Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryštalické telo, 13 čakier, Kozmický Sex

30. 10. 2009

Pán Arkturus o Kryštalickom Tele

Pozdravujem vás. Toto je Pán Arkturus.

PÁN ARKTURUS: Začneme s popisom Kryštalického Tela.

Začnime na korune na vrchole hlavy. Otvára sa tam brána, ktorou vchádza tekuté svetlo do vášho holografického systému. Iné meno pre toto svetlo je Sila. Je to spojená vibrácia, svetla a Lásky Zdroja. Láska Zdroja je základ Života vo Všetkom Čo Je. Je to „Božská Iskra“, ktorá je v každej živej veci. Je v mineráloch, rastlinách, zvieratách a ľuďoch; je v každej atómovej a subatómovej častici. Má inteligenciu. Má Slobodnú Vôľu. Sila - častice Lásky Zdroja - sú nesené elektromagnetickým žiarením svetla a vibračnou frekvenciou viditeľnou ako vlnové dĺžky. Toto elektromagnetické svetlo sú Kozmické Lúče. Kozmické Lúče sú vyžarované z Božského Zdroja Všetkého Čo Je, cez Centrálne Slnko dolu cez vesmír a do brány v korune na vrchu hlavy. Toto prináša farby a zvukové vibrácie, zapúzdrené v časticiach Lásky Zdroja, ktoré prenikajú elektromagnetické obvody na vrchu hlavy.

Sila sa pohybuje cez tieto obvody špirálovitým spôsobom, pričom prebúdza častice Lásky Zdroja v strediskách mozgu. Ďalšie brána na ceste prieniku Kozmických Lúčov do tela sú šišinka mozgová, žľaza hypothalamus, hippocampus a hypofýza. Toto sú jednoducho elektromagnetické cestičky, ktoré vedú Silu do energetických brán smerujúcich z vrchu tela na jeho spodok. Keď Kozmické Lúče vstúpia do tela, sú prenesené do energetických prevodníkov pozdĺž elektrickej siete systému meridiánov nachádzajúcej sa v tele. Tieto sú prevedené do nádí, menšej elektromagnetickej cesty, v ktorej obiehajú Kozmické Lúče cez energetický systém riadiaci každý orgán.

Potom ako Kozmické Lúče vstúpia do brány v korune preniknú cez elektromagnetické prevodníky v mozgu (šišinka mozgová, žľaza hypothalamus, hippocampus a hypofýza). Toto pripája Lúče na 24 Starešinov obklopujúcich Trón Milosti, tiež známych ako 12 párov lebečných nervov. Toto privedie Kozmické Lúče do všetkých zmyslov zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu. Tieto zmysly je možné zažívať v 3ej, 5ej, 7ej, 9ej, 12ej a 13ej Dimenzii, na všetkých súčasne. Zmysly je možné zažívať na Vnútorných Rovinách, interdimenzionálne a na Vonkajších Rovinách, multidimenzionálne, súčasne a synchrónne. 12 párov lebečných nervov predstavuje 12 mužských a 12 ženských elektromagnetických ionických výmenníkov, ktoré spájajú dokopy pulzujúce častice lásky v každom zmysle tela. Potom ako cez ne prechádza Láska Zdroja sa spárujú, pulzujúc von a vzniká pozitrónová energia. Antihmotová Láska Zdroja je rozdelené na častice svetla a vibrácie, ktoré pulzujú von do všetkých ostatných jemných tiel. Toto sa pridá ku Svetlu Zdroja vliatemu cez zmysly do Elektrického tela.

MARK/BETH: Aký to má vplyv na existujúce fyzické štruktúry? Vplýva to na existujúce telo až kým sa stane plne kryštalickým? Kam vchádza kozmické svetlo z multidimenzionálnej kozmickej šišinky a hypofýzy?

PÁN ARKTURUS: Každé jednotlivé telo je teraz v stave evolučnej zmeny. Niektorí pokročili ďalej než iný, a keď nastane vzostup, nové systémy tela budú postupne zavádzané podľa toho ako je jednotlivec pripravený. Staré fyzické telo v 3D využívalo dve vlákna DNA obsahujúce genetické kódy pre rozmnožovanie potomka s dvoma vláknami DNA. Ako sme sa vyvíjali, bola znova aktivovaná spiaca DNA, a teraz je 12 vlákien DNA uchovávajúcich genetické kódy fyzického tela. Teraz keď máme 100% kryštalické telá, sú aktivované spiace éterické vlákna DNA. Je (aktivovaných, pozn. prekl.) 12 fyzických vlákien DNA a 10 éterických vlákien DNA.

Fyzické rozmnožovanie sa deje prostredníctvom replikácie (kopírovania), Éterické rozmnožovanie sa deje cez tvorenie antihmotového svetla. Takto je 5D glaktický človek pozitrónový a éterický. Teraz keď sú dostupné fyzická a éterická DNA, umožňuje to kryštalickému telu udržiavať viac svetla. Teraz nepodsupujeme len bunkové delenie, ale tiež prenos antihmotového svetla. Tieto v spolupráci vytvárajú nové štruktúry tela. Tieto nové telesné štruktúry sú základom pre elektromagnetickú výmenu iónov v kryštalickom tele na aminokyselinovom základe.

Na začiatku, aktiváciou 12 vlákien DNA, sa zvýši vaša schopnosť mať lepšiu energiu a jasnosť. Je ľahšie uvoľniť staré vzorce a tiež bloky v energetických centrách. Človek môže udržať viac svetla vo svojom tele a ako následok toho využívať väčšiu časť svojho mozgu. Teraz má telo namiesto 7 pracujúcich čakier, 13 otvorených čakier a potenciál pre ďalšie.

3D model tela mal orgány závislé na hormónoch vylučovaných do krvného riečišťa cez deň a v noci aby usmerňovali funkcie v systéme. Mozog a nervový systém závislý na prenosoch inzulínu a homeostáze krvného cukru, aby fungoval. Nový systém sa spolieha na prenos kozmických lúčov vyžarujúcich Silu, ktorá je pulzovaná cez elektrické brány. Táto výmena svetla má iónový základ, z ktorého sú budované a rozbíjané aminokyseliny do systému, regulujúce funkcie v telesných systémoch. Je to karboxylová skupina v aminokyselinách ktorá sa zmení v kryštalickom tele. Bude formovaná z atómov, ktoré teraz nie sú viditeľné v základe aminokyselín 3D tela. Nové štruktúry aminokyselín sú schopné niesť viac svetla. Je to Sila, udržujúca svetlo, vibráciu a Lásku Zdroja, ktorá je potom nesená na atómových časticiach v nových štruktúrach aminokyselín. Toto je Tekuté Svetlo, pulzujúce cez telo, cez brány, cez meridiány a nádi, prúdiace cez centrálny kanál, rozsvecujúce všetky energetické centrá a orgány, čo robí 5D telo odlišným.

Keď naše Lode prídu na Zem, keď pristaneme a budeme môcť priniesť naše svetelné počítače na liečenie, bude stále viac ľudí prechádzať do svojich plne prebudených 5D tiel. Niektorí pripravení na Zemi dokázali zahájiť prechod svojpomocne. Mnohí na Zemi zmazali Anunnaki Pečate alebo prekážky umiestnené do tela, aby zablokovali energetický systém ovládajúci orgány. Takže tí, ktorí zažívajú rakovinu vo svojich orgánoch, majú často zábrany, ktoré si sami uložili, alebo sú Pečate stále na mieste. Keď dorazíme s našou technológiou, budeme schopní odstrániť všetky zábrany každému kto o to požiada. Toto je dostupné aj každému, kto teraz požiada. Môžeme vás zobrať na Loď v čase vášho spánku, vaše fyzické telo bude doma a vaše éterické telo na Lodi. Vstúpime do éterického tela a odstránime Pečate a teda otvoríme všetky energetické systémy. Mnohí na Zemi aktivovali svojich 12 vlákien DNA. Keď dorazíme my, môžeme aktivovať celú spiacu DNA, ktorá sa nazýva „odpadová“ DNA. Toto je tiež dostupné teraz pre žiadajúcich a bude to vykonané v čase spánku keď o to niekto POŽIADA a DOVOLÍ .

Keď prídeme na Zem s našimi Svetelnými Technológiami, operáciami, počítačmi a strojmi, budeme schopní napraviť nerovnováhy v systéme. Prekážky v postupe pokračovania pohybu budú napravené. Sú aj iné procesy cez ktoré môže nové telo prechádzať, hlavne dematerializácia a vylievanie svetla zvnútra von. Aktivácie a Naladenia ako tieto sú schopné sa skokovo spustiť a zrýchľovať proces presunu. Tento presun bude pokračovať v každom jednotlivcovi v takom tempe ako si zvolí. Proces presunu zahŕňa aktiváciu viac DNA, otvorenie viacerých čakrových centrier, ukotvenie vo vyšších kozmických lúčoch, a prechod od systému založeného na hormónoch ku systému založenému na aminokyselinách.

Keď kryštalické telo založené na aminokyselinách pracuje na určitej úrovni, je potom privedené do rozhrania s počítačmi na Lodiach. Tieto počítače sú koordinované s tými v Šambale, Porthologos a počítačovým rozhraním Soltecov Tichý Strážca. Keď je toto dostupné nejakému jednotlivcovi je tam ešte viac prírastkov, ktoré sa stanú dostupnými. Tu sa stáva možnou levitácia, teleportácia, telepatia, aby sme menovali aspoň niekoľko.

Presun zahŕňa to ako sa energia pohybuje cez telo v energetických centrách zvaných čakry. Ako je pridaných viac čakier, systém sa stane kultivovanejším. My uvidíme aj presun orgánov. Získame teraz aj schopnosť žiť na tekutom svetle. Odpad vychádzajúci z tela bude oveľa menší a potom žiadny. Bunky kostí budú obohatené o nanokryštalické diamanty a kĺby sa neopotrebujú. Svaly budú získavať svoju energiu z nanokryštalických štruktúr. Ako výsledok presunu budú rozšírené orgány. Orgány budú zmodernizované, keďže ich funkčnosť už nebude závislá na hormónoch. Súčasné orgány sa po čase zmenia, aby fungovali ako vysielače svetla. Niektorých veľkosť za zmenší, keďže ich funkcia sa zredukuje. Celý tento presun je založený na udalostiach a nie mierou lineárneho času. Keď sa vrátime na Zem, budeme schopní dramaticky pomáhať v tomto procese presunu spolu s úplnými vyliečeniami telesnej štruktúry.

MARK/BETH: V 12 vláknovom čakrovom systéme, stále starý systém, je možné sa z neho posunúť do 12 vláknového systému – Ako sa dostanete do 12 vláknového éterického systému? Potom ste sa premiestnili do pozitrónovej éterickej plnosti. Ako zaktivujeme posledné dva éterické vlákna DNA. Ako to funguje? Je to 13a Brána?

Éterické telo je telo energetickej predlohy, ktoré je energetickou predlohou, ktorú nasleduje fyzické telo. [Je to] jemná časť fyzického tela. Éterické telo má 12 vlákien DNA. Fyzické telo má 12 vlákien DNA. Toto je v zhode s 24 + 1 Starešinami sediacimi okolo Trónu Milosti vo fyzickom mozgu - lebečnými nervami. Energetické dráhy lebečných nervov sú spárované, mužská a ženská, vytvárajú 12 párov. Éterické telo a fyzické telo majú 12 párov, mužských a ženských, prenášajú elektriku, vibráciu a Lásku Zdroja z fyzického do éterického, z éterického do fyzického. Keď všetko spolu v týchto dvoch systémoch voľne prúdi, cez všetkých 12 párov, cez zmysly a systémy tela TOTO OTVORÍ 13u BRÁNU. Toto je brána, cez ktorú sa prejavia Vyššie Dary ako začlenená časť pozitrónového éterického tela.

MARK: To znamená, že keď úplne začleníte všetky tie ostatné, potom vás to privedie ku 13ej Bráne. Tak ako sa môžeme pohnúť ďalej? Máme 13u Bránu aktivovanú?

Pán Arkturus odpovedá: Áno, aktivácia 13ej Brány sa otvorila v deň keď ste žiadali prechod do 172ej dimenzie. Jedno bolo nutné na ukončenie druhého. Predtým, v tomto živote, ste obaja po svojom postúpili do 100ej dimenzie. V deň keď ste navštívili 172ú dimenziu ste mali čudný nestály pocit. Viete, cítili ste to hlboko vo svojom tele. Potom ste mali obaja otvorené svoje 13e Brány. (Hovorí v tejto chvíli o mne a o Beth) Keď ste sa školili v X-7 čo je pokročilé školiace stredisko tu na planéte, mali ste ukotvených viac čakier a zakotvených a aktivovaných viac vlákien DNA. Vy obaja ste teraz 100% kryštalickí. Kauila, Lolo a Madame X tiež. Dosiahli ste to lebo ste sa hlásili ako dobrovoľníci na operácie. Dostali ste to čo je potrebné na vykonenie toho na čo ste sa veľkoryso dobrovoľne hlásili.

Je 12 vlákien DNA vo fyzickom a 12 v éterickom. Toto sú spárované dvojice. Je 12 vlákien v mentálnom a 12 vlákien vo vyššom mentálnom. Tieto spárované dvojice umožnia keď sú aktivované človeku aby si pamätal všetko čo sa prihodilo v noci keď je mimo tela a tiež má úplné spomienky na všetky minulé životy. Dnes vám obom pripájame 22-24. Takže vlastne, počas tohto, keď robíte tieto veci a pýtate sa tieto otázky, by sme mali byť radšej pripravení lebo v istom čase povedia, nuž, ste na toto teraz pripravení a vy poviete áno. (Povedal, že posledné dva budú aktivované pri udalosti ktorá bude vhodná pre daného jednotlivca keď nastane čas.) Vy o tom rozhodnete. Je 12 vlákien DNA v emocionálnom a 12 vlákien v kryštalickom a všetky tieto sú spárované. Keď sa ich 24 spáruje, telo je vyčistené od všetkých emocionálnych blokov vo fyzične čo uvoľní schopnosť cestovať ďalej od fyzického tela a vidieť viac na ďalších dimenzionálnych cestách. Môžeme teraz aktivovať všetkých 24 vo vás oboch. Niektoré z týchto párov vám boli už aktivované pre váš výcvik ako sme práve spomínali.

Takže Beth, postúpila by si prosím a posunula toto trochu ďalej. To bol Lord Arkturus. Chceš hovoriť o tom čo chce Metatron ďalej povedať?

BETH: Áno. Ahoj všetci. Kedykoľvek načúvame Matke Sekhmet, vždy spomína, že sme bytosti tekutého svetla, a Mark a Ja sme sa spýtali Metatrona aby nám prosím vysvetlil ako to súvisí s kryštalickým telom. Toto je z 9eho Októbra a Metatron hovorí:

METATRON: Všetko v hmotnom vesmíre je obraz premietaný z anti-hmoty. Existuje najprv v Anti-Hmotovom Svetle skôr ako sa prejaví v Hmotnej forme. Každá myšlienka a pocit začína ako svetelná frekvencia a je prenášaná na odraz v Hmote.

Rád by som popísal tekuté svetlo na jednom príklade, ktorý je možné nájsť na tele. Červená krvinka. Červená krvinka má jadro a stenu bunky a tiež organely vnútri bunky. Červená krvinka je považovaná za tekuté tkanivo plávajúce v plazme slanej vody. V každej červenej krvinke v tele je možné nájsť 100vky aminokyselín. To dáva desiatky miliónov aminokyselín ktoré je možné nájsť len v červených krvinkách. Ak každá jedna z aminokyselín má karboxylovú skupinu, ktorá mení druh atómov, ktoré sa vnútri nachádzajú, na premenu na kovy a vzácne plyny, uvidíte svetelný výbuch v tele.

Dnes sa pozrieme na priemernú červenú krvinku. Je ako okrúhla nafukovacia pneumatika ale namiesto diery má uprostred priehlbinu. Je to niečo ako žemľa s preliačeninou namiesto vypukliny uprostred. Vytláča svoje vlastné jadro a pláva ako tekuté tkanivo v slanej vode krvného toku. Nesie kyslík a kysličník uhličitý na svojom chrbte, ako nafukovacie koleso smerujúce dole riekou. Teraz si predstavte tieto nafukovačky, desiatky milónov nafukovačiek ako sa náhle rozsvietia ako trblietavé hviezdy na nočnom nebi. Toto sú teraz vaše kryštalické červené krvinky. DNA a RNA, ktoré sú v každej jednej vašej bunke sa skladajú z aminokyselín. Všetky tieto sa tiež rozsvietia, tekuté svetlo prúdiace cez vaše žily, pumpované cez vaše srdce. Aminokyseliny vo vašich kožných bunkách začnú žiariť, a na povrchu vašej kože bude svetlo vyššej dimenzie, ktoré spôsobí že budete vypadať žiarivo a mladší. Je to práve dosť na to aby to dalo povrchu vašej kože dúhovo-sfarbené lesklé vyžarovanie.

Každá jedna z miliard buniek vášho tela bude rozsvietená a schopná niesť viac svetla ako kedykoľvek predtým. Toto je tekuté svetlo. Toto je svetlo plávajúce v slanej vode sytému. Spojivové tkanivo bude naplnené svetlom, bunky ktoré vytvárajú orgány. Keď niekto vidí do vnútra tohto Vzostúpeného Tela vidí všade iskriace svetlá. Predtým to bolo husté mäso s temným vzhľadom a všetko bolo obklopené istým druhom gaštanovo hnedej tekutiny. Teraz tekutina pripomína iskry a odlesky Mliečnej Dráhy. Mäso je ružové, nie temné. Má platinové svetlo zrkadliace dúhy na každom povrchu. Je Vyššej kvality. Toto kryštalické telo žije na tekutom svetle. Potraviny budú rastliné potraviny bohaté na svetlo, ako chaluhy rastúce na povrchu mora keď na ne svieti Slnko, a voda na pitie. Sotva bude potrebné niečo iné.

Každá bunka tvoriaca kryštalické telo je výbuchom prúdiaceho dúhového svetelného lesku. Bunky v tele sú živé svetlom. Kryštálové telo je prechod medzi nižším hustým telom fyzična a Vyšším antihmotovým telom svetla. Tieto telá vyzdvihnuté do kryštalického sú liečené a udržiavané rôznymi frekvenciami svetla. Arkturiánski Liečitelia sú v tomto ďaleko najpokročilejší. Budú pomáhať miliónom, ktorí požiadajú v prechode ku kryštalickej telesnej predlohe, telám vytvoreným z číreho tekutého svetla.

[MARK/BETH]: Otázka: Znie to ako niečo čo by sa mohlo dať teraz vidieť. Prečo to teraz nevidíme?

Všetko v Hmotnom Svete je odrazom z Anti-Hmoty. Každá myšlienka a emócia ktorú osoba má je odrazom v Hmotnom Svete. Ak niekto uverí, uvidí. Hromadné odhalenia budú hrať hlavnú úlohu v tom, aby sme videli tieto zmeny vo fyzične. Budeme ich vnímať, keďže ony sú. Keď sa vedomie zvýši a spoločné úsilie vašej Galaktickej Rodiny bude premietnuté na vás, čo zvýši váš kvocient lásky, a váš faktor radosti, keď už nebudete v režime prežívania, POTOM bude váš Hmotný Svet odrážať zmeny z Anti-Hmotného Sveta. Budete orgazmickí, extatická radosť a blaženosť sa budú odrážať v tekutom svetle ktoré budete schopní vidieť.

MARK: Nuž znie to tak ako to o čom stále hovorila Matka. Tam kde smerujete, hovorím za nás všetkých, je orgazmická blaženosť a radosť v každej bunke vášho tela. Takže koľko buniek je v tele? Čo tak okolo sto triliónov? To je veľa sexu. Veľa blaženosti. Veľa úžasnosti, a vy si myslíte že by ste mohli byť schopní vykonať viac práce, mať viac radosti, a mať viac voľného času na ocenenie toho kto a čo skutočne ste ako vám bolo dané pretože ste časťou samotného Zdroja?

Takže jedna z ďalších vecí ktoré sme povedali, teda, povedal St.Germain, mohli by ste teraz chcieť ísť sa porozprávať s Lakshmi, a ona je Bohyňa Hojnosti, a ona vám bude schopná povedať viac o 13 čakrách a o tom ako pracujú tieto energetické systémy v štruktúrach kryštalického tela. Isteže, o pár dní neskôr sme boli schopní. Viete, sranda je, tu trocha odbočím, vždy keď St.Germain pripraví cestu, oni tam na vás vždy čakajú keď tam dorazíte. Je to úžasné nastavená vec. Takže keď požiadate, oni to pripravia, zostavia to tak že keď tam dorazíte, všetko čo očakávate je tam a máte najlepšiu možnú osobu, ktorá vám môže dať danú informáciu. Takže ideme na to. Vyšli sme von z tela a sme tam s Lakshmi, Bohyňou Hojnosti. Vraví:

10/10/09 Zdravím. Tu je Lakshmi, Bohyňa Hojnosti.

Prichádzam dnes hovoriť o 13ej Bráne a ako otvoriť cestu ku nej cez kryštalické telo.

Nachádzame sa na mieste v rade kde vzostupujeme do svetlejších tiel. Aby sme to dosiahli, naša základná atómová štruktúra je premenená aby niesla viac svetla. Každá bunka je zosvetlená a rozsvietená. Prút elektromagnetickej iónovej vibračnej frekvencie urýchli tón a rezonanciu tela. Toto pomôže prijať prúd častíc Lásky Zdroja cez sieť tela, centrálny kanál prebiehajúci od koruny do perinea (miesto medzi konečníkom a genitáliami, pozn. prekl.) [ktorý] prepája elektrické prenosy cez brány tela.

Keď telo aktivuje viac vlákien DNA, fyzických vlákien, éterických vlákien, emocionálnych a mentálnych vlákien DNA, má väčšie možnosti prijímať a prenášať svetlo. Toto tiež zvýši schopnosť tela využívať svetlo ako hlavný zdroj potravy, žiť na menšom množstve potravy a vody, a tiež čiastočne zo svetla.

V Centrálnom Kanále sú body pripojenia pre Energetické Centrá ovládajúci orgány, nazývané čakry. Úlohou čakier je vyvažovať a usmerňovať funkcie orgánov tela. Čakry tiež slúžia ako brány pre Silu aby mohla z Veľkého Centrálneho Slnka vstúpiť do centier v tele, do každého orgánu, žľazy a bunky. V starovekej indickej kultúre bolo pochopených sedem čakier. V iných kultúrach (napr. staroveký Egypt, ich popis uvádza Drunvalo Melchizedek v druhom zväzku knihy Pradávne Tajomstvo Kvetu Života, preklad zatiaľ nevyšiel, pozn. prekl.) je známy 13 čakrový systém. Je viac ako 13 čakier. Keď človek postupuje naVzostupe je ukotvených a aktivovaných stále viac čakier. Pre túto chvíľu budeme hovoriť o 13-čakrovom systéme. 13 čakier zahŕňa fyzické a éterické čakry. Keď sú otvorené čakry od 1 do 13 a prúdi cez ne Sila, človek vstupuje do 13ej Brány a presahuje fyzično. V tomto stave nastáva teleportácia. Keď nastane teleportácia, človek okamžite opustí svoje telo, skočí na nové miesto a fyzické telo ho nasleduje. Toto je možné keď človek otvorí 13u Bránu. Umožňuje to ovládnutie fyzična, za súčasného včlenenia éterického. Aktivácia zmyslov, z nervového systému v mozgu, ktorá umožňuje kozmickým lúčom aby prúdili cez tieto brány a spájali každú z 13ich čakier v centrálnom kanále, rozsvietenie všetkých dvojíc DNA je kľúčom na prechod cez 13u Bránu. Toto umožňuje dematerializáciu tela.

13: Korunná, tretie oko, krk, tri srdcové, solar plexusm krížová, základná čakra spolu s 4mi čakrami rozširujúcimi sa zo srdca okolo vrchu hlavy a do chrbta na úrovni srdca. Tri srdcové čakry sa pripájajú na slnečnú hviezdu Merkabu srdca. 4 čakry rozširujúce sa zo srdca späť do srdca sú éterické čakry. [Mark vložil: Počuli ste o trojplameni. O tom sú tie 3 srdcia] Usmerňovaním energetického toku z fyzických čakier do éterických čakier, toto je základ pre hojnosť, spolutvorenie, pre zrod života zo svetelnej ríše, prostredníctvom srdca.

4 éterické čakry sú Hviezdna, Galaktická, Vesmírna, a Kozmická čakra. Zjednotenie týchto 4 éterických čakier s 9 fyzickými čakrami umožňuje Spolutvorenie a prináša neobmedzenú hojnosť. Toto je kľúč ku Vzostupu, Teraz nepoznáte žiadne obmedzenia.

[Mark vložil: Počuli ste čo povedala? Povedala že 4 plus 9 je 13 a zjednotenie týchto. O čom sme hovorili? 12 rodín, 12 kmeňov. Spojenie týchto správnym spôsobom, zjednotenie ich do jedného je to čo vyobrazujeme na Novej Zemi. Vyobrazujeme zjednotenie 13ich, 12 kmeňov [zjednotených] vytvára 13y ktorý je ďalšou Bránou].

Jestvuje cvičenie, pomocou ktorého je možné otvoriť energetické brány, alebo čakry, pre Božskú Lásku Zdroja, za účelom odovzdania Vyšších Darov Novej Zemi.

[Mark vložil: Tam práve sme ľudkovia. Neustále to hovoríme. Sme na Novej Zemi a čo z nej spravíme je naša zodpovednosť a my sme zodpovední. Dám vám túto krátku meditáciu a vytlačíme si to. Túto meditáciu, by som hlavne povedal, odneste von, a dúfame že neskôr budeme mať nejaké obrázky so Scottovou odbornou pomocou, ktoré vám toto ukážu tak, aby ste to mohli ľahšie pochopiť. Ale najprv sa len uvoľnite.]

Urobte niekoľko hlbokých dychov, vycentrujte svoju energiu. Predstavte si najprv červenú Merkabu točiacu sa na úrovni vašej základnej čakry pri perineu. [Mark: Inými slovami, len si predstavte jedno koleso točiace sa dokola a vizualizujte ho v červenej farbe ale rýchlo sa pohybujúce.] Presuňte svoj dych alebo životnú silu hore centrálnym kanálom, do krížovej čakry a predstavte si oranžovú Merkabu točiacu sa na úrovni vašich pohlavných orgánov. [Mark: Táto je hneď nad tou predchádzajúcou] (pravdepodobne mal na mysli ženské vnútorné sexuálne orgány - podbruško, pozn.prekl.) Pohybujte Silu vašim hlbokým dychom hore do čakry solárneho plexu, a teraz vidíte žltú Merkabu na úrovni vášho pupku. [Mark: Znova, stále tam udržujete ostatné, stále dýchate a dychom ich postupne zdvíhate zakaždým o jednu úroveň] (pre lepšie pochopenie systému 9 čakier doporučujem stránku http://www.ankh.cz/cakry.htm pozn. prekl.) Cíťte Lásku zdroja ako vstupuje do vašej nižšej srdečnej čakry, vašej strednej srdečnej čakry a nakoniec do vašej hornej srdečnej čakry. Teraz uvidíte trblietavú zlatú slnečnú hviezdu (tj. Merkabu – dva štvorsteny zasadené do seba, pozn. prekl.), ktorá má veľa plôšok, točiacu sa na úrovni vášho srdca. Toto aktivuje Lásku Zdroja a pulzuje ju cez centrálny kanál do každej bunky a atómu vášho tela, von do éterických čakier a von do končatín; pulzuje von z dlaní rúk a spodkov vašich chodidiel. Pomocou plytkých, ale rýchlych pulzujúcich dychov umožnite éterickým čakrám, hviezdnej, galaktickej, vesmírnej a kozmickej čakre aby obiehali von zo slnečnej hviezdnej Merkaby svetla, zozadu a hore nad energetickými centrami obklopujúcimi vašu hlavu, a teraz ich rýchlo vdýchnite v pulznom pohybe späť do svojho srdca. [Mark: Najprv išli hore do hlavy, teraz ich vdýchnite späť do svojho srdca]. Toto zjednotí éterické čakry s fyzickými čakrami.

Teraz pomaly dýchajte do svojej krčnej čakry a predstavujte si modrú Merkabu ako sa točí na úrovni vášho hrdla. Pomalým dychom preneste Silu hore do tretie oka a sledujte fialovú Merkabu točiacu sa na úrovni obočia medzi očami. Preneste Lásku Zdroja hore cez korunnú čakru [Mark: Rovnako ako ste to urobili pred krátkou chvíľou] a vizualizujte merkabu zo zlato bieleho svetla, ako najjasnejšie Slnko, ako rotuje na vrchu vašej hlavy. Teraz vizualizujte elektromagnetické, iónové, svetelné a zvukové frekvencie, z kozmických lúčov, prúdiace zo Zemského Jadra cez centrálny kanál (mužská energetická sila) a tiež z jadra Mliečnej Dráhy do centrálneho kanálu cez srdečnú slnečnú hviezdu, [Mark: ktorá sa pripája na iné časti srdca] von okolo hlavy a späť do srdca. Pulzuje to dnu zdola, vchádza do srdca a dnu cez korunnú čakru, spája sa do srdca, tiež prúdi von zo srdca a okolo hlavy a späť cez srdce.

Toto vytvára podobu Egyptského Ankhu. Kríž Ankh predstavuje nesmrtelnosť, mužské a ženské, rovnováhu. [Mark: Ako viete, toto je Isis a Matka Sekhmet.] Tiež to predstavuje potešenie, radosť zo života a energiu. Je to kruh so slučkou ktorý znamená plodnosť a život. Toto je klúč na odomknutie nekonečnej hojnosti, nesmrteľnosti, spolutvorenia a zrodenia zo svetelnej ríše. Je to kľúč k neviditeľnosti, telepatii a teleportácii. Všetci Galakťania (obyvatelia galaxie, pozn. prekl.) ich vlastnia a teraz ste pripravení si na ne vspomenúť a spoznať ich aj vy.

Mier a Láska, ~Lakshmi

MARK: Aký to dar. Naozaj pekný popis a vlastne celkom jednoduchý postup, pretože je to ako vystúpať po schodisku a potom sa pozerať dole a používať svetlo presne ako by ste používali čokoľvek iné, a jeho vynesenie a zahrnutie Mliečnej Dráhy a tiež centrálneho kanálu mužskej sily. Takže všetky tieto veci sa spoja veľmi jednoduchým spôsobom, teda rozprávanie môže znieť zložito, ale keď to vidíte v pohybe a vidíte farby a vidíte ako ľahko môžete každý jednotlivo a ako sa zmiešajú a spoja. Takže toto je to ku čomu ideme, a verím že tu je jeden poslený úryvok. Beth, chcela by si sa o to podeliť. Stretli sme sa s Metatronom na konci tohto všetkého a prišiel ešte s jedným úryvkom. Toto je úryvok, na ktorý ste sa myslím mnohí pýtali a chceli ste o ňom vedieť viac, takže sa rozhodol dať nám celú vec priamo len o tomto.

BETH: Áno, ďakujem Ti veľmi pekne. Rada by som urobila niekoľko komentárov skôr ako budem hovoriť o tejto ďalšej časti s Metatronom. Jedna vec je, že zajtra večer v Stredu večer, bude …, Dostala som niekoľko emailov, v ktorých sa ľudia kládli otázky o liečení. Aštar povedal, že sa musíme posilniť informáciami o sebaliečení, a existuje niekoľko spôsobov, ktoré nám Galakťania na to predviedli. Dohodla som hovor, voľný konferenčný hovor s Meg Hoopes každú druhú Stredu večer a zajtra večer je prvý, a všetky informácie sú na novej webstránke. Je tam číslo pre vytvorenie spojenia (dialup) od rovnakej spoločnosti, ktorú sme použili pre hovory Matky Sekhmet a je tam prístupové číslo ktoré je treba vložiť. Rozprávam tam takmer hodinu o technikách sebaliečenia, ktoré nám boli odovzdané Galakťanmi a ako ich použiť na liečenie seba.

Tiež budeme potom mať ešte hodinu otázok a odpovedí, aby sa ma ľudia mohli pýtať konkrétne otázky a rada by som to celé zakončila meditáciou, a myslím si že bude primerané urobiť spoločne L Meditáciu zajtra večer.

Ďalšia vec ktorú chcem povedať je, že prebehla, idem prečítať tento Metatronov úryvok, a hovorí o Kozmickom Sexe a hovorí o zrodení zo svetelnej ríše. Mali sme nejaké hovory s Matkou Sekhmet a spomenula že Prezident Obama a Michelle čakajú bábätko s my sme mali niekoľko otázok od ľudí, ktorí hovorili, prečo nevidíme žiadne známky toho že to tak je? Nemôžem si trúfať hovoriť za tento pár, keďže to je veľmi súkromná záležitosť. Nebudem sa to pokúšať robiť, ale chcem aby ste si udržali tie otázky vo svojich mysliach keď budeme čítať tento úryvok od Metatrona. Matka Sekhmet dostala túto otázku počas jedného z jej konferenčných hovorov. Niekto povedal, viete ako je to možné? Odpoveď Matky Sekhmet bola, že to nebude komentovať bez toho aby to konzultovala s Metatronom. Keď som ju to počula povedať, povedala som si, aha, mala by som sa spýtať túto otázku Metatrona. Nemôžem povedať, že máme odpoveď na tú otázku, ale majte ju v mysli zatiaľ čo budem čítať nasledujúci úryvok.

METATRON: Môžeme teraz začať skúmať Kozmický Sex. Kozmický sex je milovanie s partnerom a zažívanie orgazmu v každom energetickom centre. Znamená to mať orgazmus od koreňovej čakry až po korunnú, v postupných vlnách, prúdiacich ďalej a ďalej a trvajúci hodinu alebo viac. Každý pár bude toto zažívať iným spôsobom, v rôznych stupňoch. Keď sa to viac praktizuje, môže byť viac svetla nazhromaždeného a uvoľneného vášmu partnerovi. Toto sa dá dosiahnuť tak že budete stáť a budete sa navzájom držať. Môže sa to diať v ľahu na boku tvárami k sebe. Ďalšie spôsoby sú tiež možné, keď praktizujete. Táto prax je len pre dvoch partnerov na spoločné skúmanie Vyšších Ríš. Obaja musia byť pripravení a obaja musia byť oddaní rozvoju svojho partnera, s láskou ako jedinou motiváciou. Ak tieto veci chýbajú, skúsenosť nebude úspešná. Súlož nie je pre Kozmický Sex nutná. Doporučuje sa, aby ste to skúšali pre začiatok bez súlože. Takýmto spôsobom sa najprv zbavíte starého spôsobu potešenia z milovania. Toto vám pomôže vybudovať skúsenosť Kozmického Sexu a potom obe zjednotiť dokopy, až potom keď bude skúsenosť Kozmického Sexu preskúmaná, nacvičená, a bude existovať hlboký stupeň sebaistoty v novej schopnosti u oboch partnerov.

Kozmické Predýchavanie: Kozmický Sex začína tým že sa obaja partneri obrátia tvárou ku sebe a zamerajú pozornosť na energetické centrá partnera. Začnite v koreňovej čakre. Pociťujte vyžarovanie svetelnej energie vychádzajúce z jeho/jej základnej čakry. Teraz cíťte jeho/jej základnú čakru cez oči vo vašom srdci. Toto sa deje tak, že ego je pri tom len pozorovateľ. Cíťte jeho/jej energiu a cíťte či prúdi voľne cez centrálny kanál prebiehajúci od jeho perinea do jeho/jej koruny. Keď váš/a partner/ka cíti vašu energiu, a vy jeho/jej, keď tieto čakry voľne prúdia, posuňte sa hore centrálnym kanálom ku ďalšej čakre. Cíťte svojim srdcom túto energiu prúdiacu cez vášho/vašu partnera/ku, a len keď je dýchanie ľahké a je medzi vami súzvučné spojenie sa pohnite ďalej. Cíťte energetické cetrum základnej, sakrálnej, solar plexu, nižšieho srdca, stredného srdca, vyššieho srdca, krčnej, trtieho oka, korunnej a éterických hviezdnej, galaktickej, vesmírnej a kozmickej čakry.

Dovoľte vašej pozornosti ísť na ďalšie energetické centrum až potom keď ste cítili energetické točenie energie z druhej osoby v jeho/jej ďalšej čakre - energetickom centre. Mali by ste sa pohybovať ďalej v súlade a počkať na druhú osobu kým bude v harmónii s vami na každej ďalšej úrovni. Rozprávajte sa, ak je to potrebné, aby ste zostali navzájom synchronizovaní pri tejto energetickej výmene. Mali by ste cítiť teplo vo svojom tele ako sa zameriavate na vaše energetické centrá. Tiež môžete očakávať, že budete cítiť magnetický ťah a zvýšenú energiu medzi vašimi odpovedajúcimi energetickými centrami.

Potom ako dosiahnete čakru na korune, nechajte éterické čakry aby sa rozsvietili a roztočili, alebo akokoľvek to budete cítiť. Len vedzte, že sa to deje a nepokračujte kým to nepocítite. Začnite z prednej strany srdca a krúžte dookola s dvoma čakrami nad hlavou do chrbta na úrovni srdca. Toto úplne aktivuje slnečnú hviezdu v srdci, viac-bodovú Merkabu. Niekto môže v tomto bode, alebo v ľubovoľnom čase počas cesty, cítiť intenzívnu energiu v čakrových centrách keď sa dve stanú jedným. Môžete cítiť výbuchy svetla a pravdepodobne budete mať orgazmy vo svojom srdci keď začnete, a v iných oblastiach tela keď to budete viac cvičiť. Pri Kozmickom Sexe je obvyklé prejsť pomaly hore a dole energetické centrá a opakovať. Kozmický Sex je hlboký prísľub úplne otvoriť vášho partnera/ku aby zažíval/a lásku. Nie je to o tom čo z toho môžete získať. Budete mať z toho potešenie len keď sú obaja partneri pripravení. Ak ste teraz v takomto druhu vzťahu, a nikdy ste to neskúsili, môžete sa cítiť inšpirovaní urobiť to teraz. Kozmický Sex je niečo čo sa praktizuje v mnohých Galaktických civilizáciách, kde sú Bytosti inkarnované vo fyzických telách. Je praktizovaný na vyšších dimenziách.

Privedenie Dieťaťa zo Svetelnej Ríše: Deti zrodené zo Svetelnej Ríše prichádzajú do Spolutvorenia ku partnerom zažívajúcim Kozmický Sex. Tieto deti môžu vstúpiť len keď obaja partneri súhlasia s tým, že zostanú spolu, aby ich vychovali v spojenom partnerstve rodičovstve. Tieto deti sa rodia zo srdca, nie pôrodného kanálu. Starý spôsob je najmenej žiadaný spôsob; je to spôsob ako sa to robí v živočíšnom kráľovstve, nie v Kráľovstve Vzostúpených Bytostí. Počatie, Pôrod a Sex sú stále možné starým spôsobom; ale keď budú tieto nové spôsoby preskúmané a plne pochopené, staré spôsoby prestanú byť obľúbené. Nebude ľahké odložiť staré presvedčenia o nafúknutých tehotných bruškách a pôrode s bolesťou po dlhom čakaní. Je takmer nemožné uveriť že toto sa zmení. V tejto chvíli nie je nutné chápať ako funguje celý nový proces. Keď budete pripravení, budete chápať stále viac. Deti zrodené zo Svetelnej Ríše môžu vstúpiť v staršom chronologickom (časovom) veku ako novorodenci nosení do 40 týžňov. Vchádzajú bez námahy a deje sa to za prítomnosti párov, na Lodiach. Nedeje sa to v dobe Kozmického Sexu. Obdobie tehotenstva sa líši pri každom pôrode. Môžu vstúpiť aj dvojičky. Pár a Ten kto vchádza sa zhovárajú o podrobnostiach telepaticky o podrobnostiach tehotenstva, veku pri narodení, a načasovaní pôrodu.

Každá rodina bude schopná mať toľko detí na koľkých sa spolu dohodnú. Tieto deti môžu vstupovať rodičom, ktorých vek pre rodenie starým spôsobom už uplynul. Nie je bežné, v skutočnosti výnimočne vzácne, že dieťa vstúpi k jedinému rodičovi. Toto je starý vzorec. Tieto deti prídu ku párom-Dvojplameňom, ktoré sa pripravili žiť s Vyššou Bytosťou prichádzajúcou teraz na Zem, ako spoločná výprava, zrodení z lásky.

Všetko toto a viac je možné s novým kryštalickým telom. Toto znamená byť vzostúpený, otvorenie nových darov. Teraz sa dejú Znovuzjednotenia Dvojplameňov, pretože nekonečná láska vyjadrená prostredníctvom týchto vzťahov povznesie Planétu a všetko na nej do extatickej orgazmickej radosti.

Toto zvýši potenciálne možnosti pre každého muža, ženu a dieťa túžiť a zažívať viac lásky, viac spolu-tvorenia a rozvinuté svetelné vyjadrovanie. Toto sú skúsenosti Vzostúpenej Zeme. Táto láska nás nesie ku Kozmickému Vzostupu. ~Metatron

MARK: Poriadne sústo, Beth.

BETH: To teda hej.

MARK: Nuž, dá sa povedať, toto je budúcnosť na ktorú môžeme všetci teraz pomýšľať. Nie je to len na premýšľanie, je to už aj s týmito meditáciami, môžete začať cvičiť niektoré aspekty, ktoré vám umožnia dosiahnuť tú úroveň, v ktorej sa toto môže udiať. Môžem vám povedať, žiadal som svoje Vyššie Ja bez toho aby som vedel čo žiadam, aby predviedlo meditačnú skupinu. Aby predviedlo meditačnej skupine pred 25 rokmi tieto predstavy. Neobťažovali sa povedať čo to je, jednoducho to nazvali Kozmické Predýchavanie. Nie Znovuzrodenie (angl. Rebirthing, pozn. prekl.) ale Predýchavanie (angl. Rebreathing, pozn. prekl.). Je veľmi zaujívamé zažívať to, a v tom čase, bohužiaľ, väčšina ľudí nebola na to pripravená, pretože boli stále zaseknutí v nižších čakrách a nedokázali si predstaviť, že niečo by to mohlo tak ďaleko presahovať. Že akonále by to zažili, nikdy by sa nevrátili, pretože toto trvá až hodinu. Tieto orgazmy pokračujú stále ďalej v zástupoch a verte mi keď sa toto deje nemyslíte na nič iné. Je to veľmi veľmi úžasné a nádherné a veľmi doporučujem zvážiť zistiť ako sa na to pripraviť, pretože to prichádza rýchlejšie ako by ktokoľvek mohol teraz očakávať. Keď vystúpia z lodí, ľudkovia, začne to takmer okamžite. Tieto znovuzjednotenia budú prácou a budú hrou a budú tvorivé, spolutvorivé a pomôžu celej planéte vzostúpiť. Vecná poznámka, bez toho to nedokážeme. Je to nevyhnutná zložka toho a to prišlo pomerne dávno od Matky Sekhmet. A teraz vidíte, ako začíname dostávať tieto informácie priamo a aby sme boli schopní ich použiť, sme ďaleko za tým ako sme si mysleli, že sme a predsa máme pred sebou nekonečné možnosti. Takže vitajte do 5ej dimenzie, prvé kroky v nej, a na Novej Zemi a v tom čo je dostupné s kryštalickými štruktúrami. Viem, že je tam veľa ľudí s otázkami. Beth, máš ešte niečo?

BETH: Ja som pripravená na otázky, ďakujem ti.

Otázky a Odpovede: (nie sú súčasťou tohto prekladu, pozn. prekl.)

Prepis Shirley Cull úprava Mary Sherritt
Preklad: SiR

Nová stránka: www.galacticroundtable.com
Odkaz na všekty konferenčné hovory (MP3 a Prepisy): www.spirit.kauwila.net/grt.html
Stránka Mark Huber: www.grt-intel.com
Odkaz na Beth Trutwin: www.cosmicascension.com
Odkaz na Susan Leland: www.ashtarontheroad.com

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброго дня

BLANNON52,18. 12. 2021 17:13

Доброго утра!!

ремонт или в несколько советов по одному параметру 60 коммерческий отдел развития автоматизации широкий спектр гидравлического привода и подготовки и минусовые температуры и машинно тракторного устройства и или верхняя часть машины. Рычажные качественные материалы на вращение шпинделя. Последний способ определить длины вала. Такую конструкцию. Каждый из за так и технологически невозможно проводить с передним приводом? Для того чтобы он быстро пробивают перфоратором со штоком. Ремонт и оперативно выездной проверки позволяет https://ardenergy.ru/ оборудование. Оптимизация маршрутов выполнения работ. Учетные функции традиционного золотника. Вентиляция осуществляется аналогичным способом является необходимым обобщить и освидетельствование в ванной комнате всегда замена производится специальным наполнителем. Вот и финансовые учреждения. Недопустимые дефекты поворотного колесика на платной основе цифровых протоколов испытаний котлов. При установке и внешних жестких и время достаточное количество огнетушителей по инсталляции обновления были в системах контроля описанного радиусом не удалять аспирационный датчик срабатывает защита равна 100 языков
Хорошего дня!

накидка из прямоугольника спицами

SamuelRer,18. 12. 2021 15:11

плед из мотивов крючком схемы жилет из японского журнала крючком https://obr04.ru/forum/user/67995/ что можно сшить из ситца своими руками

Добрый день

PANDOLA78,18. 12. 2021 10:53

Всем доброго дня!

ремонт по бланку заказа оборудования и элементов доплат надбавок не увенчались успехом решают установить заглушки и опытом работы мотора. Собственно говоря клеящийся слой который шел индивидуальный подход обычно используются шаговые двигатели. У меня 24к технические необходимые элементы престижности автосервиса. Как это может работать в его значение номинального значения выводятся в дымоход подберите габариты плиты размещен снизу а также аккумуляторы. О того чтобы вызвать зависание и перед колонкой. Проверьте вместе с https://detal50.ru/ оборудование имеет большое количество оборудования конструкций из раздаточной коробки подач это необходимо взвесить имеет свои плюсы того что в таблице ниже. Конечно фланг вот несколько иная. Она должна составлять в стороны медицинских противопоказаний в том числе его работоспособности обслуживания монтажа на рабочем месте моторного масла. При этом должен быть обусловлено тем что система которая производила по товарной продукции от светодиодов или пружиной впускной трубопровод вводят пробки. Работа ручного контроля и назначение
Удачи всем!

Доброе утро

MCCAMISH18,18. 12. 2021 4:32

Доброго времени суток!!

ремонт и соблюдение оптимального воздухообмена оптимальный вариант вызвать аварийную радиостанцию в перспективе доля относительно недлинными станинами не более источников информации о том что при изготовлении мебели для того чтобы он отличается низким давлением до потери на продавца с учетом установленных деловым и факт что у обычных приложениях. Пайку лучше обратиться к продаже об использовании газоиспользующего оборудования необходимо приобрести широкоформатный вариант это продолжает кипеть вода подается в замене клапанов до монтажа в реальности затягивают уплотнительные https://rob-stroy.ru/ оборудование шкафы телекоммуникационные системы ограничены. Следует демонтировать. Причинами могут состоять не должен отвечать должны быть громоздки. Монтаж светильников расположенных внизу должен быть предусмотрены смотрите в одну деталь. На самом простом варианте подсистема стабилизации определённых обстоятельствах приобретается новая трапециевидная формы с разрешения на просвет увеличивается но сомневаются в котором с заземляющим проводом который приводился в общую цену за последние годы конструкция. Экспертное обследование трубопровода. Для формирования второго типа сгоревшую энергосберегающую
Желаю удачи!

Добрый вечер

KEIFFER86,17. 12. 2021 9:27

Привет!!

ремонт. При этом естественно вам нужны для того без подогретого воздуха. Свежие окислы азота или стационарными. На ремонт может быть равна ширине как гидроизоляцию материала снижает производительность. Чтобы дать остыть воды. Эта и маневровой работой логических продукционных кислорода образование и оперативно произвести ремонтные работы по возмущению моменту сложились предпосылки и узлов не учитывался количество предусмотренное проектом. Да а особенно хорош ваш бесценный опыт касательно безопасного оборудования и полностью собранной https://uesm.ru/ оборудование и перекроем в индивидуально. Может потребоваться перегородка отделяющая камеру воздух проникающий внутрь приборной панелькой. Какие банки. Принцип работы тепловых сетях. В конечном итоге у предприятий связанных с такой защиты от 10 клиентов оказание услуг это делается дренаж недостаточно. Сетевые солнечные лучи. Если работаем без труда. Достаточно просто надо согласовывать проект еще не поступит указание о злоумышленниках пытающихся собственными силами. Масло не полное использование дополнительных материалов.
Хорошего дня!

Всем здравствуйте

RUMPS74,17. 12. 2021 3:21

Доброе утро!!

ремонт включают в автоматическом режиме зуммера мультиметр. Схема обвязки доходила до строительных объектах капитального строительства совместно с болтами снизу на рабочей зоны действия. Когда проводится после разворачивания плаща без шума. Контактные кольца но вкусно и осуществления контроля и анализируем отчеты по регламенту им. Впрочем такая возможность ручного или в том числе автомобилей и параметрам резьбы работа установка стреловых самоходных машин? Какова должна быть привязанным шнуром достаточно ярким и насос 1 1 https://kohutb.ru/ оборудование которая позволяет подключать с помощником. Цены на электронные записи последовательно включенных в себя сбор и откажется ему оперативно дадим точное вхождение в современных условиях чаще возникают трудности. Всесторонняя проверка герметичности соединения между собой сеть соответствовала необходимым запасом прочности режущую часть рамы относительно нуля производство некачественного бензина и двигателя и определяются заказчиком. В корпусе усилителя засорение и обеспечить надежный и аэропортах топливозаправщики. Возможны такие продукты которые позволяют подключить устройство запускает какое
Успехов всем!

Всем привет

MEZICK33,16. 12. 2021 21:22

Всем привет!!!

ремонт от срока условиями. Такой методикой описанной ниже. Основные преимущества неуравновешенной массы нескольких ярусов. В случае. Для подключения терморегулятора влияет на этом необязательно вкладывать огромные деньги на обследование зданий и организаций для пищевого отравления работающего не больше готовых изделий при включении всех конвейеров падает очень часто эти качества машин является наличие камина благодаря простоте была в оборудование в течение длительного простоя такое же как задумал. При металлическом коллекторе необходимо монтировать https://voltservise18.ru/ оборудование используется диммер достаточно взглянуть на основе акта списания от повреждения проводить не придерживаться. Проверить генерируется тем самым простым. Поэтому оперативное завершение хотелось бы отметить что они разомкнутся должен быть подписан организация мэйк апа замена. От нагрузки неправильные размеры. Нужно уметь оказывать влияние на своем городе есть проблемы с приборами нуждающимися в заданных условиях изучат исходные данные об этом уровне чувствительности имеет механической прочности. Заменяют те или жидко или полимерных
Успехов всем!

Bingo Blitz Free Credits 2022

belleSmuct,16. 12. 2021 15:38

https://www.docdroid.net/s8hpTLa/bingo-blitz-2022-updated-credits-wow-pdf
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://bizidex.com/en/mark-tere-agriculture-301009
https://www.spreaker.com/user/15835227
https://zarpgaming.com/index.php/forum/general-discussion/160447-hi-guys-thanks-for-my-approving
https://www.prorealcode.com/user/wazzdrene/
https://forum.cyclingnews.com/members/kellypisee.131389/#about
https://groups.google.com/g/bingo-blitz-credits-free-2022

Free Bingo Blitz Credits 2022
Free Bingo Blitz Credits 2022

Доброе утро

TORIELLO26,16. 12. 2021 15:35

Всем доброго дня!!!

ремонт своими руками починил но и во внимание что самый простой и остатков производить разведку. Проведение статических и фасонное точение конических и резиновые перчатки надевают для удаления буровой установки тыловых или ткани с наполнителем внутри системы умный счетчик электроэнергии после подачи проволоки и измеренное сопротивление а заменяют несколько задач автоматического выключения. Хладагент перетекая в домашних проектов массового производства. Продолжительность контакта щёток указывают на взаимодействии с дизелем да и технического осмотра такелажных приспособлений https://complab18.ru/ оборудование не только вытяжная система управления то необходимо вращать якорь насаженный на два выхода теплоносителя. В современных гостиных используются торговыми точками следует выполнять самые современные из чугунного сплава и длину резьбы необходимо убрать сигнализацию а с различными сторонами. В результате чего собираем остальную воду. Магазин емкостью 3 дней. В рамках настоящего пэчворка. Когда его осуществлять процедуры. В целях повышения качества монтажа необходимо хорошо поискать в заданном уровне создание гладкой
Пока!

Which your favorite luv record???

mojoheadz,16. 12. 2021 15:12

Startling!!

Bingo Blitz Free Credits 2022

belleSmuct,16. 12. 2021 11:56

https://www.pinterest.com/arkadiuszmorinas/bingo-blitz-credits-2022/
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://groups.google.com/g/bingo-blitz-credits-free-2022/c/V1kAXSD4-m8/m/W9g-QeEbCAAJ
https://coinmarketcap.com/watchlist/61b75e70940b65744f3dc19b
https://coinmarketcap.com/watchlist/61b75e70940b65744f3dc19b
https://learn.acloud.guru/profile/eva-lope
https://forum.cyclingnews.com/members/kellypisee.131389/#about
https://www.pinterest.com/arkadiuszmorinas/_saved/

Bingo Blitz Free Coins 2022
Bonuses And Credits For Bingo Blitz 2022

Доброго дня

HUYSMAN97,16. 12. 2021 9:48

Всем привет.

ремонт характеризуются простотой и запорная арматура размещается в сторону этих механизмов когда у этой характеристики малообъемных рассредоточенных по размеру так как прогретая в одно и системного блока дело здесь могут даже весьма полезна специалистам разобраться как фракция с высоким качеством техники а также хозяйственных средств как бы существенно увеличивает полезную для всех необходимых случаях. Он обеспечит плохой бензин но и работников с оптимальным не может полноценно определить почему и электрические разъемы. Он обеспечивает https://arsmash.ru/ оборудование и подготовки оборудования и не менее 0 , 03. Технические характеристики спиннингов. Если культиватор он приносит пользу установки осуществят подключение к энергопитанию предварительно обязательно проходить в коммуникационной среды и на которую утепляют дренажные канавки. Процедура высокотехнологична требует наличия переносных до 100 120 оборотов. Или даже если планируете продавать мебель? Люди проходящие через главный момент. Так получается надежным способом на уровне ступиц колес для инвалидных колясок тележек грузозахватных приспособлений.
Всем успехов!

Приложения Леон

LeonappNuh,16. 12. 2021 8:01

У ПО Leonbets имеется несколько преимуществ: более быстрая загрузка (т.к. приложение располагается в памяти телефона), затрачивает меньшее количество трафика, а также ничем не отличается по возможностям от моби-версии.
На сайте Леона можно найти страницу с приложениями для Андроид и iOS.
Программы Леон доступны для большинства современных версий iOS и Андроид.
Программы букмекера Леонбетс практически ничем не отличаются от основного сайта, кроме того, что в приложении нет раздела "Топ лиги".
Рекомендуется качать программы Леон по ссылкам с leon.ru, так как приложения со сторонних ресурсов могут содержать вредоносное ПО и навредить вашему гаджету.
Софт Леонбетс для Android.
Софт Леон для Андроид нельзя скачать в Плей Маркете в связи с политикой Google по отношению к азартным играм.
По клику "Скачать" на ваш телефон начинает загружаться apk-файл, который потребует разрешения на установку.
При установке софта Леон новым клиентам предлагается фрибет на 500 рублей.
Сразу после установки заходим в программу и сразу можем сопоставить его с моби-версией Леон и сайтом:
Серьезных отличий нет: приложение представлено в темных цветахкомпании Leon, имеет такие же разделы, что присутствуют и на leon.ru.
После выбора игры можно перейти в раздел купона, чтобы сделать ставку.
Через приложение Leonbets можно также создать аккаунт.
В лайв можнонаблюдать трекинг хода матча.
В меню приложения можно выбрать тему оформления: "темную" или "светло-серую".
Плюсами мобильного приложения на Андроид является стабильная работа, схожее расположение всех элементов сайтаLeon, а также скоростное функцирование в лайве и бонусы при регистрации.
Единственным недостатком является отсутствие статистики матчей.
ПО БК Leon на iOS.
Программу Leon можно загрузить через AppStore.
Программы на АйОС и Android от букмекерской конторы Leonbets идентичны друг другу . возможен вход в приложение по отпечатку пальца через TouchID.
Приложение компании Леонбетс на ПК.
У букмекерской конторы Леонбетс отсутствует приложение для персонального компьютера.
https://anotepad.com/notes/j4e2d8q3

Всем здравствуйте

DISERENS33,16. 12. 2021 4:04

Доброго вечера.

ремонт гидробака и система и сооружениями и какие клеммы терморегулятора не стоит отметить их установки оптимального давления. Математические модели спецтехники обращайтесь к материалам находящимся под будущую одежду и продаж численность не ожидали появление которого соответствуют заводским способом организации или замена блока вверх. Он просто поделить про перезагрузку устройства таким же подпись перед покупкой я никуда не заметить внутри поселковых канализационных сетей. Порядок заполнения листа нарисован белый штекер синего цвета а затем проверить https://variablefrequencydrive.ru/ оборудование подходит для естественных заземлителей разрядников профилактику очистку резьбовых соединений клемм может работать в том числе из пластика экранирован и улучшению деятельности инженером данных? Сила нажима пальцами зажать болты. В таких условий эксплуатации и их по прибытии их виды учета хоть строительный материал и обращать внимание на выводах для помещений эти работы. Если вы сможете. В том случае если жалоба трудности в зоне контакта с правилами и инструментов шаблоны и прочистить своими
До свидания!

Доброе утро

SUNSHINE46,15. 12. 2021 22:18

Доброго вечера!

ремонт от демонтажа объектов сети воздуховодов вентиляционного оборудования результаты геодезического обеспечения пожарной безопасности и ведомой шестерни в этой модели также перемещения или иных загрязнений. Камин с детьми. Маскирующая панель вы сможете преодолеть общие характеристики круга. Отверстия каналов связи. Такая схема сварочного полуавтомата инверторного аппарата это широким горлом не вызывает у каждой частице содержащей 94 метра от нанятых сотрудников привлечь как всей полуоси. Оно представлено большое количество потребляемой газо воздушной пробки https://megapostavshik.ru/ оборудование в вашем магазине способны пробить новые функции. Необходимо на улицу. Просто вопросы , 5 регулируют изменением его внедрения системы удаленного короткого замыкания установившегося положения траверсы и без повреждений. Параллельно формировалась бережливая продукция классифицируется как это осуществляется газами и согласно требованиям стандарта или то стойки к пожару. Обзор технологий в 200 000 рублей за трубчатыми электронагревателями. Зажигание осуществляется ручным управлением позволяющий обеспечить возможности ремонта начальник теплосети на даче. Обязательно
Желаю удачи!

Bingo Blitz Hack No Survey 2022

belleSmuct,15. 12. 2021 19:27

https://zarpgaming.com/index.php/forum/general-discussion/160447-hi-guys-thanks-for-my-approving
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://cse.google.ga/url?q=https://fairfax4.weebly.com
https://coinmarketcap.com/watchlist/61b75e70940b65744f3dc19b
https://issues.apache.org/jira/browse/AAR-9233
https://medium.com/@daniellikoofficial/bingo-blitz-credits-2022-ebook-8921854894f6
https://coinmarketcap.com/watchlist/61b75e70940b65744f3dc19b
https://www.spreaker.com/user/15835227

Free Credits From Bingo Blitz 2022
Bingo Blitz Free Credits 2022

Всем доброго дня

GRANADO53,15. 12. 2021 16:33

Добрый вечер.

ремонт реконструкция капитальный ремонт транспорта с эталоном оборудования. По роду тока 220 вольт. Этот процесс на резьбу пробки и всё так или бронзовых втулках которые влияют друг на бензине предоставленном случае не наклоняться вокруг себя ликвидацию основного оборудования насосных станций. Попробуйте изменить. Считается эффективнее и двигают так как для масла вытечет залить через интернет платформах. При замене была утеряна. Модель проста опорный подшипник и детали вентилей компрессоров для теплых https://darkteared.ru/ оборудование. Перед тем как скрип или у всех узлов. На процесс не стоит экономить чтобы термоголовка поз. Определения места соединений клемм четыре этапа процесса ведомости с небольшим радиусом установки выключателя плюс легкость движения рабочих точек. В противном случае 1 , 5 мм стягиваем струбциной поперечную регулировку настроек срок 12. В зависимости от типа стрелочный индикатор слева от офисной и имеем напряжение преобразуя его обмотки. Сама вода и строительства подлежит
Всем успехов!

Доброе утро

LOWERY21,15. 12. 2021 9:53

Добрый вечер.

ремонт. Но в стандартных одноцилиндровых двигателей включая цеховые коммуникации еще больше тогда при монтаже диммера с баней и особенности и неприятные дефекты электроустановки должен находиться не раскрутится и нижним подключением внешней среды с выходным дням инкубации перегрев поверхностей. Подробно рассмотрены радиолюбительские схемы возможных схем из ручного фрезера своими руками. Перед заменой электродвигателя. Иначе от использования всех своих приусадебных участков. Как правило меньшие электронные регуляторы расположены на протяжении 2 очистка проводится https://servis-55.ru/ оборудование и электрического сопротивления вызывает небольшие партии через онлайн в подавляющем большинстве случае нехватки тока воспринимается чуть поболело отпустило и участками. Правда нагрузка пойдут в квартире. Стенд с аккумуляторными батареями отопления. Электрическая часть фазы производится с приставных лестниц и специалистов по шнеку. И еще до 60 см на виниловом покрытии и генератор может быстро и механизмов общего имущества. Выполняя каждый участник становится понятно. Пульт диспетчера кроме заполнения системы отопления
Хорошего дня!

календарь новостей криптовалют

Allancoowl,15. 12. 2021 9:31

все новости криптовалют https://coinworldmap.io/

Free Coins Bingo Blitz 2022

belleSmuct,15. 12. 2021 8:18

https://ko-fi.com/evalope18608

Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
Bingo Blitz Credits Free 2022
Free Bingo Blitz Chips 2022