Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHANNELING ARKTURIANSKÉHO KONCILU PROSTŘEDNICTVÍM PANA Z ARCTURU

7. 3. 2009

CHANNELING ARKTURIANSKÉHO KONCILU PROSTŘEDNICTVÍM PANA Z ARCTURU

ZPROSTŘEDKOVÁNO VEENAA SAYNANA
LÉČITELKOU, MLUVČÍ A AUTORKOU
DELFÍNÍ BOHYNÍ A VYSOKOU KNĚŽKOU ISIS

Pozdravy a požehnání každému a všem


Jsem Pán z Arctura, hovořící z pověření arcturiánského koncilu. Mnoho z vás volalo o zprávách vědění, aby vás provedly těmito časy. Mnoho s vás cítilo dopady určitých událostí v kosmické mřížce. Toto čtete vskutku ze specifických důvodů.

Vítejte. Děkuji vám, že jste uctili vaše intuitivní vědomí, které vás zavedlo k těmto slovům. Vetkány do těchto slov jsou posvátné kódy a geometrie, které k vám přijdou prostřednictvím sfér energetické matice. Pochopte, že mnohé může být přeneseno skrze energetické úrovně: energie zvuku, uzdravení, vibrací a frekvencí.

To je důvod, proč jsou milí lidé ovlivſováni sluneční aktivitou, pohyby hvězd a planet po obloze. Vše toto nese vysoké frekvence energie, které ovlivſují některé z vás více než ostatní, v závislosti na vaší citlivosti na energie a hustotě vašeho energetického těla.

Tento channeling bude mít dvě části. První část bude zaměřena na energii matice, jak se vyvíjí a jak vás bude stále více a více ovlivſovat. Druhá část channelingu se bude specificky zabývat kódy přenášenými posvátnou geometrií, obzvláště v kruzích v obilí, uměleckých dílech a energetických dílech, která se zabývají těmito posvátnými symboly geometrie. Prosím přečtěte si druhou část, pokud jste byli vážně nemocní nebo pokud jste čelili výzvám, které se vám zdají nevysvětlitelnými.

 

ENERGIE MATICE

Energetická matice je vytvářena specificky zakódovanými atomy a částicemi DNA, které tvoří celou strukturu vesmíru. Rozprostírá se do nekonečna a jeho velikost děsí lidskou mysl.

Uvnitř této struktury je uložena starodávná paměť, kódy zárodků hvězd a historie všech nebeských znamení a planet, které kdy existovaly. Uvnitř energetické matice je rovněž uložena DNA buněčné matice, paměti lidské sféry. To znamená, že je zde uložena historie od samého počátku cyklů Země. Tato historie může některým lidem přivodit šok, protože to není něco, co lze nalézt ve většině historických knih!

My, arcturiánský koncil, vám říkáme, že současná historie, zaznamenaná a svázaná ve většině knih a kultur, je plná mylných představ a polopravd. Vše toto bude opraveno v souvislosti se stávajícím vnímání posunu, ke kterému dochází díky masivnímu procesu uvědomování lidské duše.

To, k čemu došlo, je velký posun ve vědomí, tak jak je specifická mřížka ve vesmíru ukotvována na místo. Je to mřížka Vědomí Magdaleny Krista, ženského protějšku Kristovo mřížky, která byla ukotvena na místo před něco více než 2000 lety. Je to druhý paprsek Krista, přicházející na planetu z božího ženského světla. Tato energie ovlivſuje celý vesmír, tak jak mnoho mezidimenzionálních bytostí světla nedočkavě očekává změny energií v trojrozměrné sféře. Je to pro ně důležité, protože to velmi ovlivní jiné dimenze v rámci vlnového efektu. Co způsobilo mezidimenzionálním bytostem světla velké obavy, byl detonační efekt jaderné aktivity a současné sonarové aktivity v oceánech. Tato sonarová aktivita způsobila mnoho škod nositelům zemského vědomí, velrybám. Mnoho velryb zažilo trauma a nejsou schopné pokračovat ve své misi. Výsledkem je, že mnoho velryb se vrhlo na pláž nebo si přivodilo smrt tím, že se nechaly chytit a zabít.

To, co tyto mezidimenzionální bytosti světla podnikly je, že přišly do trojrozměrné sféry a ukotvily se v energetických formách, jako jsou kruhy v obilí, energetická umělecká díla a energetické léčitelství pomocí zvuku a světelných frekvencí. Čeho se tím dosáhne je to, že v této sféře vzroste vědomí. To bude mít obratem blahodárný pozitivní vliv na planetu a vesmír jako celek. Přichází rovněž mnoho světelných bytostí, aby vybrali lidi formou průvodců, a stále více lidí se otevírá informacím z channelingu.
To vše má kumulativní efekt na energetickou matici a urychlí to ukotvení ženské Kristovo přikrývky, mřížky Magdaleny.

Mřížka Magdaleny, jakmile bude plně ukotvena, přinese na Zemi Zlatý věk. Bude zde velké uctívání energií Země a jejích darů. Bude respektována jako nikdy předtím. Dojde k návratu jednoduchých zemědělských metod a používání jedovatých pesticidů a produktů přestane. Ženy se zcela ujmou své moci způsobem dříve nevídaným. Země, ve kterých byly ženy obzvláště zneuctěny, mučeny, utlačovány a hanobeny, uvidí velké pozdvižení ve svých ekonomikách a politickém systému. Dojde k očistě formou přírodních katastrof jako tajfuny, hurikány, zemětřesení, tsunami a rozšíření nemocí. To je nezbytná součást očisty Země, protože to bude součástí upuštění od starého, aby se udělala cesta novému.


Mnoho lidí učinilo posvátný závazek opustit v průběhu těchto časů třetí dimenzi. Prosím respektujte a ctětě jejich volbu, protože tak učinili při plném vědomí duše. ſíkáme vám, milí lidé, nebuďte z toho příliš smutní. Podívejte se na spirituální dopady jejich volby. Modlete se za ty duše, za tyto země. Mnohého lze dosáhnout prostřednictvím mírových prostředků. Těm, kteří si zvolí staré cesty hrabivosti, korupce a chtíče, těm říkáme, že Země s vámi již nadále nemůže spolupracovat a udržet tyto energie. Pochopte rovněž, že toto je planeta svobodné vůle. Není to naší výzvou, aby každá duše následovala naše vedení. Ctíme všechny volby, dokonce i když taková volba znamená následování starých paradigmat kontroly, moci a manipulace.

Existují nicméně cesty, kde lze takovým bytostem pomoct, a tak lze zabránit mnoha pozdvižením. Je to prostřednictvím zvýšení vědomí planety. Žádáme, aby se vás v meditaci a modlitbách shromáždilo co možná nejvíce lze. Pochopte, jak se energie násobí, když se sejdete ve skupinách. V momentě, kdy se jeden jednotlivec setká pouze s jednou osobou, jsou energie znásobeny kvantovým způsobem. To znamená, že energie 2 je ekvivalentní mnoha takovým, na které se soustředí, energie 4 bude ekvivalentem kvantovým způsobem, tj. znásobená nekonečnem, bez ohledu na to, na kolik se zaměří. Chápete, milí lidé, co to znamená? V matematickém vyjádření to je, ano, docela mysl drásající! (Chichot)


Takže vám říkáme, shromažďujte se, pravidelně. Pořádejte večerní setkání ve vašich domovech, v centrech, dejte lidi dohromady a meditujte a zaměřte své modlitby. Vyberte si významné dny, jako nov a úplněk, nebo portálové dny, jako 10/10, 11/11, 12/12 a 1/1. Když meditujete, nechte skupinu vést věci ulehčujícího prostředníka, aby skupinu dovedl k zaměření se na konkrétní oblasti světa nebo na konkrétní skupiny, za které se chcete pomodlit.
Níže najdete meditaci, kterou můžete následovat nebo ji číst během vašich shromáždění. Pomněte, aby byla atmosféra na těchto shromážděních prosvětlena. Pochopte, že se scházíte jako pracovníci světla. To je to, co práce se světlem znamená, moji milí. Znamená to přinést světlo ostatním nebo na místa, která to potřebují, zatímco v srdci budete světlem! Nyní pamatujte, proč jste přišli na Zemi v této době! Nechť je mír s vámi.

 

Posvátná geometrie

Přejeme si přivést vaší pozornosti informace ohledně kódů nesených posvátnými geometrickými formami. Tyto formy lze nalézt v kruzích v obilí, uměleckých dílech, a je též nesena energetickými díly, která se zaměřují na posvátné symboly prostřednictvím zvuku, světla a energetických frekvencí.

Je životně důležité, aby se shromáždilo co nejvíce z vás a meditovalo o posvátné geometrii, kterou jste kolektivně řízeni. Tyto formy lze nalézt na internetu, na stránkách, které zobrazují kruhy v obilí a umělecká díla posvátné geometrie, ty jsou dobrou volbou. Při výběru těchto posvátných forem použijte svoji bystrost, abyste o nich mohli meditovat. Pokud jsou tyto formy lahodné vašemu oku a můžete viditelně cítit energii z nich vyzařovanou, pak je zjevné, že jsou pro vás a vaši skupinu dobrou volbou.

Moji milí, tyto posvátné geometrické formy obsahují klíčové kódy, které ve vás probudí posvátné kódy Magdaleny, kódy, které ležely spící v poli lidské DNA po staletí. Meditováním o těchto posvátných formách, ke kterým jste přitahováni, zažijí vaše spící kódy masivní probuzení. Někteří z vás to zažili, aniž by si to uvědomili. Kolikrát jste cítili podivné bolesti procházející vašim tělem, jen aby o chvíli později zmizely? Existují některé příznaky vašeho probouzení kódů Magdaleny.

Dalšími příznaky jsou neklidný spánek, spaní méně nebo více, než je normální, zažívání změn vašeho způsobu dýchání, náhlý neklid nebo úzkost, krátká období pociťování depresí bez zjevné příčiny a pocit nutnosti pokračovat ve vaší misi, i když zatím nemusíte vědět, co to přesně je! Rovněž hluboké vydechování je dalším znakem, že kódy Magdaleny se ve vás probouzí. Doporučujeme, abyste se s těmito symptomy vypořádali a neuchýlili jste se k předepsaným lékům. Léky jakéhokoliv druhu budou mít negativní efekt na váš systém a v budoucnu bude potřeba dalšího čištění a detoxikace. Doporučujeme, abyste používali řadu přírodních, bylinných produktů, aby vašemu tělu pomohly se uzdravit, a doporučujeme rovněž, abyste se naučili pracovat s energetikou vašeho těla.

Kódy Magdaleny ovlivní každého člověka na planetě mnoha způsoby. Dotknou se každého člověka rovněž různou intenzitou, protože mnohé závisí na hustotě energie těla. Pokud jste věnovali velké úsilí čištění a upuštění od starých vzorů dysfunkce a zlepšení vašeho zdraví, vaše energetické tělo bude „lehčí“ a méně husté. V důsledku budete citlivější na klíčové světelné kódy přítomné v kódech Magdaleny. Váš proces vzestupu se v důsledku toho zrychlí a posunete se přes tělesné procesy zmenšování hustoty vašeho energetického těla ještě dále. To znamená, že projdete obdobími emocionálního uvolnění, které se vám bude zdát nevysvětlitelné nebo dokonce iracionální. Tato uvolnění jsou přinášena kolektivním uvolněním planety jako celku.

Pochopte, že vy, milí lidé, jste dáváni do služeb velmi božským způsobem, a že jste s tím souhlasili na hluboké, karmické úrovni duše. Takže jak se uvolſuje planeta, uvolſujete se i vy. A tak jak tímto procesem kolektivního uvolnění projde mnoho dalších lidí, pochopte, že se vibrace Země změní a vzrostou na vyšší úrovně. Lidstvo jako celek zažije pokles kriminality, násilných běsnění, krutosti ve vztahu k těm zjevně slabším. To bude konečným výsledkem růstu vědomí. Co bude rovněž zjevné, bude změna v přístupu mnohých k vyšším stavům bytí, kde bude slušnost, pokora a bezpodmínečná láska způsobem chování.

Mnoho z vás zaznamená, že než dojde k jakémukoliv hlavnímu posunu vědomí, stane se mnohé a zintenzivní to podmínky, které již převažují. Například, než bude moct být na planetě plně ukotven mír, dojde k nárůstu násilí a mohou být započaty nové války. Než budou moct být ženy ctěny, respektovány a váženy pro své dary, dojde k mnohému, co nás může zhrozit. To samé se týká vás jako jednotlivců. Pokud jste si zajišťovali řekněme hojnost, pak může dojít k jistým věcem, které jsou opakem hojnosti. To je jeden ze zákonů vesmíru. To, co můžete během těchto časů, kdy dochází k reverzu, dělat, je zůstat klidní a vyrovnaní. Vězte, že tyto časy pominou. Udržujte se pozitivní, vědouce v hloubi, že věci se nevyhnutelně změní.


Fyzická těla mnoha lidí projdou několika změnami. Dojde k fenoménu, který bude pro mnoho lékařů záhadou. Mnoho lidí, jak porostou jejich vibrace, projde procesy nemocí jako rakovina, srdeční nemoci nebo tumory, které budou diagnostikovány a pravděpodobně léčeny obvyklým způsobem. Nicméně po krátkém období a po vibračním posunu se tyto symptomy jednoduše změní a zmizí. Tyto události se budou jevit „zázračnými“ a nebude existovat žádné logické nebo racionální vysvětlení. Lékařský stav bude těmito změnami celkem zmaten, což bude s postupujícím časem stále více převažovat.

Ríkáme vám, milí lidé, že pokud budete diagnostikování se závažnou nebo smrtelnou nemocí, vzmužte se. Vězte, že jsme s vámi na každém kroku cesty. Objevení se nemoci vám dává dvě životně důležité formy informace. Za prvé, že můžete potřebovat změnit způsob, jakým řídíte své tělo, vaše úrovně stresu, vaše vztahy a vaší úroveſ energie v těle, prostřednictvím načerpání toho, co někteří nazývají „pránou“ nebo „čchi“. Můžete potřebovat odpovídající změny a rovněž, a to je velmi důležité, zeptat se sami sebe na několik životně důležitých otázek jako….
„Jak důležitá je kvalita mého života pro zbytek mého času na Zemi?“
„Jak moc se chci naučit změně energetických vzorů v mém těle?“
„Chci v této době opustit Zemi? Pokud ne, tak co pak mohu udělat, abych zvrátil dopady mé ne-moci?“


Druhým kouskem informace, který potřebujete vědět, je, že zpracováváte symptomy vaší nemoci pro celou planetu. Jestli toto přivodí prokletí jednomu či dvěma, prosím vězte, že to chápeme. Vězte, že se přes to nevyhnutelně dostanete. Vězte, že můžete zavolat arcturiánskému koncilu, aby zmírnil krutost symptomů, nebo aby dokonce vymítil nemoc z vašeho těla zcela. Pochopte, že když uděláte několik zásadních posunů, že se vaše nemoc přesune do bodu, kde zcela zmizí. Vězte rovněž, že máte sehrát zásadní roli v tomto všem, protože to vše závisí na tom, jak zvýšíte své vibrace, individuálně a na planetární úrovni.

Existuje mnoho pracovníků s energiemi, kteří jsou povoláváni do práce na ostatních prostřednictvím posvátné geometrie, prostřednictvím zvuku a práce s vibracemi. Mnozí mluví jazykem světla a přenáší frekvenční tóny z velryb a delfínů. Prosím použijte svou intuici, aby vás zavedla k těm, kteří s vámi mají posvátné kontrakty. Mnoho pracovníků světla se při své práci uchyluje k posvátným mantrám, které jsou v podstatě posvátnou geometrií ve vibraci kódu zvuku. Jiní se uchylují k používání mandal, které užívají posvátnou geometrii prostřednictvím energie barev, tvarů a symbolů. Vše toto je velmi účinné při zvyšování vašich vibrací, které jsou klíčem k pročištění mnoha věcí, výzev nebo zdravotních problémů, kterým můžete čelit. Staří indiáni používali „yantry“, posvátné geometrické formy navržené tak, aby zaměřovaly energii meditátora na klíčové energetické formy. Zatímco o těchto posvátných yantrách meditujete, jsou vám poskytovány rovněž mocné klíčové kódy pro probuzení vědomí v mnoha různých aspektech.

Zde je meditace, kterou můžete chtít použít během vašich skupinových shromáždění. Umístěte někam misku nebo šálek slané vody se záměrem, že tato voda absorbuje veškerou negativní energii uvolněnou ze skupiny, když bude provádět čištění. Můžete si to nahrát na kazetu nebo CD, abyste to mohli přehrát a proces byl hladší a plynulejší. Nezapomeſte mluvit pomalu, jemně, důvěrným a posilujícím tónem. (Kopie CD jsou k mání na objednávku)
(Viz níže)


„Dýchejte z hluboka. Zadržte dech hluboko v břiše a jemně vydechněte vše, co je potřeba uvolnit, veškerý stres, napětí, vztek, negativní emoce, vydechněte to. Zhluboka se nadechněte a s hlubokým vyfouknutím ohněte tělo v pase a vydechněte s určitou silou a vyžeſte vše, čeho se potřebujete zbavit. Udělejte to několikrát, napřimujte tělo, když se nadechujete, a při výdechu se předklánějte. Pokračujte v uvolſování všeho, co si myslíte, že je třeba uvolnit, staré vzpomínky, staré naprogramování, systémy víry, které vám již neslouží. Vizualizujte si kolem sebe velkou zlatou bublinu světla. Vdechněte toto zlaté zářivé světlo každým pórem, každou buſkou svého těla. Jak vdechujete toto jasné, božské, všemi barvami hrající světlo, všimněte si, že veškeré negativní myšlenky, energie a vzory se z vašeho aurického pole čistí.
Pokračujte ve vdechování tohoto jasného světla a naplſte jím každou část svého aurického pole, dokud se z vás nestane jedna nádherná, zařivá zlatá hmota světla. Představte si sebe sama jako zlatou bublinu světla, stávající se stále větší a zářivější. Pozorujte, jak se vaše světlo stává tak jasným, že se stane žhnoucím. Nyní jej jemně vdechněte do srdce a svému srdci dovolte expandovat do formy nádherné květiny. Dovolte svému srdci uzdravit všechna stará zranění a bolesti tím, že vdechnete víc zlatého božského světla hluboko do centra vašeho srdce. Pokračujte v naplſování svého srdce touto božskou září, dokud vaše srdce nebude k prasknutí plné božskou láskou a světlem. Když jste připraveni, jemně vyšlete léčivé vlny ze svého srdce na všechny lidi, kteří jsou vám blízcí. Nyní si vizualizujte ty, se kterými máte intenzivní vztah, nebo ty, se kterými máte nějaké třenice. Jemně pošlete své vlny léčivé lásky a světla a zabalte je do božské záře. Pokud cítíte nějaké emoce, dopřejte si prosím pár jemných léčivých slz.
Nyní pomalu vyšlete vlny léčivého světla na celou zemi. Vnímejte vibrace svého srdce. A nyní vyšlete vlny ozdravného světla a božské záře na celý vesmír. Požehnejte všechny bytosti láskou a září. Dýchejte pomalu a spojte se s energiemi matky Země. Vizualizujte si nádherné zlaté kořeny vyrůstající z vašich zad, z vašich nohou, směrem k matce Zemi. Vnímejte mocnou sílu a moudrost přicházející k vám z matky Země, prostřednictvím kořenů. Dovolte svému tělu si odpočinout a uvolnit se způsobem, jakým to doposud neučinilo. Uvolněte své tělo a dovolte, aby bylo plně drženo energiemi matky Země. Vnímejte jemnou péči matky Země držící vás pevně ve svém objetí. Vězte, že každá vaše potřeba, každé přání je uspokojeno. U tohoto vědomí dýchejte lehce. Nechte to působit. Vnímejte další uzemění, vycentrování a vyrovnání. Jemně pohněte prsty a patami, jak se pomalu vracíte do tohoto okamžiku. Věnujte pár okamžiků lásce sebe sama, každičké vaši součásti. Pohybujte jemně nohama, tak, jak se stále více uzemſujete. Dýchejte zhluboka a pomalu se vracejte do svého fyzického těla.


Požehnání každému a všem. Toto je arcturiánský koncil prostřednictvím Pána Arcturu.

Zprostředkováno Veenaa Saynana.

www.marymagdalenespeaks.org

www.bofi.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář