Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sluneční a hlavová rýha

27. 2. 2009

Čtení z dlaně a sluneční rýha - sluneční čára

Sluneční rýha začíná málokdy v zápěstí samotném, ale vzniká většinou teprve v dlani. Táhne se nahoru k Slunečnímu vrchu. Tato rýha nevyskytuje se na každé ruce. Dobře kreslená Sluneční rýha patří k nejpříznivějším znamením, které člověk může mít. Prohlédneš-li si ruce lidí, kteří mají úspěchy, najdeš u nich vždycky dobře vyvinutou Sluneční rýhu. Čím zřetelnější a silnější je tato rýha, tím rychlejší bude vzestup a tím méně bude tento člověk bojovati se starostmi. Dobrá sluneční rýha může dokonce vymýtiti neb aspoň většinou zmírniti špatné z osudové rýhy. Chybí-li Sluneční rýha úplně, pak osoba, která má jinak nejlepší šťastná znamení, jen stěží dosáhne skutečného úspěchu. Musí vždy počítat s tím, že se v posledním okamžiku vyskytnou nepřekonatelné překážky, nebo že neočekávané události mohou vše očekávané zkazit.

Pro čtení životní rýhy platí následující pravidla

 • Je-li dobře zbarvená, přímá a silná: velice dobré vyhlídky, štěstí.
 • Sahá-li dobře zbarvená Sluneční rýha daleko do Slunečního vrchu, dá se očekávat nejvyšší vzestup, pocta, úspěch a sláva.
 • Začíná-li Sluneční rýha již v zápěstí, znamená to, že se rodiče této osoby hodně přičiní o její vzestup.
 • Začíná-li Sluneční rýha na Měsíčním vrchu, může se počítat se štěstím, které nastane po neočekávaných změnách, a dotčená osoba bude mít hodně úspěchu na dalekých cestách.
 • Začíná-li Sluneční rýha na Venušině vrchu, znamená veliké umělecké nadání. Je to také znamení, že dotčený člověk bude míti u druhého pohlaví veliké štěstí.
 • Začíná-li Sluneční rýha v životní rýze, znamená zvlášť vysoký vzestup.
 • Začíná-li Sluneční rýha v hlavové rýze, proslaví se dotčený člověk vědeckými pracemi nebo vynálezy.
 • Odbočuje-li větev Sluneční rýhy k Venušině vrchu, znamená to úspěch u druhého pohlaví.
 • Odbočuje-li větev Sluneční rýhy k Měsíčnímu vrchu, předpovídá to úspěch na cestách a výhody od osob v zahraničí. Tato forma je významná také u spisovatelů a básníků.
 • Odbočuje-li větev Sluneční rýhy k Martovu vrchu, předpovídá to úspěch na vojenské dráze. Takoví lidé nikdy nezoufají a nikdy neztratí energii a rozhodnost.
 • Odbočuje-li větev k Jupiterovu vrchu, požívá takový člověk nejvyšší vážnosti. Tuto větev najdeme většinou jen u vladařských povah.
 • Odbočuje-li větev k Saturnovu vrchu, znamená to úspěch na vědeckém poli.
 • Odbočuje-li větev k Slunečnímu vrchu, slibuje to slávu na uměleckém poli. Někdy to může býti také znamení náhlého zisku.
 • Odbočuje-li větev k Merkurovu vrchu, je to znamení velkého bohatství.
 • Větve, které směřují dolů, považují se u Sluneční rýhy jen jako zpomalování příznivých událostí.
 • Je-li Sluneční rýha přerušována, bude sice tato osoba šťastná, ale přece ne bezstarostná.
 • Nachází-li se na Sluneční rýze kříž nebo hvězda, je zde možné, že po rychlém vzestupu může člověk vlastní neopatrností všecko ztratit.
 • Je-li Sluneční rýha rozbrázděna vodorovnými čarami, musí se takový člověk střežit před závistí.
 • Vybíhá-li Sluneční rýha ve tři větve, lze očekávat docela veliký úspěch a dotčený člověk dosáhne mezinárodní slávy.

Chiromantie a čtení z ruky - čára hlavy

Hlavová rýha začíná mezi palcem a ukazováčkem a pokračuje šikmo přes ruku k Martovu nebo Měsíčnímu vrcholu. Hlavová linie značí stupeň inteligence dotyčné osoby a další charakterové vlastnosti.

Čtení čáry hlavy - pravidla pro čtení z ruky

 • Je-li silná a výrazná znamená to rychlé chápání a racionalitu.
 • Je-li dobře čitelná a velice rovná, jedná člověk více hlavou než srdcem. Citové okamžiky jsou vedlejší. Je to znamením vypočítavosti.
 • Je-li velice dlouhá a přímá, je to znamením lakoty, chladnosti a závisti.
 • Je-li hlavová rýha velice dlouhá a sklání se směrem k Měsíčnímu vrchu, je to znamením romantiky, fantazie, ale také slabší spojení s materiální realitou.
 • Je-li Hlavová rýha z počátku velice rovná a skloní-li se náhle k Měsíčnímu vrchu, znamená to vypočítavost, náchylnost k podvodu a lžím.
 • Je-li velice krátká, znamená to slabou paměť.
 • Táhne-li se hlavová rýha daleko dolů tak, že končí až při spodním okraji Měsíčního vrchu, upozorňuje na nebezpečí utopení a sklon k narkotikům a návykovým látkám.
 • Je-li dlouhá a úzká, je to znamením lehkomyslnosti a flegmatické povahy.
 • Odbočuje-li větev rýhy k Jupiterově vrhu, je to znamením velké ctižádosti a silných rétorických schopností.
 • Odbočuje-li větev hlavové rýhy k Saturnovu vrchu, poukazuje to na zvláštní nadání pro vědecké studium a výzkum.
 • Odbočuje-li větev hlavové rýhy k Merkurovu vrchu, znamená to obchodní nadání a spisovatelské vlohy.
 • Odbočuje-li větev hlavové rýhy k Slunečnímu vrchu, můžeme očekávat umělecké úspěchy, dovednosti spekulace a strategie. • Končí-li Hlavová rýha v podobě vidlice, jedná se o osobu moudrou, rozvážnou a se smyslem pro krásu a poezii.
 • Chybí-li hlavová rýha, je to špatným znamením. Taková osoba má chorobné sklony a je pod vládou vlastních vášní.
 • Táhne-li se hlavová rýha v oblouku nahoru k srdeční dráze, potom převládají city nad rozumem.
 • Má-li hlavová rýha ostrovy, může to být znamení častého bolení hlavy a také neracionálního myšlení.
 • Je-li v hlavové dráze kříž, hrozí nebezpečí zranění hlavy.
 • Má-li hlavová rýha na začátku ostrov, může to znamenat nervovou nemoc v rodině.

Z materiálů telestézické společnosti A.R.X.

zdroj: www.panna.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář