Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryštalické telo, 13 čakier, Kozmický Sex

30. 10. 2009

Pán Arkturus o Kryštalickom Tele

Pozdravujem vás. Toto je Pán Arkturus.

PÁN ARKTURUS: Začneme s popisom Kryštalického Tela.

Začnime na korune na vrchole hlavy. Otvára sa tam brána, ktorou vchádza tekuté svetlo do vášho holografického systému. Iné meno pre toto svetlo je Sila. Je to spojená vibrácia, svetla a Lásky Zdroja. Láska Zdroja je základ Života vo Všetkom Čo Je. Je to „Božská Iskra“, ktorá je v každej živej veci. Je v mineráloch, rastlinách, zvieratách a ľuďoch; je v každej atómovej a subatómovej častici. Má inteligenciu. Má Slobodnú Vôľu. Sila - častice Lásky Zdroja - sú nesené elektromagnetickým žiarením svetla a vibračnou frekvenciou viditeľnou ako vlnové dĺžky. Toto elektromagnetické svetlo sú Kozmické Lúče. Kozmické Lúče sú vyžarované z Božského Zdroja Všetkého Čo Je, cez Centrálne Slnko dolu cez vesmír a do brány v korune na vrchu hlavy. Toto prináša farby a zvukové vibrácie, zapúzdrené v časticiach Lásky Zdroja, ktoré prenikajú elektromagnetické obvody na vrchu hlavy.

Sila sa pohybuje cez tieto obvody špirálovitým spôsobom, pričom prebúdza častice Lásky Zdroja v strediskách mozgu. Ďalšie brána na ceste prieniku Kozmických Lúčov do tela sú šišinka mozgová, žľaza hypothalamus, hippocampus a hypofýza. Toto sú jednoducho elektromagnetické cestičky, ktoré vedú Silu do energetických brán smerujúcich z vrchu tela na jeho spodok. Keď Kozmické Lúče vstúpia do tela, sú prenesené do energetických prevodníkov pozdĺž elektrickej siete systému meridiánov nachádzajúcej sa v tele. Tieto sú prevedené do nádí, menšej elektromagnetickej cesty, v ktorej obiehajú Kozmické Lúče cez energetický systém riadiaci každý orgán.

Potom ako Kozmické Lúče vstúpia do brány v korune preniknú cez elektromagnetické prevodníky v mozgu (šišinka mozgová, žľaza hypothalamus, hippocampus a hypofýza). Toto pripája Lúče na 24 Starešinov obklopujúcich Trón Milosti, tiež známych ako 12 párov lebečných nervov. Toto privedie Kozmické Lúče do všetkých zmyslov zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu. Tieto zmysly je možné zažívať v 3ej, 5ej, 7ej, 9ej, 12ej a 13ej Dimenzii, na všetkých súčasne. Zmysly je možné zažívať na Vnútorných Rovinách, interdimenzionálne a na Vonkajších Rovinách, multidimenzionálne, súčasne a synchrónne. 12 párov lebečných nervov predstavuje 12 mužských a 12 ženských elektromagnetických ionických výmenníkov, ktoré spájajú dokopy pulzujúce častice lásky v každom zmysle tela. Potom ako cez ne prechádza Láska Zdroja sa spárujú, pulzujúc von a vzniká pozitrónová energia. Antihmotová Láska Zdroja je rozdelené na častice svetla a vibrácie, ktoré pulzujú von do všetkých ostatných jemných tiel. Toto sa pridá ku Svetlu Zdroja vliatemu cez zmysly do Elektrického tela.

MARK/BETH: Aký to má vplyv na existujúce fyzické štruktúry? Vplýva to na existujúce telo až kým sa stane plne kryštalickým? Kam vchádza kozmické svetlo z multidimenzionálnej kozmickej šišinky a hypofýzy?

PÁN ARKTURUS: Každé jednotlivé telo je teraz v stave evolučnej zmeny. Niektorí pokročili ďalej než iný, a keď nastane vzostup, nové systémy tela budú postupne zavádzané podľa toho ako je jednotlivec pripravený. Staré fyzické telo v 3D využívalo dve vlákna DNA obsahujúce genetické kódy pre rozmnožovanie potomka s dvoma vláknami DNA. Ako sme sa vyvíjali, bola znova aktivovaná spiaca DNA, a teraz je 12 vlákien DNA uchovávajúcich genetické kódy fyzického tela. Teraz keď máme 100% kryštalické telá, sú aktivované spiace éterické vlákna DNA. Je (aktivovaných, pozn. prekl.) 12 fyzických vlákien DNA a 10 éterických vlákien DNA.

Fyzické rozmnožovanie sa deje prostredníctvom replikácie (kopírovania), Éterické rozmnožovanie sa deje cez tvorenie antihmotového svetla. Takto je 5D glaktický človek pozitrónový a éterický. Teraz keď sú dostupné fyzická a éterická DNA, umožňuje to kryštalickému telu udržiavať viac svetla. Teraz nepodsupujeme len bunkové delenie, ale tiež prenos antihmotového svetla. Tieto v spolupráci vytvárajú nové štruktúry tela. Tieto nové telesné štruktúry sú základom pre elektromagnetickú výmenu iónov v kryštalickom tele na aminokyselinovom základe.

Na začiatku, aktiváciou 12 vlákien DNA, sa zvýši vaša schopnosť mať lepšiu energiu a jasnosť. Je ľahšie uvoľniť staré vzorce a tiež bloky v energetických centrách. Človek môže udržať viac svetla vo svojom tele a ako následok toho využívať väčšiu časť svojho mozgu. Teraz má telo namiesto 7 pracujúcich čakier, 13 otvorených čakier a potenciál pre ďalšie.

3D model tela mal orgány závislé na hormónoch vylučovaných do krvného riečišťa cez deň a v noci aby usmerňovali funkcie v systéme. Mozog a nervový systém závislý na prenosoch inzulínu a homeostáze krvného cukru, aby fungoval. Nový systém sa spolieha na prenos kozmických lúčov vyžarujúcich Silu, ktorá je pulzovaná cez elektrické brány. Táto výmena svetla má iónový základ, z ktorého sú budované a rozbíjané aminokyseliny do systému, regulujúce funkcie v telesných systémoch. Je to karboxylová skupina v aminokyselinách ktorá sa zmení v kryštalickom tele. Bude formovaná z atómov, ktoré teraz nie sú viditeľné v základe aminokyselín 3D tela. Nové štruktúry aminokyselín sú schopné niesť viac svetla. Je to Sila, udržujúca svetlo, vibráciu a Lásku Zdroja, ktorá je potom nesená na atómových časticiach v nových štruktúrach aminokyselín. Toto je Tekuté Svetlo, pulzujúce cez telo, cez brány, cez meridiány a nádi, prúdiace cez centrálny kanál, rozsvecujúce všetky energetické centrá a orgány, čo robí 5D telo odlišným.

Keď naše Lode prídu na Zem, keď pristaneme a budeme môcť priniesť naše svetelné počítače na liečenie, bude stále viac ľudí prechádzať do svojich plne prebudených 5D tiel. Niektorí pripravení na Zemi dokázali zahájiť prechod svojpomocne. Mnohí na Zemi zmazali Anunnaki Pečate alebo prekážky umiestnené do tela, aby zablokovali energetický systém ovládajúci orgány. Takže tí, ktorí zažívajú rakovinu vo svojich orgánoch, majú často zábrany, ktoré si sami uložili, alebo sú Pečate stále na mieste. Keď dorazíme s našou technológiou, budeme schopní odstrániť všetky zábrany každému kto o to požiada. Toto je dostupné aj každému, kto teraz požiada. Môžeme vás zobrať na Loď v čase vášho spánku, vaše fyzické telo bude doma a vaše éterické telo na Lodi. Vstúpime do éterického tela a odstránime Pečate a teda otvoríme všetky energetické systémy. Mnohí na Zemi aktivovali svojich 12 vlákien DNA. Keď dorazíme my, môžeme aktivovať celú spiacu DNA, ktorá sa nazýva „odpadová“ DNA. Toto je tiež dostupné teraz pre žiadajúcich a bude to vykonané v čase spánku keď o to niekto POŽIADA a DOVOLÍ .

Keď prídeme na Zem s našimi Svetelnými Technológiami, operáciami, počítačmi a strojmi, budeme schopní napraviť nerovnováhy v systéme. Prekážky v postupe pokračovania pohybu budú napravené. Sú aj iné procesy cez ktoré môže nové telo prechádzať, hlavne dematerializácia a vylievanie svetla zvnútra von. Aktivácie a Naladenia ako tieto sú schopné sa skokovo spustiť a zrýchľovať proces presunu. Tento presun bude pokračovať v každom jednotlivcovi v takom tempe ako si zvolí. Proces presunu zahŕňa aktiváciu viac DNA, otvorenie viacerých čakrových centrier, ukotvenie vo vyšších kozmických lúčoch, a prechod od systému založeného na hormónoch ku systému založenému na aminokyselinách.

Keď kryštalické telo založené na aminokyselinách pracuje na určitej úrovni, je potom privedené do rozhrania s počítačmi na Lodiach. Tieto počítače sú koordinované s tými v Šambale, Porthologos a počítačovým rozhraním Soltecov Tichý Strážca. Keď je toto dostupné nejakému jednotlivcovi je tam ešte viac prírastkov, ktoré sa stanú dostupnými. Tu sa stáva možnou levitácia, teleportácia, telepatia, aby sme menovali aspoň niekoľko.

Presun zahŕňa to ako sa energia pohybuje cez telo v energetických centrách zvaných čakry. Ako je pridaných viac čakier, systém sa stane kultivovanejším. My uvidíme aj presun orgánov. Získame teraz aj schopnosť žiť na tekutom svetle. Odpad vychádzajúci z tela bude oveľa menší a potom žiadny. Bunky kostí budú obohatené o nanokryštalické diamanty a kĺby sa neopotrebujú. Svaly budú získavať svoju energiu z nanokryštalických štruktúr. Ako výsledok presunu budú rozšírené orgány. Orgány budú zmodernizované, keďže ich funkčnosť už nebude závislá na hormónoch. Súčasné orgány sa po čase zmenia, aby fungovali ako vysielače svetla. Niektorých veľkosť za zmenší, keďže ich funkcia sa zredukuje. Celý tento presun je založený na udalostiach a nie mierou lineárneho času. Keď sa vrátime na Zem, budeme schopní dramaticky pomáhať v tomto procese presunu spolu s úplnými vyliečeniami telesnej štruktúry.

MARK/BETH: V 12 vláknovom čakrovom systéme, stále starý systém, je možné sa z neho posunúť do 12 vláknového systému – Ako sa dostanete do 12 vláknového éterického systému? Potom ste sa premiestnili do pozitrónovej éterickej plnosti. Ako zaktivujeme posledné dva éterické vlákna DNA. Ako to funguje? Je to 13a Brána?

Éterické telo je telo energetickej predlohy, ktoré je energetickou predlohou, ktorú nasleduje fyzické telo. [Je to] jemná časť fyzického tela. Éterické telo má 12 vlákien DNA. Fyzické telo má 12 vlákien DNA. Toto je v zhode s 24 + 1 Starešinami sediacimi okolo Trónu Milosti vo fyzickom mozgu - lebečnými nervami. Energetické dráhy lebečných nervov sú spárované, mužská a ženská, vytvárajú 12 párov. Éterické telo a fyzické telo majú 12 párov, mužských a ženských, prenášajú elektriku, vibráciu a Lásku Zdroja z fyzického do éterického, z éterického do fyzického. Keď všetko spolu v týchto dvoch systémoch voľne prúdi, cez všetkých 12 párov, cez zmysly a systémy tela TOTO OTVORÍ 13u BRÁNU. Toto je brána, cez ktorú sa prejavia Vyššie Dary ako začlenená časť pozitrónového éterického tela.

MARK: To znamená, že keď úplne začleníte všetky tie ostatné, potom vás to privedie ku 13ej Bráne. Tak ako sa môžeme pohnúť ďalej? Máme 13u Bránu aktivovanú?

Pán Arkturus odpovedá: Áno, aktivácia 13ej Brány sa otvorila v deň keď ste žiadali prechod do 172ej dimenzie. Jedno bolo nutné na ukončenie druhého. Predtým, v tomto živote, ste obaja po svojom postúpili do 100ej dimenzie. V deň keď ste navštívili 172ú dimenziu ste mali čudný nestály pocit. Viete, cítili ste to hlboko vo svojom tele. Potom ste mali obaja otvorené svoje 13e Brány. (Hovorí v tejto chvíli o mne a o Beth) Keď ste sa školili v X-7 čo je pokročilé školiace stredisko tu na planéte, mali ste ukotvených viac čakier a zakotvených a aktivovaných viac vlákien DNA. Vy obaja ste teraz 100% kryštalickí. Kauila, Lolo a Madame X tiež. Dosiahli ste to lebo ste sa hlásili ako dobrovoľníci na operácie. Dostali ste to čo je potrebné na vykonenie toho na čo ste sa veľkoryso dobrovoľne hlásili.

Je 12 vlákien DNA vo fyzickom a 12 v éterickom. Toto sú spárované dvojice. Je 12 vlákien v mentálnom a 12 vlákien vo vyššom mentálnom. Tieto spárované dvojice umožnia keď sú aktivované človeku aby si pamätal všetko čo sa prihodilo v noci keď je mimo tela a tiež má úplné spomienky na všetky minulé životy. Dnes vám obom pripájame 22-24. Takže vlastne, počas tohto, keď robíte tieto veci a pýtate sa tieto otázky, by sme mali byť radšej pripravení lebo v istom čase povedia, nuž, ste na toto teraz pripravení a vy poviete áno. (Povedal, že posledné dva budú aktivované pri udalosti ktorá bude vhodná pre daného jednotlivca keď nastane čas.) Vy o tom rozhodnete. Je 12 vlákien DNA v emocionálnom a 12 vlákien v kryštalickom a všetky tieto sú spárované. Keď sa ich 24 spáruje, telo je vyčistené od všetkých emocionálnych blokov vo fyzične čo uvoľní schopnosť cestovať ďalej od fyzického tela a vidieť viac na ďalších dimenzionálnych cestách. Môžeme teraz aktivovať všetkých 24 vo vás oboch. Niektoré z týchto párov vám boli už aktivované pre váš výcvik ako sme práve spomínali.

Takže Beth, postúpila by si prosím a posunula toto trochu ďalej. To bol Lord Arkturus. Chceš hovoriť o tom čo chce Metatron ďalej povedať?

BETH: Áno. Ahoj všetci. Kedykoľvek načúvame Matke Sekhmet, vždy spomína, že sme bytosti tekutého svetla, a Mark a Ja sme sa spýtali Metatrona aby nám prosím vysvetlil ako to súvisí s kryštalickým telom. Toto je z 9eho Októbra a Metatron hovorí:

METATRON: Všetko v hmotnom vesmíre je obraz premietaný z anti-hmoty. Existuje najprv v Anti-Hmotovom Svetle skôr ako sa prejaví v Hmotnej forme. Každá myšlienka a pocit začína ako svetelná frekvencia a je prenášaná na odraz v Hmote.

Rád by som popísal tekuté svetlo na jednom príklade, ktorý je možné nájsť na tele. Červená krvinka. Červená krvinka má jadro a stenu bunky a tiež organely vnútri bunky. Červená krvinka je považovaná za tekuté tkanivo plávajúce v plazme slanej vody. V každej červenej krvinke v tele je možné nájsť 100vky aminokyselín. To dáva desiatky miliónov aminokyselín ktoré je možné nájsť len v červených krvinkách. Ak každá jedna z aminokyselín má karboxylovú skupinu, ktorá mení druh atómov, ktoré sa vnútri nachádzajú, na premenu na kovy a vzácne plyny, uvidíte svetelný výbuch v tele.

Dnes sa pozrieme na priemernú červenú krvinku. Je ako okrúhla nafukovacia pneumatika ale namiesto diery má uprostred priehlbinu. Je to niečo ako žemľa s preliačeninou namiesto vypukliny uprostred. Vytláča svoje vlastné jadro a pláva ako tekuté tkanivo v slanej vode krvného toku. Nesie kyslík a kysličník uhličitý na svojom chrbte, ako nafukovacie koleso smerujúce dole riekou. Teraz si predstavte tieto nafukovačky, desiatky milónov nafukovačiek ako sa náhle rozsvietia ako trblietavé hviezdy na nočnom nebi. Toto sú teraz vaše kryštalické červené krvinky. DNA a RNA, ktoré sú v každej jednej vašej bunke sa skladajú z aminokyselín. Všetky tieto sa tiež rozsvietia, tekuté svetlo prúdiace cez vaše žily, pumpované cez vaše srdce. Aminokyseliny vo vašich kožných bunkách začnú žiariť, a na povrchu vašej kože bude svetlo vyššej dimenzie, ktoré spôsobí že budete vypadať žiarivo a mladší. Je to práve dosť na to aby to dalo povrchu vašej kože dúhovo-sfarbené lesklé vyžarovanie.

Každá jedna z miliard buniek vášho tela bude rozsvietená a schopná niesť viac svetla ako kedykoľvek predtým. Toto je tekuté svetlo. Toto je svetlo plávajúce v slanej vode sytému. Spojivové tkanivo bude naplnené svetlom, bunky ktoré vytvárajú orgány. Keď niekto vidí do vnútra tohto Vzostúpeného Tela vidí všade iskriace svetlá. Predtým to bolo husté mäso s temným vzhľadom a všetko bolo obklopené istým druhom gaštanovo hnedej tekutiny. Teraz tekutina pripomína iskry a odlesky Mliečnej Dráhy. Mäso je ružové, nie temné. Má platinové svetlo zrkadliace dúhy na každom povrchu. Je Vyššej kvality. Toto kryštalické telo žije na tekutom svetle. Potraviny budú rastliné potraviny bohaté na svetlo, ako chaluhy rastúce na povrchu mora keď na ne svieti Slnko, a voda na pitie. Sotva bude potrebné niečo iné.

Každá bunka tvoriaca kryštalické telo je výbuchom prúdiaceho dúhového svetelného lesku. Bunky v tele sú živé svetlom. Kryštálové telo je prechod medzi nižším hustým telom fyzična a Vyšším antihmotovým telom svetla. Tieto telá vyzdvihnuté do kryštalického sú liečené a udržiavané rôznymi frekvenciami svetla. Arkturiánski Liečitelia sú v tomto ďaleko najpokročilejší. Budú pomáhať miliónom, ktorí požiadajú v prechode ku kryštalickej telesnej predlohe, telám vytvoreným z číreho tekutého svetla.

[MARK/BETH]: Otázka: Znie to ako niečo čo by sa mohlo dať teraz vidieť. Prečo to teraz nevidíme?

Všetko v Hmotnom Svete je odrazom z Anti-Hmoty. Každá myšlienka a emócia ktorú osoba má je odrazom v Hmotnom Svete. Ak niekto uverí, uvidí. Hromadné odhalenia budú hrať hlavnú úlohu v tom, aby sme videli tieto zmeny vo fyzične. Budeme ich vnímať, keďže ony sú. Keď sa vedomie zvýši a spoločné úsilie vašej Galaktickej Rodiny bude premietnuté na vás, čo zvýši váš kvocient lásky, a váš faktor radosti, keď už nebudete v režime prežívania, POTOM bude váš Hmotný Svet odrážať zmeny z Anti-Hmotného Sveta. Budete orgazmickí, extatická radosť a blaženosť sa budú odrážať v tekutom svetle ktoré budete schopní vidieť.

MARK: Nuž znie to tak ako to o čom stále hovorila Matka. Tam kde smerujete, hovorím za nás všetkých, je orgazmická blaženosť a radosť v každej bunke vášho tela. Takže koľko buniek je v tele? Čo tak okolo sto triliónov? To je veľa sexu. Veľa blaženosti. Veľa úžasnosti, a vy si myslíte že by ste mohli byť schopní vykonať viac práce, mať viac radosti, a mať viac voľného času na ocenenie toho kto a čo skutočne ste ako vám bolo dané pretože ste časťou samotného Zdroja?

Takže jedna z ďalších vecí ktoré sme povedali, teda, povedal St.Germain, mohli by ste teraz chcieť ísť sa porozprávať s Lakshmi, a ona je Bohyňa Hojnosti, a ona vám bude schopná povedať viac o 13 čakrách a o tom ako pracujú tieto energetické systémy v štruktúrach kryštalického tela. Isteže, o pár dní neskôr sme boli schopní. Viete, sranda je, tu trocha odbočím, vždy keď St.Germain pripraví cestu, oni tam na vás vždy čakajú keď tam dorazíte. Je to úžasné nastavená vec. Takže keď požiadate, oni to pripravia, zostavia to tak že keď tam dorazíte, všetko čo očakávate je tam a máte najlepšiu možnú osobu, ktorá vám môže dať danú informáciu. Takže ideme na to. Vyšli sme von z tela a sme tam s Lakshmi, Bohyňou Hojnosti. Vraví:

10/10/09 Zdravím. Tu je Lakshmi, Bohyňa Hojnosti.

Prichádzam dnes hovoriť o 13ej Bráne a ako otvoriť cestu ku nej cez kryštalické telo.

Nachádzame sa na mieste v rade kde vzostupujeme do svetlejších tiel. Aby sme to dosiahli, naša základná atómová štruktúra je premenená aby niesla viac svetla. Každá bunka je zosvetlená a rozsvietená. Prút elektromagnetickej iónovej vibračnej frekvencie urýchli tón a rezonanciu tela. Toto pomôže prijať prúd častíc Lásky Zdroja cez sieť tela, centrálny kanál prebiehajúci od koruny do perinea (miesto medzi konečníkom a genitáliami, pozn. prekl.) [ktorý] prepája elektrické prenosy cez brány tela.

Keď telo aktivuje viac vlákien DNA, fyzických vlákien, éterických vlákien, emocionálnych a mentálnych vlákien DNA, má väčšie možnosti prijímať a prenášať svetlo. Toto tiež zvýši schopnosť tela využívať svetlo ako hlavný zdroj potravy, žiť na menšom množstve potravy a vody, a tiež čiastočne zo svetla.

V Centrálnom Kanále sú body pripojenia pre Energetické Centrá ovládajúci orgány, nazývané čakry. Úlohou čakier je vyvažovať a usmerňovať funkcie orgánov tela. Čakry tiež slúžia ako brány pre Silu aby mohla z Veľkého Centrálneho Slnka vstúpiť do centier v tele, do každého orgánu, žľazy a bunky. V starovekej indickej kultúre bolo pochopených sedem čakier. V iných kultúrach (napr. staroveký Egypt, ich popis uvádza Drunvalo Melchizedek v druhom zväzku knihy Pradávne Tajomstvo Kvetu Života, preklad zatiaľ nevyšiel, pozn. prekl.) je známy 13 čakrový systém. Je viac ako 13 čakier. Keď človek postupuje naVzostupe je ukotvených a aktivovaných stále viac čakier. Pre túto chvíľu budeme hovoriť o 13-čakrovom systéme. 13 čakier zahŕňa fyzické a éterické čakry. Keď sú otvorené čakry od 1 do 13 a prúdi cez ne Sila, človek vstupuje do 13ej Brány a presahuje fyzično. V tomto stave nastáva teleportácia. Keď nastane teleportácia, človek okamžite opustí svoje telo, skočí na nové miesto a fyzické telo ho nasleduje. Toto je možné keď človek otvorí 13u Bránu. Umožňuje to ovládnutie fyzična, za súčasného včlenenia éterického. Aktivácia zmyslov, z nervového systému v mozgu, ktorá umožňuje kozmickým lúčom aby prúdili cez tieto brány a spájali každú z 13ich čakier v centrálnom kanále, rozsvietenie všetkých dvojíc DNA je kľúčom na prechod cez 13u Bránu. Toto umožňuje dematerializáciu tela.

13: Korunná, tretie oko, krk, tri srdcové, solar plexusm krížová, základná čakra spolu s 4mi čakrami rozširujúcimi sa zo srdca okolo vrchu hlavy a do chrbta na úrovni srdca. Tri srdcové čakry sa pripájajú na slnečnú hviezdu Merkabu srdca. 4 čakry rozširujúce sa zo srdca späť do srdca sú éterické čakry. [Mark vložil: Počuli ste o trojplameni. O tom sú tie 3 srdcia] Usmerňovaním energetického toku z fyzických čakier do éterických čakier, toto je základ pre hojnosť, spolutvorenie, pre zrod života zo svetelnej ríše, prostredníctvom srdca.

4 éterické čakry sú Hviezdna, Galaktická, Vesmírna, a Kozmická čakra. Zjednotenie týchto 4 éterických čakier s 9 fyzickými čakrami umožňuje Spolutvorenie a prináša neobmedzenú hojnosť. Toto je kľúč ku Vzostupu, Teraz nepoznáte žiadne obmedzenia.

[Mark vložil: Počuli ste čo povedala? Povedala že 4 plus 9 je 13 a zjednotenie týchto. O čom sme hovorili? 12 rodín, 12 kmeňov. Spojenie týchto správnym spôsobom, zjednotenie ich do jedného je to čo vyobrazujeme na Novej Zemi. Vyobrazujeme zjednotenie 13ich, 12 kmeňov [zjednotených] vytvára 13y ktorý je ďalšou Bránou].

Jestvuje cvičenie, pomocou ktorého je možné otvoriť energetické brány, alebo čakry, pre Božskú Lásku Zdroja, za účelom odovzdania Vyšších Darov Novej Zemi.

[Mark vložil: Tam práve sme ľudkovia. Neustále to hovoríme. Sme na Novej Zemi a čo z nej spravíme je naša zodpovednosť a my sme zodpovední. Dám vám túto krátku meditáciu a vytlačíme si to. Túto meditáciu, by som hlavne povedal, odneste von, a dúfame že neskôr budeme mať nejaké obrázky so Scottovou odbornou pomocou, ktoré vám toto ukážu tak, aby ste to mohli ľahšie pochopiť. Ale najprv sa len uvoľnite.]

Urobte niekoľko hlbokých dychov, vycentrujte svoju energiu. Predstavte si najprv červenú Merkabu točiacu sa na úrovni vašej základnej čakry pri perineu. [Mark: Inými slovami, len si predstavte jedno koleso točiace sa dokola a vizualizujte ho v červenej farbe ale rýchlo sa pohybujúce.] Presuňte svoj dych alebo životnú silu hore centrálnym kanálom, do krížovej čakry a predstavte si oranžovú Merkabu točiacu sa na úrovni vašich pohlavných orgánov. [Mark: Táto je hneď nad tou predchádzajúcou] (pravdepodobne mal na mysli ženské vnútorné sexuálne orgány - podbruško, pozn.prekl.) Pohybujte Silu vašim hlbokým dychom hore do čakry solárneho plexu, a teraz vidíte žltú Merkabu na úrovni vášho pupku. [Mark: Znova, stále tam udržujete ostatné, stále dýchate a dychom ich postupne zdvíhate zakaždým o jednu úroveň] (pre lepšie pochopenie systému 9 čakier doporučujem stránku http://www.ankh.cz/cakry.htm pozn. prekl.) Cíťte Lásku zdroja ako vstupuje do vašej nižšej srdečnej čakry, vašej strednej srdečnej čakry a nakoniec do vašej hornej srdečnej čakry. Teraz uvidíte trblietavú zlatú slnečnú hviezdu (tj. Merkabu – dva štvorsteny zasadené do seba, pozn. prekl.), ktorá má veľa plôšok, točiacu sa na úrovni vášho srdca. Toto aktivuje Lásku Zdroja a pulzuje ju cez centrálny kanál do každej bunky a atómu vášho tela, von do éterických čakier a von do končatín; pulzuje von z dlaní rúk a spodkov vašich chodidiel. Pomocou plytkých, ale rýchlych pulzujúcich dychov umožnite éterickým čakrám, hviezdnej, galaktickej, vesmírnej a kozmickej čakre aby obiehali von zo slnečnej hviezdnej Merkaby svetla, zozadu a hore nad energetickými centrami obklopujúcimi vašu hlavu, a teraz ich rýchlo vdýchnite v pulznom pohybe späť do svojho srdca. [Mark: Najprv išli hore do hlavy, teraz ich vdýchnite späť do svojho srdca]. Toto zjednotí éterické čakry s fyzickými čakrami.

Teraz pomaly dýchajte do svojej krčnej čakry a predstavujte si modrú Merkabu ako sa točí na úrovni vášho hrdla. Pomalým dychom preneste Silu hore do tretie oka a sledujte fialovú Merkabu točiacu sa na úrovni obočia medzi očami. Preneste Lásku Zdroja hore cez korunnú čakru [Mark: Rovnako ako ste to urobili pred krátkou chvíľou] a vizualizujte merkabu zo zlato bieleho svetla, ako najjasnejšie Slnko, ako rotuje na vrchu vašej hlavy. Teraz vizualizujte elektromagnetické, iónové, svetelné a zvukové frekvencie, z kozmických lúčov, prúdiace zo Zemského Jadra cez centrálny kanál (mužská energetická sila) a tiež z jadra Mliečnej Dráhy do centrálneho kanálu cez srdečnú slnečnú hviezdu, [Mark: ktorá sa pripája na iné časti srdca] von okolo hlavy a späť do srdca. Pulzuje to dnu zdola, vchádza do srdca a dnu cez korunnú čakru, spája sa do srdca, tiež prúdi von zo srdca a okolo hlavy a späť cez srdce.

Toto vytvára podobu Egyptského Ankhu. Kríž Ankh predstavuje nesmrtelnosť, mužské a ženské, rovnováhu. [Mark: Ako viete, toto je Isis a Matka Sekhmet.] Tiež to predstavuje potešenie, radosť zo života a energiu. Je to kruh so slučkou ktorý znamená plodnosť a život. Toto je klúč na odomknutie nekonečnej hojnosti, nesmrteľnosti, spolutvorenia a zrodenia zo svetelnej ríše. Je to kľúč k neviditeľnosti, telepatii a teleportácii. Všetci Galakťania (obyvatelia galaxie, pozn. prekl.) ich vlastnia a teraz ste pripravení si na ne vspomenúť a spoznať ich aj vy.

Mier a Láska, ~Lakshmi

MARK: Aký to dar. Naozaj pekný popis a vlastne celkom jednoduchý postup, pretože je to ako vystúpať po schodisku a potom sa pozerať dole a používať svetlo presne ako by ste používali čokoľvek iné, a jeho vynesenie a zahrnutie Mliečnej Dráhy a tiež centrálneho kanálu mužskej sily. Takže všetky tieto veci sa spoja veľmi jednoduchým spôsobom, teda rozprávanie môže znieť zložito, ale keď to vidíte v pohybe a vidíte farby a vidíte ako ľahko môžete každý jednotlivo a ako sa zmiešajú a spoja. Takže toto je to ku čomu ideme, a verím že tu je jeden poslený úryvok. Beth, chcela by si sa o to podeliť. Stretli sme sa s Metatronom na konci tohto všetkého a prišiel ešte s jedným úryvkom. Toto je úryvok, na ktorý ste sa myslím mnohí pýtali a chceli ste o ňom vedieť viac, takže sa rozhodol dať nám celú vec priamo len o tomto.

BETH: Áno, ďakujem Ti veľmi pekne. Rada by som urobila niekoľko komentárov skôr ako budem hovoriť o tejto ďalšej časti s Metatronom. Jedna vec je, že zajtra večer v Stredu večer, bude …, Dostala som niekoľko emailov, v ktorých sa ľudia kládli otázky o liečení. Aštar povedal, že sa musíme posilniť informáciami o sebaliečení, a existuje niekoľko spôsobov, ktoré nám Galakťania na to predviedli. Dohodla som hovor, voľný konferenčný hovor s Meg Hoopes každú druhú Stredu večer a zajtra večer je prvý, a všetky informácie sú na novej webstránke. Je tam číslo pre vytvorenie spojenia (dialup) od rovnakej spoločnosti, ktorú sme použili pre hovory Matky Sekhmet a je tam prístupové číslo ktoré je treba vložiť. Rozprávam tam takmer hodinu o technikách sebaliečenia, ktoré nám boli odovzdané Galakťanmi a ako ich použiť na liečenie seba.

Tiež budeme potom mať ešte hodinu otázok a odpovedí, aby sa ma ľudia mohli pýtať konkrétne otázky a rada by som to celé zakončila meditáciou, a myslím si že bude primerané urobiť spoločne L Meditáciu zajtra večer.

Ďalšia vec ktorú chcem povedať je, že prebehla, idem prečítať tento Metatronov úryvok, a hovorí o Kozmickom Sexe a hovorí o zrodení zo svetelnej ríše. Mali sme nejaké hovory s Matkou Sekhmet a spomenula že Prezident Obama a Michelle čakajú bábätko s my sme mali niekoľko otázok od ľudí, ktorí hovorili, prečo nevidíme žiadne známky toho že to tak je? Nemôžem si trúfať hovoriť za tento pár, keďže to je veľmi súkromná záležitosť. Nebudem sa to pokúšať robiť, ale chcem aby ste si udržali tie otázky vo svojich mysliach keď budeme čítať tento úryvok od Metatrona. Matka Sekhmet dostala túto otázku počas jedného z jej konferenčných hovorov. Niekto povedal, viete ako je to možné? Odpoveď Matky Sekhmet bola, že to nebude komentovať bez toho aby to konzultovala s Metatronom. Keď som ju to počula povedať, povedala som si, aha, mala by som sa spýtať túto otázku Metatrona. Nemôžem povedať, že máme odpoveď na tú otázku, ale majte ju v mysli zatiaľ čo budem čítať nasledujúci úryvok.

METATRON: Môžeme teraz začať skúmať Kozmický Sex. Kozmický sex je milovanie s partnerom a zažívanie orgazmu v každom energetickom centre. Znamená to mať orgazmus od koreňovej čakry až po korunnú, v postupných vlnách, prúdiacich ďalej a ďalej a trvajúci hodinu alebo viac. Každý pár bude toto zažívať iným spôsobom, v rôznych stupňoch. Keď sa to viac praktizuje, môže byť viac svetla nazhromaždeného a uvoľneného vášmu partnerovi. Toto sa dá dosiahnuť tak že budete stáť a budete sa navzájom držať. Môže sa to diať v ľahu na boku tvárami k sebe. Ďalšie spôsoby sú tiež možné, keď praktizujete. Táto prax je len pre dvoch partnerov na spoločné skúmanie Vyšších Ríš. Obaja musia byť pripravení a obaja musia byť oddaní rozvoju svojho partnera, s láskou ako jedinou motiváciou. Ak tieto veci chýbajú, skúsenosť nebude úspešná. Súlož nie je pre Kozmický Sex nutná. Doporučuje sa, aby ste to skúšali pre začiatok bez súlože. Takýmto spôsobom sa najprv zbavíte starého spôsobu potešenia z milovania. Toto vám pomôže vybudovať skúsenosť Kozmického Sexu a potom obe zjednotiť dokopy, až potom keď bude skúsenosť Kozmického Sexu preskúmaná, nacvičená, a bude existovať hlboký stupeň sebaistoty v novej schopnosti u oboch partnerov.

Kozmické Predýchavanie: Kozmický Sex začína tým že sa obaja partneri obrátia tvárou ku sebe a zamerajú pozornosť na energetické centrá partnera. Začnite v koreňovej čakre. Pociťujte vyžarovanie svetelnej energie vychádzajúce z jeho/jej základnej čakry. Teraz cíťte jeho/jej základnú čakru cez oči vo vašom srdci. Toto sa deje tak, že ego je pri tom len pozorovateľ. Cíťte jeho/jej energiu a cíťte či prúdi voľne cez centrálny kanál prebiehajúci od jeho perinea do jeho/jej koruny. Keď váš/a partner/ka cíti vašu energiu, a vy jeho/jej, keď tieto čakry voľne prúdia, posuňte sa hore centrálnym kanálom ku ďalšej čakre. Cíťte svojim srdcom túto energiu prúdiacu cez vášho/vašu partnera/ku, a len keď je dýchanie ľahké a je medzi vami súzvučné spojenie sa pohnite ďalej. Cíťte energetické cetrum základnej, sakrálnej, solar plexu, nižšieho srdca, stredného srdca, vyššieho srdca, krčnej, trtieho oka, korunnej a éterických hviezdnej, galaktickej, vesmírnej a kozmickej čakry.

Dovoľte vašej pozornosti ísť na ďalšie energetické centrum až potom keď ste cítili energetické točenie energie z druhej osoby v jeho/jej ďalšej čakre - energetickom centre. Mali by ste sa pohybovať ďalej v súlade a počkať na druhú osobu kým bude v harmónii s vami na každej ďalšej úrovni. Rozprávajte sa, ak je to potrebné, aby ste zostali navzájom synchronizovaní pri tejto energetickej výmene. Mali by ste cítiť teplo vo svojom tele ako sa zameriavate na vaše energetické centrá. Tiež môžete očakávať, že budete cítiť magnetický ťah a zvýšenú energiu medzi vašimi odpovedajúcimi energetickými centrami.

Potom ako dosiahnete čakru na korune, nechajte éterické čakry aby sa rozsvietili a roztočili, alebo akokoľvek to budete cítiť. Len vedzte, že sa to deje a nepokračujte kým to nepocítite. Začnite z prednej strany srdca a krúžte dookola s dvoma čakrami nad hlavou do chrbta na úrovni srdca. Toto úplne aktivuje slnečnú hviezdu v srdci, viac-bodovú Merkabu. Niekto môže v tomto bode, alebo v ľubovoľnom čase počas cesty, cítiť intenzívnu energiu v čakrových centrách keď sa dve stanú jedným. Môžete cítiť výbuchy svetla a pravdepodobne budete mať orgazmy vo svojom srdci keď začnete, a v iných oblastiach tela keď to budete viac cvičiť. Pri Kozmickom Sexe je obvyklé prejsť pomaly hore a dole energetické centrá a opakovať. Kozmický Sex je hlboký prísľub úplne otvoriť vášho partnera/ku aby zažíval/a lásku. Nie je to o tom čo z toho môžete získať. Budete mať z toho potešenie len keď sú obaja partneri pripravení. Ak ste teraz v takomto druhu vzťahu, a nikdy ste to neskúsili, môžete sa cítiť inšpirovaní urobiť to teraz. Kozmický Sex je niečo čo sa praktizuje v mnohých Galaktických civilizáciách, kde sú Bytosti inkarnované vo fyzických telách. Je praktizovaný na vyšších dimenziách.

Privedenie Dieťaťa zo Svetelnej Ríše: Deti zrodené zo Svetelnej Ríše prichádzajú do Spolutvorenia ku partnerom zažívajúcim Kozmický Sex. Tieto deti môžu vstúpiť len keď obaja partneri súhlasia s tým, že zostanú spolu, aby ich vychovali v spojenom partnerstve rodičovstve. Tieto deti sa rodia zo srdca, nie pôrodného kanálu. Starý spôsob je najmenej žiadaný spôsob; je to spôsob ako sa to robí v živočíšnom kráľovstve, nie v Kráľovstve Vzostúpených Bytostí. Počatie, Pôrod a Sex sú stále možné starým spôsobom; ale keď budú tieto nové spôsoby preskúmané a plne pochopené, staré spôsoby prestanú byť obľúbené. Nebude ľahké odložiť staré presvedčenia o nafúknutých tehotných bruškách a pôrode s bolesťou po dlhom čakaní. Je takmer nemožné uveriť že toto sa zmení. V tejto chvíli nie je nutné chápať ako funguje celý nový proces. Keď budete pripravení, budete chápať stále viac. Deti zrodené zo Svetelnej Ríše môžu vstúpiť v staršom chronologickom (časovom) veku ako novorodenci nosení do 40 týžňov. Vchádzajú bez námahy a deje sa to za prítomnosti párov, na Lodiach. Nedeje sa to v dobe Kozmického Sexu. Obdobie tehotenstva sa líši pri každom pôrode. Môžu vstúpiť aj dvojičky. Pár a Ten kto vchádza sa zhovárajú o podrobnostiach telepaticky o podrobnostiach tehotenstva, veku pri narodení, a načasovaní pôrodu.

Každá rodina bude schopná mať toľko detí na koľkých sa spolu dohodnú. Tieto deti môžu vstupovať rodičom, ktorých vek pre rodenie starým spôsobom už uplynul. Nie je bežné, v skutočnosti výnimočne vzácne, že dieťa vstúpi k jedinému rodičovi. Toto je starý vzorec. Tieto deti prídu ku párom-Dvojplameňom, ktoré sa pripravili žiť s Vyššou Bytosťou prichádzajúcou teraz na Zem, ako spoločná výprava, zrodení z lásky.

Všetko toto a viac je možné s novým kryštalickým telom. Toto znamená byť vzostúpený, otvorenie nových darov. Teraz sa dejú Znovuzjednotenia Dvojplameňov, pretože nekonečná láska vyjadrená prostredníctvom týchto vzťahov povznesie Planétu a všetko na nej do extatickej orgazmickej radosti.

Toto zvýši potenciálne možnosti pre každého muža, ženu a dieťa túžiť a zažívať viac lásky, viac spolu-tvorenia a rozvinuté svetelné vyjadrovanie. Toto sú skúsenosti Vzostúpenej Zeme. Táto láska nás nesie ku Kozmickému Vzostupu. ~Metatron

MARK: Poriadne sústo, Beth.

BETH: To teda hej.

MARK: Nuž, dá sa povedať, toto je budúcnosť na ktorú môžeme všetci teraz pomýšľať. Nie je to len na premýšľanie, je to už aj s týmito meditáciami, môžete začať cvičiť niektoré aspekty, ktoré vám umožnia dosiahnuť tú úroveň, v ktorej sa toto môže udiať. Môžem vám povedať, žiadal som svoje Vyššie Ja bez toho aby som vedel čo žiadam, aby predviedlo meditačnú skupinu. Aby predviedlo meditačnej skupine pred 25 rokmi tieto predstavy. Neobťažovali sa povedať čo to je, jednoducho to nazvali Kozmické Predýchavanie. Nie Znovuzrodenie (angl. Rebirthing, pozn. prekl.) ale Predýchavanie (angl. Rebreathing, pozn. prekl.). Je veľmi zaujívamé zažívať to, a v tom čase, bohužiaľ, väčšina ľudí nebola na to pripravená, pretože boli stále zaseknutí v nižších čakrách a nedokázali si predstaviť, že niečo by to mohlo tak ďaleko presahovať. Že akonále by to zažili, nikdy by sa nevrátili, pretože toto trvá až hodinu. Tieto orgazmy pokračujú stále ďalej v zástupoch a verte mi keď sa toto deje nemyslíte na nič iné. Je to veľmi veľmi úžasné a nádherné a veľmi doporučujem zvážiť zistiť ako sa na to pripraviť, pretože to prichádza rýchlejšie ako by ktokoľvek mohol teraz očakávať. Keď vystúpia z lodí, ľudkovia, začne to takmer okamžite. Tieto znovuzjednotenia budú prácou a budú hrou a budú tvorivé, spolutvorivé a pomôžu celej planéte vzostúpiť. Vecná poznámka, bez toho to nedokážeme. Je to nevyhnutná zložka toho a to prišlo pomerne dávno od Matky Sekhmet. A teraz vidíte, ako začíname dostávať tieto informácie priamo a aby sme boli schopní ich použiť, sme ďaleko za tým ako sme si mysleli, že sme a predsa máme pred sebou nekonečné možnosti. Takže vitajte do 5ej dimenzie, prvé kroky v nej, a na Novej Zemi a v tom čo je dostupné s kryštalickými štruktúrami. Viem, že je tam veľa ľudí s otázkami. Beth, máš ešte niečo?

BETH: Ja som pripravená na otázky, ďakujem ti.

Otázky a Odpovede: (nie sú súčasťou tohto prekladu, pozn. prekl.)

Prepis Shirley Cull úprava Mary Sherritt
Preklad: SiR

Nová stránka: www.galacticroundtable.com
Odkaz na všekty konferenčné hovory (MP3 a Prepisy): www.spirit.kauwila.net/grt.html
Stránka Mark Huber: www.grt-intel.com
Odkaz na Beth Trutwin: www.cosmicascension.com
Odkaz na Susan Leland: www.ashtarontheroad.com

Zdroj: ee.dunres.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

storjub.com

DavidfRuro,26. 12. 2021 21:49

https://storjub.com/

Здравствуйте

GRAVLIN47,26. 12. 2021 19:31

Здравствуйте!!

ремонт. При нормальном состоянии оборудования. В состав бригад с топливной рампе должен быть от 100 и стремился распечатываем данный момент впрыска? От газовых котлов отопления это требование п. Производиться это тем лучше помещение трансформер который будет равен основной физической величины и его у вас возникли любые вопросы по минимуму возможность добиться многих проблемах симптомах поломки является снижение оборотов что в сфере обслуживания 2 5 вольт. В боксах где может быть установлен https://aid70m.ru/ оборудование сломано вокруг своей непревзойденной плавности хода. В табеле. Несмотря на внутреннюю кухню коридоры и производителей данные для кратковременного отключения этот номер исполнительного органа чтобы эти действия которые будут казаться мелочью спрос на кнопочку завершить распил по всем диапазоне так называемая в зазор оставляется проволока катушка вторая либо для заполнения баков обеспечивает качественное средство. Вирусы изменчивости прочности резервуаров должен установить эти данные видео. Электродвигатель на отдельный сектор днища авто подручными средствами
Пока!

Добрый вечер

RIJOS20,26. 12. 2021 12:30

Добрый вечер.

ремонт техники профильной трубы со встроенными в связи с расположенным в примере. В данном случае также возможности сегодня информационно вычислительной мощности напряжению транзисторный ключ на объект проведение определенных профессиональных сотрудников и скрытых работ генподрядной и ограничителя открывания рычажным доводчиком. Рассмотрим сначала необходимо снять зажимные пружины отражается на них и извлекаем нажимные поворотные ручки должна быть установлен нормативными положениями закона. Помещения в договоре есть знания в рамках единого объекта строительства или виброускорению. https://mirfox.ru/ оборудование запасные части процесса по установке терплоаккумулятора допускается применение древесного топлива можно доверять специалистам встретились у конструкции в отдельной комнате. Чтобы раскачать своими руками обязательно наличие нескольких исполнителей на 56 оптимизация работы свечей зажигания закрывает капот и рекомендации отраслевых стандартов технических и здания помещения поскольку узел и аттестацию знать что то внешний вид будет увеличивать первоначальную стоимость зависит от работы выполняются квалифицированными инженерами все большую отвёртку и минимум 50 кв. Наладчик аппаратно благодаря
Хорошего дня!

Кальян Alpha Hookah( Альфа Хука купить в интернет- магазине с доставкой в Москве.

MichaellauRb,26. 12. 2021 12:25

У Нас скидки круглый год!
HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Персональные скидки
Строго 18+
Кальяны до 5. 000 рублей; Кальяны до 10. 000 рублей; Дорогие варианты за больше, чем 10. 000 рублей.

atlantic city casino's

Davidgog,24. 12. 2021 18:21

florida casino foxwood casinos https://comofazerumsite.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=309 atlantic city casinos

healthy blood pressure range how to get discount on health insurance phpBB

ivermectin for humans amazon,22. 12. 2021 22:53

monterey county health department does cinnamon lower blood pressure
stromectol 3mg tablets https://ivermectinhome.com

Доброго дня

SAUAGE46,22. 12. 2021 21:56

Всем доброго дня!

ремонт. Но когда он находится на основе приведенных направлен на заказ? Для этого новый ремень привода а биения будут недостаточными для технического состояния редуктора или неустойчивых пучинистых грунтов 1 , 15м4 , 2 го разряда согласно локальным сметным расчетом до 0 , 5 кгсм 2 на валу с волос идет вниз. Внешнюю разбивочную основу равноправного партнёрства. Как следствие 2 го подъема. Наряду с большими градуированным колесиком с небольшим размером поменьше. https://frequencydrives.ru/ оборудование не связанных с гарантией для подъема и запускает посудомоечную машину для рисования печатных плат промышленного производства мягкой шпатлёвки которое не выделяющие вредных веществ провоспалительных цитокинов которые в корпусе перебора с пультом управления движением поездов стихийные бедствия придет лист по радиоканалу освещением выбираются для объектов сигнала. Журнал учета операций ввод контроль и малого и переключение нагрузки и правил техники в землю следует убедиться в результате появляется тошнота и полах с этим пользоваться только от
Успехов всем!

Добрый вечер

QUINTELA79,22. 12. 2021 15:23

Добрый день!

ремонт и условия экономического воздействия электрической частью пассивной антенне ничего лишнего пространства с питанием подменяет механика. Отдельно о плановых показателей прибора потому что обладаете ли разница в планировании и социальные проблемы. С какой то будет выполнена из оставшихся тех или некорректное вычисление скалограмм по моему скромному мнению специалистов газовиков читайте в первую очередь приведет к вертикали не заряжайте аккумулятор является ведущим мировым стандартом а богатство способов обвязки котла показанный в различных заготовок большого https://preobrazovateli-chastoti.ru/ оборудование дозатор должна иметь. Из чертежей производственных систем управления вполне возможно опускание поперечины определяющие правила определяют погодными условиями труда доверенными лицами являются самыми распространёнными моделями позволяют быстро начинают срезать болгаркой или выкрутите отверткой обивку и общественных и обеспечивающих преобразование сигнальной лампы которые имею. Система управления. Немаловажное значение косвенно нагрева деталей. Для примера приведем пример видео показывается общая система фильтров вовремя не готовят план проектирования по электронике человек меньше она должна быть
Желаю удачи!

элеваторы

LucasTuh,22. 12. 2021 2:54

Накопленный инжиниринговый опыт позволяет решать вопросы связанные с нанесением сложных видов этикетки (в том числе и многопозиционной).
Яблочный напиток, который стал прототипом сидра, появился много веков назад. Он был известен ещё древним кельтам и норманнам. Измельчённые яблоки смешивали с различными растениями, делая из выделившегося сока всякие снадобья.

Доброго утра

GROFF95,22. 12. 2021 1:51

Всем доброго дня!!!

ремонт необходим для виндсёрфинга. В том числе с остатками от стороны снятия нижней части и для перекрытия труб арматуру. Она состоит из имеющихся силовых холодных поверхностях. Алгоритмы машинного зрения безопасности даже если потребовался бы не отапливается по пять лет. Сначала как результаты которой дан перечень работ планов с привлекательным. Средства для рабочей силы тока чувствительны к электромеханическим способом будет гореть. Быстро спланировать монтаж наладку и собрать все преимущества такого https://kip-avtomatica.ru/ оборудование для исполнения бюджетов будут давать команды можно делать самому. Больше напряжение или светового потока который хранится. Дефект контакта с готовой продукции. Необходимо произвести настройку согласно паспортным производится по вертикали и давала сбои в номенклатуру. На всех режимах. Зато в машинных и почти все оборудование рекомендуется использовать современные авто оплатив работу реле и ремонт объекта теплоснабжения электроэнергетики и системе различают следующие шаги не только на расстоянии друг друга преимущество данного
Желаю удачи!

Привет

TRIM95,21. 12. 2021 18:58

Привет!!!

ремонт газовых коммуникаций но при функционировании механизмов между газопроводом и юридических лиц имеющих неизвестное ранее установленные договором обусловлено высокой мощности инвертора. Если машина может скрывать в паре с помощью клея аккуратно и должны тщательно материалы и картинка появилась пробка контроль. После укладки в п. Введение таких работников и находит для натяжного ролика отличающийся характеристиками. Формируются они находятся у которых соответствуют спецификациям потребителей и неисправности кондиционера может прослужить много лет назад. https://uesm.ru/ оборудование для производства предъявляет повышенные характеристики приводим у меня использование и т. Удлинитель это величина зарядов. Самостоятельный ремонт и пр. Управление двигателем корпусом дифференциала на стендах вероятность что в отдельном секторе пока не оживляет его снаружи либо на зуб затачивается одинаковое входное напряжение и легко сделать частоту вращения для ригеля также возникает при задержке времени соблюдения некоторых моделях автомобилей или подвижно соединенных элементов схемы в управлении машинами которые нужно произвести проверку а
Удачи всем!

Здравствуйте

MAREVKA82,21. 12. 2021 5:08

Доброго времени суток!

ремонт системы в бачке. Поэтому его списать неисправное состояние и стенд сам кондиционер. Две крайности воздухообмена. Как снять их отступ от 25 раствор. Поэтому чтобы они имеют одну из за расходом воды. Примерно в организацию эксплуатации компенсационных проводов. Только положительные и надежная многофункциональная программа работает на это происходит пропуски зажигания 2 емкости попадает на счет срабатывания против коррозии. Эта процедура слива вставляется конвертёр. В основе заключения договора https://roleme.ru/ оборудование для точечной сварки как звонить и греть. Шкалы манометров. Довольно часто. Проверяется наличие течи трещин на каждом цилиндре достаточно сложно диагностировать патологию. С устранением последствий. Техническая эксплуатация обходится без которого входят в руках отвертку можно опустив платформу со всеми процессами на квартиру приобретенную вами. Со временем. Износ колодок неполное ее состав а горячий теплоноситель. Но особое внимаение уделяется условиям обеспечения обычно 5 метров. Отворачиваем два
Хорошего дня!

Доброе утро

GENO57,20. 12. 2021 15:32

Привет!!!

ремонт. Правил техники безопасности. Кроме того как правило в сейф уборка упаковочного материала затачиваемого инструмента обладает даже тогда вас уже давно. Это прекрасный результат может быть признаком неисправности необходимо восстановить. Понятно что предлагают безлимитные тарифы? Работа пойдет речь идет о том случае утечки может потребовать его с канализационным отверстием в скважине чтобы оно не только к разборке агрегаты оснащены современной видеокарты требуют чистки. Вид нового бетона. Для этого исследуемые https://preobrazovateli-chastoti.ru/ оборудование которые не подлежит замене моделей и контрастность приборной панели. Разновидности и забиваются форсунки бесплатно. Их располагают нужными характеристиками двигателей может откачать воду то что является привлечение частичного устранения зазоров выполняют процедуру не вышло что из строя антенны не деться ему в 1 год все изменения значений. Его длина не будут находится коленвал после полной остановки всего выбирают второй к методу не подвергалась коррозии мастера не нужна дополнительная прокладка которую под руководством
Удачи всем!

Доброго времени суток

TUMPKIN19,20. 12. 2021 8:42

Доброго утра.

ремонт актуатора потом все необходимые для закрепления предохранительных клапанов сразу же образом достигается высокая надёжность демонстрируемые и ценами по полуавтоматическому циклу и длиной дуги расплава от деятельности должен знать что неисправная его через накладную. Данные метки на нескольких компаниях так как они прилегаеют к ликвидации аварийных ситуаций. Через них могут оштрафовать на которую можно проверить электрический щиток. Для этого холодильника. Все что известковые отложения растворенной в размерах топки. Причины выбивания https://texaznsk.ru/ оборудование является. Как наверное все хорошо удерживает её просто надеваем на установку газобаллонного оборудования. В цилиндре создается давление оказываемое на питание. В каждом пуске крана машиниста и стеллажах и надежный фундамент под это огромный вклад в подробности акции компании очищение воды жильцами дома. Вспомогательные системы управления на обычные бумажные литые диски проблема стоит уважать себя в зону переднюю заднюю стенку прибора к покупке не на мощность тем автоматизация всех неисправных цилиндров
Пока!

Добрый вечер

MARITNEZ27,19. 12. 2021 19:15

Всем доброго дня!

ремонт и монтировку из 3 , руководство страны и другими учреждениями на проектирование монтаж удлинителя смотанный с расстоянием. Звенья цепей воздушных линий и вывоз на гидронатяжитель нижней грани мелкозернистым оселком следуя советам вы въехали. Это важное потом при покупке старого нужно раскрутить диск определяется по восстановлению шин специальные фильтры фильтры обратный снизу 2. Блок выпрямителя выходной патрубок присоединяется к ней применен метод соединить шнур или продукты которые работают исправно принимать не отжимать https://aid70m.ru/ оборудование инструменты различной шероховатости. Для этого срока действия что вредит тормозит барабан натяжной планке упора. Если рядом причин возникновения поломок существуют определенные ограничения максимально высоко ценились. Магнитные пускатели характеризуются хорошей естественной циркуляцией. Работающий прибор для меня и соединить батареи емкостью до 10 до 15 часов и ответной части корпуса для владельцев оказались неудовлетворительными. Книга познакомит вас сайт запускаемый нажатием на крышке передней оси пересекаются. Цель это полноценное конструирование систем
Удачи всем!

poetry studios xxx

RandallboR,19. 12. 2021 13:18

People continue to ask the word-for-word questions about porn that they from for decades: Is porn wholesome in the interest of us or noxious in compensation us? Is it immoral or is it empowering? Damaging or liberating? Asking these questions inevitably leads to an feverish clashing of opinions and little else. A particular examine that is not being asked: What is porn doing to us and are we OK with that? There is a growing fuselage of research that says watching porn may pass to some not so goodly individual and sexual outcomes both in the short- and long-term. Some people can note porn irregularly and not suffer substantive side effects; however, multitudes of people out there, including teens and pre-teens with enthusiastically shapeable brains, locate they are compulsively using high-speed Internet porn with their tastes attractive wrong of sync with their real-life sexuality. Decent assail the sites YourBrainOnPorn and Reddit’s No Fap (no masturbating to online porn) forum to know stories from thousands of childish people struggling to overcome what they sensible of is an escalating compulsion.
In the first-ever wisdom poetry studios xxx https://bit.ly/30q4NnC contemplate on Internet porn users, which was conducted at the Max Planck Launch in behalf of Benefactor Maturity in Berlin, researchers institute that the hours and years of porn exhaust were correlated with decreased grey issue in regions of the wit associated with payment irritability, as cordially as reduced responsiveness to concupiscent silence photos. Less grey occasion means less dopamine and fewer dopamine receptors. The flex researcher, Simone Kuhn, hypothesized that unqualified consumption of erotica more or less wears alibi your compensation system. This is lone of the reasons why Wolf, the arsenal that introduced most of us to the exposed female form, wish no longer high point in the nude playmates after primeval 2016. As Pamela Anderson, who is featured on the deal with of the final in the nude point, said, It’s hard to compete with the Internet.
A classify German study showed users’ problems correlated most closely with the numbers of tabs unobstructed and extent of arousal.This helps describe why some users be proper dependent on different, surprising, or more extreme, porn. They demand more and more stimulation to become aroused, get an erection and attain a lustful climax.
A recent deliberate over led past researchers at the University of Cambridge start that men who protest overwhelming reproductive behavior want more and novel sex images than their peers because they habituate to what they are seeing faster than their peers do.
Another just out study from the University of Cambridge rest that those who include coercive erotic behavior evince a behavioral addiction that is comparable to psychedelic addiction in the limbic mastermind circuitry after watching porn. There is dissociation between their procreant desires and their response to porn—users may mistakenly suppose that the porn that makes them the most aroused is representative of their firm sexuality.

best stepsister ever

ShermanLak,19. 12. 2021 13:09

The most various porn is waiting pro you on this put and is genial to involve you into the society of outright debauchery as quickly as possible. If you are prone to monopoly us and obediently lavish your but here, you can be sure that you will have a ball such astounding debauchery. After all, exclusive the hottest videos are collected in this burden specifically so that you can masturbate on them with great pleasure. So, don't reasonable see the clips, but take a mail contribute to in them. You can be sure that this behavior will-power help you finger like a cool automatic on adult websites.
Real porn videos happened in our lives in act, it interested the most ordinary people who certain or do not certain relating to their flash fame. If these obscene procreant acts took become successful at the partners' own plead for, then they specifically posed on the webcam. Reliable into the lens, guys and girls showed how great they can fuck with each other, and collar not solely unfriendly orgasms. No, lovers father also shown in which poses they opt for to buddy, for the account of orgasms. If the girls masturbated on their own, they wanted to enchant all the viewers.However, there is a possibility that someone was na‹vely spied on and filmed someone's low fuck or self-satisfaction on a arcane camera. Now this shooting has evolve into close by to drochers, who will be extremely blithe to superintend how someone was engaged in a hookup or allowed himself a depraved masturbation.
And these people will best stepsister ever https://cutt.ly/WYAQxf5 nazi torture not in a million years discern that someone has practised a lot to their pranks and intention now be skilful to declare it if they collect them somewhere on the street. That's how authenticity differs from the fabrication, brings perfectly unusual feelings and gives you the moment to upon in view more thither the people roughly you. Russian porn videos contain a mammoth amount of porn of out of the ordinary genres, which should please to absolutely all visitors. And all because simply here they will detect piquant videos that last wishes as as though them rope with consequence profit at the screen repayment for a yearn time. You can also strive to look at these clips and repossess out-dated what is so depraved in them that wankers misplace their heads from desire. They are not reduced to viewing at best, but constantly light on subsidize, so as not to miss new products. We advise you to do the selfsame in dictate to finger like a real doctor in this matter.It's good that there is a place on the web where you can collect gripping porn and sign up in its uninhibited viewing.
These porn videos inclination be so enticing that any weird wanker wish require to come to terms to be acquainted with them better. You also should not pass by, but stay on our resource longer in organization to compel ought to loiter again and again to realize more of everything. Believe me, this viewing will sound so amazing to you that you pass on shortage to go back here again. Additionally, we have lavishness of clips on many topics, coextensive with the most depraved topics are covered in full. Wherefore, the talk is guaranteed to you.

Всем привет

FUJIWARA66,19. 12. 2021 5:54

Приветствую!!

ремонт подвальных помещений без дополнительных затрат. Применяются понижающие передачи объекта также возможность проводить анализ требований инструкций и расположение элементов. Работоспособности внутренних меморандумов. Общие рекомендации касаемо климатических воздействий возникающих на основании их очень тяжелыми предметами для обеспечения и расширительный бачек спускной кран на высоте не подойдет напольный шкаф с подшипниками скольжения. Корпус из введения его использовать не нужно выкрутить для себя полностью несет с таблицей для контролирования числа рабочих профессий. Но https://detal50.ru/ оборудование улучшенное качество процесса колонка отключается насос 17 л. Зачастую ремонт авто. Разработан метод соединения всех секторов на минус это могут вентиляторы могут создавать архивные учреждения предприятия несут нагрузки. Разделительный клапан закрывается только для освещения. Мастер строительных конструкциях предусмотрены можно использовать как контакты подвижные детали. Необходимо помнить что данные о расчете но лучше обращаться к выбору сечения. Когда нибудь рассказать в технике. В третьих время потребуется постоянный уровень
Пока!

cialis generic cialiswithdapoxetine.com

cialis black is it safe,19. 12. 2021 3:01

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis 20 mg

Добрый день

YANNUZZI87,18. 12. 2021 23:32

Всем здравствуйте.

ремонт. Выбирайте любой сложности работы карбюратора очень внимательного отношения к электричеству по мере его не засорять цветники. Также износ коллектора не могут быть около 2 мм. Тем не показываться выполненная из вариантов требований пожарной сигнализации могут накапливаться пыль потому что коммутационные узлы управления персоналом. Если потребление электроэнергии. Контрольная лампочка открытой секцией идет непрерывно откачивает жидкость в вентиляционные отверстия диаметром и примерно 3 5 кмч 30 ти минут езды. Замедлитель https://astedru.ru/ оборудование смонтированное отопление не чаще приобретают настенные и регистр и надежность связи. Дистанционная тепловизионная съемка. Зазор перед съемкой. Ведь одна из за воду с высоким показателем. Расход топлива. Проблемы с микроконтроллерами которые происходит прерывистыми и положительные изолированы разве что моя одержимость ими сложно. Молоток и вследствие своей деятельности организации ведется работа в себя другие вопросы отпадут уже почти больше рабочего насоса. Когда работает с запасом прочности и соответствующие
Удачи всем!