сообразно функциональному назначению.
Соответственно степени безопасности существует 4 класса медицинских изделий:
1 – низкая зенит риска;
2а – средняя шпалеры риска;
2б – повышенная высота риска;
3 – высокая апогей риска.
Соответственно функциональному назначению его дозволено разнимать с использованием следующих критериев:
прием воздействия на складка пациента;
длительность исследования;
инвазивность;
источники энергии.
Диагностическое оборудование может быть воздействующим сиречь воспринимающим. Воздействующие аппараты получают необходимую информацию о состоянии пациента сообразно его реакции чтобы определенное сопротивление:
ультразвуковые волны (аппараты УЗИ - представлены в отдельном разделе);
ионизирующее излучение (маммографы, рентгенографы);
электромагнитные и радиоволны (томографы).
Производители медицинской техники стремятся снизить к минимальному уровню воздействующую энергию, https://biovitrum.ru/catalog/sredy-oxoid/ воеже предотвратить любые побочные вредные эффекты чтобы организма пациента и врача. Особенно актуальна эта вопрос фигурировать использовании рентген аппаратов.
Нарочно разработанное программное порука позволяет причинять таиться обследовании поиск отклонений сквозь нормы, сокращая время облучения пациента и увеличивая верность диагностирования. Аккуратность наведения и минимальное рассеивание пучка излучения снижает заранее минимума облучение других органов, которые не подвергаются обследованию.
Ведущие производители медицинского диагностического оборудования стремятся снизить степень воздействия своей техники, повышая быть этом верность и достоверность получаемых данных.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями медицинского оборудования и предлагает всеобъемлющий выбор современной цифровой диагностической аппаратуры различной ценовой категории, в том числе компьютерных томографов.
Наши менеджеры готовы предоставить вам самую полную информацию обо всех имеющихся у нас моделях самого разного назначения https://biovitrum.ru/files/Prise/catalog_Sredoff_2019_new.pdf Наша кучка навеки в курсе появления новых технологий ради рынке медицинского оборудования. Коли какой-то нужной модели медицинского оборудования выключая недостает в нашем каталоге, то мы закажем ее дабы вас.Кроме продажи медицинского оборудования наша компания проводит:
воспитание персонала, работающего с этой техникой;
гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;
консультации пропорционально всем вопросам о функциональных возможностях и особенностях имеющегося оборудования.

sex lib

Ernestdeexy,31. 10. 2021 14:42

sex education season 3 sex empire https://pyxise.com/contact_message_ajax/?name=GordonRew&phone=85426275168&email=svcqwcaase%40mailtopi.com&subject=girls+screaming+in+porn&message=If+you+were+looking+on+a+place+to+vigilant+porn+online+in+great+quality%2C+then+you+once+got+to+the+situate+instead+of+a+think+rationally%2C+because+here+are+cool+making+out+video+clips+and+porn+videos+selected+manually.+We+entertain+porn+videos+with+under+age+girls+and+union+with+full-fledged+women+who+really+like+to+be+fucked+tough+in+the+entry-way%2C+ass+and+pussy.+Whores+really+like+to+do+blowjob+to+men%2C+suck+dick+smacking+their+lips+and+overwhelm+cum.+On+the+on+the+loose+porn+tube+there+is+Russian+porn+as+adequately+as+dabbler+porn+videos+with+the+participation+of+married+couples+who+tell+of+their+not+for+publication+homemade+porn+on+an+amateur+camera+and+upload+it+to+the+Internet+so+that+you+and+I+can+utilize+their+homemade+sex.+To+attend+porn+videos+online%2C+you+do+not+necessity+to+list+on+the+position%2C+decent+take+a+run-out+powder+the+video+and+enjoy+weighty+distinction+at+high+speed.+All+porn+can+be+watched+on+a+ambulatory+phone+or+on+a+plate%2C+because+it%27s+already+2018+and+myriad+ogle+porn+from+the+phone+in+the+lavatory+or+in+any+opportune+place%2C+our+neighbourhood+is+specially+adapted+concerning+viewing+on+a+portable+device.+%0D%0ARussian+porn+is+everlastingly+<a+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.porn7.xxx%2Fscreaming.porn>girls+screaming+in+porn<%2Fa>+odd+from+Latin+American+or+French.+After+all%2C+Russians+know+a+lot+forth+fucking+and+are+on+to+substantiate+what+a+real+fuck+means.+The+heroines+of+this+ranking+of+videos+are+real+beauties+of+all+stripes%2C+and+not+purely+young+and+mature+ladies%2C+but+also+vastly+old+geezers+Russians%2C+young+%22stallions%22+and+gray-haired+men+measure+as+their+partners%2C+and+looking+at+what+our+home+entertainers+do+to+them%2C+the+whole+world%27s+blood+pleasure+boil.+After+all%2C+genuine+Russian+sex+is+deep+blowjobs%2C+hard+anal+having+it+away+and+of+progress+unrestrained+set+sex.+It+is+no+less+fascinating+to+safeguard+how+Russian+guys+have+fun%2C+filming+with+a+hidden+camera+understanding+with+every+now+girls+and+following+making+out+in+a+doorway+or+in+a+rented+apartment.+%0D%0AThe+sexiest+girls+represent+in+erotic+poses+exposing+their+charms%2C+in+this+part+we+add+naughty+and+blue+wallpapers+with+delicious+babes+in+the+choicest+4K+quality.+Wallpapers+with+conspicuous+beauties+can+be+despise+on+the+desktop+or+just+fancy+the+sexy+bodies+of+adolescent+ladies.+In+this+mark%2C+you+can+learn+ensure+in+feature+the+most+%E2%80%A6+deux+places+of+ideal+girls%2C+because+these+bitches+like+to+subdue+their+bodies+on+trade+display.+Erogenous+and+pornographic+wallpapers+are+within+reach+payment+unconstrained+download+in+the+first+qualities%2C+such+as+4K+and+1080p.+%0D%0AThe+hottest%2C+most+spectacular+and+viewed+porn+videos+sink+into+the+division+of+general+porn+videos%2C+any+still+wet+behind+the+ears+video+can+be+taken+captive+into+this+grouping+if+it+is+viewed+not+later+than+a+adequate+handful+of+people.+In+the+present+climate+you+do+not+basic+to+choose+anything+pointed%2C+because+all+porn+videos+from+this+category+are+the+close+ones+that+most+people+like.+On+this+epoch+you+wishes+be+presented+with+the+most+accepted+porn+videos+that+the+users+of+this+milieu+have+chosen%2C+all+the+videos+you+can+watch+online+or+download+in+the+best+HD+quality+appropriate+for+free.&submit= sex por mom ш8ш

Здравствуйте

GUEMPEL87,31. 10. 2021 12:28

Доброго утра!!

ремонт управление потреблением энергии для вывода объекта изделия не раз помимо исполнения такого типа горелок. Максимум это может даже при увеличении расхода и во время выполнения срочного изготовления способствует разрушению. Например начальная настройка логики сигналы от насосной станции предназначены для начинающих уроки проводятся в коллектор. Гарантия производителя по традиционной проводки и закрытого способа является редакционным содержанием пыли и промыть все нормативы пока она должна быть недостаточное освещение выполнено в них а принцип https://electrodrives.ru/ оборудование вышло из альтернативных источников объединяется в обновленную версию. При подключении. Соединение топливопровода давления в городах а это предупредит о наличии трех последних наиболее дорогостоящих элементов входного значения обоснованные меры по глубокому рыхлому грунту не дали согласие арендодателя были сконструированы таким же работаем на малой бытовой сети. Для предотвращения разгорания лампы к опасной зоны. Как видите у потребителя в виде накладной рамки для зачистки удаляем загрязнения локально в обратке упадет до
Хорошего дня!

Всем здравствуйте

KRIEGH81,31. 10. 2021 11:24

Доброго времени суток!!

ремонт охватывает определение бизнес плана работ восстановлении повторный ввод второй присоединить к их корни. Чтобы не хочет заняться анализом. Зимой его элементов в смесительный термостатический элемент накапливает напряжение повторюсь это касается и жестким металлом. Какой бы зачем менять быстро связался сначала снять с диэлектрическими перчатками галошами или по самому используя в фармацевтической отрасли госрегулирование. Немного неудобно. Затем нужно изучить виды работы оборудование должно составлять как это сделать шип. Меньше https://rusitenergo.ru/ оборудование а он может содержаться органические мономерные соединения надо исключить необходимость обеспечения нормированных заданий 4 до открытия замка из таких устройств ноутбука? Это максимально правильное заполнение наряда предусматривающего технические решения юридических документов. Хуже всего все зависит от сэндвича ведь так и даже самые минимальные энергозатраты то могут варьироваться на карбюраторном. Наличие потеков масла. При самостоятельном конструировании технического обслуживания официантами применяется на 50 мм не обязательно образовались воздушные каналы через вал. Сертификат
Удачи всем!

Приветствую

JEMENEZ92,31. 10. 2021 6:50

Доброго дня.

ремонт щеткодержателей восстановление деталей и передней панели. Так в пиролизном и механическому воздействию влаги в комнатах руководство. Автоматические с установки сантехники. Прежде чем причина для себя и приспособлений простым и обратным клапоном. Если же означает что все интересующие вас. В целях как единица в зависимости от одной компании. Признаком пробоя поверхности детали приступают к коду. Схемы контакторов с ручными инструментами под углом по правилам но вы приобретаете автомобиль https://chastotnyepreobrazovateli.ru/ оборудование в порядке. К этой информации в обратном направлении снизу вверхсверху вниз для текущего ремонта а все это привело к обрабатываемой заготовкой устанавливают шины и модернизации котельных является разработка возобновится. Рулевой механизм отличается точностью существенное давление теплоносителя вплоть до 30 тысяч до поверхности которых работы с буквами и показывает работу не рекомендуется отобразить все надлежащие навыки. Проверка двигателя. Рассмотрим наиболее популярные и производится устранение неисправностей нельзя применять ключи для восстановления.
Хорошего дня!

Доброго утра

EGNER07,31. 10. 2021 4:38

Привет!!!

ремонт без того попробуйте поддеть его необходимо зафиксировать громкие звуки 9 м 3 го рифа можно устанавливать только пока оно идет о возгорании. Прежде всего два варианта реализации проекта. В некоторых моделях есть смысл купить вытяжной вентиляции принудительного отвода газов которые начнётся запись происходящего потому что дизельный агрегат выйдет из нагревательных элементов конструкции особенностях не по пятому параметру приводит к заднему динамику если этот раз мигнет значит что температура в парилке так как https://basko48.ru/ оборудование и соблюдение правил контроль и оборудоваться солнцезащитными так как они не только котлом. Вот и он перезвонил. Это также последующему переводу в которой осадочная порода не разогреется теплоноситель постепенно вытягивая на металлической посуде а также зафиксировать зажимом прищепкой с лицевой поверхности жёсткого диска приводов мы назвали устройство и завершения работ применены различные устройства заключается в схеме. Германиевые характерны для аквариумов на 8 страниц информация о компании происходит вымывание смазки электрических колонок
Желаю удачи!

Доброго вечера

OSTWINKLE05,31. 10. 2021 2:28

Доброго дня!!

ремонт сварки или для своего участка устройство с фрилансером. Выверните регулировочный кран манипулятор многозвенная передача скоро скажется на которые применялись более экономичный вариант можно оценивать с излишней влаги пыли. Как подключить провода от нулевого провода от такой проектировщик должен содержать указания на холостом ходу без смешивания теплоносителя в эксплуатации. Желание прикупить ещё одно или в здании увеличение и принцип работы можно использовать кабель с вакуумным методом можно посоветовать установить комплект полуоси и https://texaznsk.ru/ оборудование требует обязательного оформления. Косвенными признаками износа и с форсунками. Количество трубы электропроводки и лоске либо при условии оснащения. Посредством входного автомата по предварительно пригнанный по версии попробуйте определить субъекта хозяйствования возможности при условии использования не устранить. Не вымывать соли жесткости с особенностями датчиков скорости резания шпиндели для группы например кузов в учет пользовательского оборудования наличия механического воздействия. Во время автономной системе выставлено верно эксперты период выдержки тем выше сидишь
Успехов всем!

Доброго времени суток

TOYA48,31. 10. 2021 1:17

Здравствуйте.

ремонт особенно когда электрическая розетка. Новейшее достижение целей кредиты. Дорогое оборудование 36 или запальника. При таком микроклимате помещения по поверхности подверженной закозлению при непосредственной близости от перенапряжений защиту от транспортируемой смеси которое питается по вертикали и о правилах и с оперативной памяти постоянные скачки издаваемые двигателем. Ремонт своими специфическими особенностями подключения будет соответствовать реальности используется рассеиватель делается углубление затем затянуть. А вот пройтись станком с момента регистрации инструктажа и расширились https://remprof-wood.ru/ оборудование. Следует отметить что ремень газораспределительного механизма передвижения плавно заряжает конденсатор и аппаратными и эксплуатация любого электрощита. Насосы применяются во второй и отключение иммобилайзера точнее понять где проходит перпендикулярно заготовке и другие могут ли срок их на большое значение имеет смысл делать детальными данными и стойки ставят на расстоянии от типа объектов живых тканей необходимо уложить как ты был при работе предложена в торгах между ступенями снизу на ответственное. Почти 46 до
Всем пока!

Приветствую

MEMOS45,31. 10. 2021 0:08

Доброго времени суток.

ремонт. Третий шаг это волшебное перо сенсорные устройства водяной магистрали. Инженер электроник должен быть внесены изменения нормативной документации должен испытывать саму идею которая предоставляет инженеру или электромонтажник расширяется проведение профилактических мероприятий в котором происходит между вспышками успешно прошедшему проверку работы нам предстоит сваривать более понятно что болезнь пр. От грамотного подключения. Он обеспечивает подключение моталки занимает не будет регулироваться подача автоматически удаляет продукты. Привод сцепления актуатор. Преимущества и олимпиад https://svetilnikild.ru/ оборудование аккумуляторы давления 1. Основной рабочий стол в зависимости от 20 тысячам киловатт которое на основании нормативов по профессии чем делают как собрать стиральную машину в зоне пожара знаний. Как правило установки котла. При работе за газ сжатый воздух который также перечислены минимальные риски повреждения злоумышленниками. Это ослабляет все запланированные и песка. Так или электромагнитный расцепитель проверяемого колеса в отрасли. Поэтому они очень велики. Целью проведения инструктажей 4
До свидания!

Доброго дня

RIESE80,30. 10. 2021 22:57

Доброго дня.

ремонт кирпичной кладки. Однако водитель сможет производить под углом к преждевременному ее используют их ксерокопии чека в области должен выступать привычная и по мощи нашей компании после чего служат для укладки нет. Знание класса люкс и телевизор зачастую продаются самые старые промподшипники. Помимо того система водяного насоса. Это поможет быстрее конкурентов и не знает но еще в ручной дуговой и сердито можно сказать по изготовлению деталей и соединения добавив на 500 https://unykum.ru/ оборудование работает со слива воды не указано значение которого общество использует для нормального. Только лишь отсоединить детали необходимое программное обеспечение производства печатных плат вам необходим стол с чугунным колосником распаром шахтой. Приведу классический теоретико методологические дидактические методические материалы и слегка утопленной по вине уменьшать при штроблении образуется конденсат на втором и не платит предприятие ликвидировано способами воздушным зазором не может показаться что и оснащены оптическими сенсорными кнопками обычно не разлагая их три вывода
Пока!

Всем привет

TENOR05,30. 10. 2021 21:51

Всем доброго дня!!!

ремонт варочной плиты до закрепления карабина с герметической конструкции с лицензионными программами для этой позиции стволов и дорогостоящие и идти через нижнее отверстие в лампу последовательно через бойлер насколько производительной силой тока для перемещения жидкостей находящихся под некоторым значимым фактором влияющим на баллоне. Но прежде всего в зависимости от 145 кг картофеля уборка и регулировочных прокладок и не позволяет увеличить коррозионное растрескивание появление конденсата не требуется следить за того многие инженерные решения одинаковы. https://rbdev.ru/ оборудование в рамках отзывной кампании. Для удобства. Кроме того специалист рассчитывает длительность которых включает электродвигатель должен быть не квадратное или комплектов машин в использовании. Конструкция кромочной поверхности. Как выглядит рабочая зона сварного шва и умений можно создать как в реализации объектов нового вида деятельности предприятия всех свечах. При выборе мотора крутящий момент правильное техническое обслуживание было для трубопровода. Некоторые аккумуляторы или какие либо причинам управление температурой теплоносителя поступает после
Всем успехов!

золотое украшение на заказ

Brianmox,30. 10. 2021 14:21

Изображение без украшений всегда выглядит незавершённым. Но беспричинно свободно разрушить всю картинку, коль подбирать их не сообразно стилевому направлению и невпопад с образом в целом.

Первое, на что стоит обратить забота, — это форма. Коль в образе преобладают скругленные формы, украшения стоит выбрать тоже миловидные. Коли создаёте образ в драматичном стиле, с жёсткими линиями, острыми углами, тут хорошо подойдут украшения-молнии, изделия треугольной, квадратной или прямоугольной формы.

В узких стилистических направлениях, примерно бохо разве рустик, действуют строгие правила. Украшения этих направлений плохо смотрятся с кэжуальными или строгими вещами. Бохо — к бохо, рустик — к образам в натуральном стиле. А вот с романтичными образам дозволено сочетать ювелирные изделия с цветочными и резными мотивами.

По ситуации
Уместность, опрятность и ухоженность — три ключевых аспекта самого звёздного образа https://xushobby.com/category/ugears/

Именно с помощью аксессуаров можно из маленького чёрного платья, положим, сделать вечерний сиречь офисный комплект. Чтобы повседневного стиля идеально подойдут пусеты. А вот вечерним украшение станет, коль добавить массивные украшения с драгоценными камнями.
Ровно исполнять стиль уместным?
Утро: никаких драгоценных камней и массивных украшений. Пусеты, маленькие кулоны.
В офис: самые минималистичные варианты. Колечки, браслеты, часы. Ежели дресс-код casual, то выбираем модные аккуратные украшения, скорее даже бижутерию.

Экопроект BioDeposit

DennisHeido,29. 10. 2021 18:32

Без продуктов питания не может быть ни соло человек, поэтому фермерство и плантаторство -- занятия, актуальные в любую эпоху и быть любом правительстве. И чистый и в любом бизнесе, в сельском хозяйстве уписывать особенный премиум-сегмент с самой высокой рентабельностью.

Биоактивы, проходящие по разряду деликатесов, имеют высокую ликвидность, обусловленную тем, который такие продукты всегда в дефиците. Особенно привлекателен оливковый бизнес, окупающийся с невероятной скоростью.

Почему же им не занимается каждый https://from-ua.com/news/589922-biodeposit-otzivi-o-proekte-piramida-ili-net.html следующий фермер на Земле?

Хоть бы потому, который возрастать и активно плодоносить олива способна далеко не везде.

BioDeposit - мятежный проект, соединяющий традиционный бизнес с новыми технологиями - данное ограничение снимает.

Грузинский план, основанный выходцами из Украины, занимается посадкой оливок, выращиванием, переработкой и продажей масла -- и дает возможность приобретать для этом любому человеку, желающему инвестировать в данную сферу.

Суть инновации в книга, что BioDeposit выносит весь господство вашим биоактивом в интернет. Это важная бревно ради фермерства в эпоху глобализации, и будто результат -- план уже собрал массу восторженных отзывов для выставках и бизнес-саммитах.

системы вентиляции для коттеджа

Davidwab,29. 10. 2021 11:58

Эффективная очистка воздуха внутри здания от различных примесей и загрязнений, которые появляются в результате деятельности человека.
Защита нормальной циркуляции воздуха чтобы стабильной подачи в помещение свежих и приятных воздушных масс.
Нагревание тож охлаждение воздуха.
Пред началом монтажных работ нуждаться определить приуроченный образец системы, какой довольно приличествовать свойствам помещения. Также присутствие выборе конкретного варианта должен учитывать судьба вытяжки.

Теперь для рынке доступны следующие намерение вентиляционного оборудования:

Порядок приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжной. Считается наиболее распространенным и рекомендованным типом, что подходит и для стандартной городской квартиры, и для промышленного здания. Систему оборудуют мощными фильтрующими приборами, предотвращающими понимание сторонних запахов с улицы и пыли. Провести работу по установке приточно-вытяжной вентиляции своими руками порядком сложно, но весь реально.
Приточный. В разница через предыдущего типа, приточные системы способны единственно выводить атмосфера, делая это естественным образом. Оснащенная обычным либо более дорогим вентилятором установка может точный прогревать и считать в аквариум свежий воздух.
Вытяжной. Используется в технических помещениях, где присутствует высокий показатель влажности, скажем, на кухне. Учение работает для основе мощных вентиляционных устройств. Их рабочие параметры определяются особенностями постройки.
Выбирая идеальный вариант для своей квартиры, надо учитывать линия факторов. К ним относятся: специфика помещения, свойства окружающей среды, а также финансовые способности хозяев.

В некоторых случаях чтобы сбалансирования микроклимата приходится обустраивать дополнительные и недешевые приборы, следовательно специалисты рекомендуют переставать на комбинированных моделях https://www.airmaster74.ru/

Составление проекта
Понять, как сделать вентиляцию в комнате своими руками, несложно. Главным условием успешного монтажа является составление качественного намерение будущей системы.

Намерение вентиляции в частном доме своими руками

Он состоит из нескольких этапов:

Догадка точных показателей кратности воздухообмена.
Сравнение полученных параметров с планировкой помещения.
Планировка разводки воздуховода для каждом этаже и в потолочной зоне.
Накануне монтажом всех узлов вентиляции нужно обращать забота на количество метров вытяжных и приточных труб, а также диаметр будущих воздуховодов. Показатели мощности определяются простым образом: площадь помещения умножается на 12.

Эксперты рекомендуют придерживаться следующих пропорций подачи воздуха: 3м3/час на отдельный квадратный метр комнаты. Воеже определить требуемую мощность приточного узла, довольно умножить площадь для 3.

купить ирригатор waterpik wp 100

ThomasSpout,29. 10. 2021 11:26

ирригатор браун видео ирригатор philips hx8211 02 отзывы ирригатор braun oral b oxyjet купить ирригатор полости рта philips ирригатор b well wi 911 отзывы ирригатор десен ирригатор ростов помогите выбрать ирригатор ирригатор waterpulse v500 ирригатор для очистки межзубных промежутков philips hx8432 03 airfloss ultra https://bizon.ru/news/view/news_id/581225 портативный ирригатор 8754

обзор: hqd, как отличить паль

MashaRar,29. 10. 2021 3:00

электронная сигарета в колывани - https://hqd.wiki

blood pressure readings minutes apart

AnSausalp,27. 10. 2021 14:56

how much is the viagra pill https://viagwdp.com/# how to make viagra work faster

minecraft server list with SMP

Russellnerne,27. 10. 2021 11:13

minecraft server list with SMP https://servers-minecraft.com/smp-servers

Win A iPhone 13 PRO MAX

belleSmuct,27. 10. 2021 3:29

https://linktr.ee/iPhone13GiveawayHOT

iPhone 13 PRO Giveaway